Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 33, 198

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 09.04.2002 nr 119

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 1999. a määruse nr 64 «Kõpu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1999, 20, 329; 2000, 30, 176) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Määrata Kõpu maastikukaitseala valitsejaks Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon.»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 1998. a määruse nr 243 «Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» (RT I 1998, 97, 1531) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Määrata Hiiumaa laidude maastikukaitseala valitsejaks Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 1994. a määrus nr 384 «Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala põhimääruse kinnitamine» (RT I 1994, 73, 1286) tunnistatakse kehtetuks.

Majandusminister ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

Keskkonnaminister Heiki KRANICH

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json