Teksti suurus:

Riigivapi seaduse § 6 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 34, 206

Riigivapi seaduse § 6 muutmise seadus

Vastu võetud 27.03.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 12. aprilli 2002. a otsusega nr 139

Riigivapi seaduse (RT I 2001, 65, 376) §-s 6 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punktid 3 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 3) välislepingutega ühinemise ja nende denonsseerimise kirjadel, välislepingute ratifitseerimise kirjadel ja välislepingute kaantel;»;

« 5) seadusega või seaduse alusel Vabariigi Valitsuse määratud juhtudel antavatel isikut ja kodakondsust, perekonnaseisu, haridust, ametit ja elukutset tõendavatel dokumentidel;»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) Eesti riigipiiri tähistavatel põhipiirimärkidel.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json