Teksti suurus:

Liiklusseaduse lisa 1 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 38, 234

Liiklusseaduse lisa 1 muutmise seadus

Vastu võetud 18.04.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. aprilli 2002. a otsusega nr 152

Liiklusseaduse (RT I 2001, 3, 6; 93, 565) lisas 1 tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Tabeli «Mootorsõidukite kategooriad vastavalt juhtimisõigusele» 1. osas «Põhikategooriad» muudetakse kategooriaid R ja T iseloomustav tekst ja sõnastatakse järgmiselt:

« R juhitava esisillaga ratastraktor või liikurmasin haagisega või haagiseta  
  T liigendraamiga ratastraktor või juhitava tagasillaga liikurmasin haagisega või haagiseta ja muu ratastraktor või liikurmasin, mis ei kuulu R-kategooriasse »

§ 2. Osas «Käesolevas seaduses tuleb termineid mõista alljärgnevalt:» muudetakse termini «Ratastraktor» tekst ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ratastraktor on mootorsõiduk, millel on rattad ja vähemalt kaks telge ning mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Ratastraktori põhifunktsioon on sellel paikneva või sellega haakes oleva masina või riistaga töötamine, paikse masina käitamine või veose või haagise vedamine. Ratastraktoriks loetakse ka käesolevas sättes nimetatud tingimustele vastavat mootorsõidukit, mille põhifunktsioon on veose vedamine ja mille valmistajakiirus ei ületa 50 km/h.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json