Teksti suurus:

Autoveoseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 32, 190

Autoveoseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.03.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. aprilli 2002. a otsusega nr 136

Autoveoseaduse (RT I 2000, 54, 346) § 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) vedaja – autoveo tegevusluba omav äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6) nimetatud ja äriregistrisse kantud ettevõtja või seaduse alusel teise registrisse kantud isik, oma kulul korraldatava autoveo puhul ka kohalik omavalitsusüksus.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json