Teksti suurus:

Teeseaduse § 25^1 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 41, 249

Teeseaduse § 25^1 muutmise seadus

Vastu võetud 23.04.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. mai 2002. a otsusega nr 154

Teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565) § 251 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Tegevusluba ei ole nõutav järgmisteks teehoiutöödeks: lumetõrje- ja lumekoristustööd, libedusetõrje kõnni- ja jalgrattateedel, teemaa ja teekraavide hooldetööd, ühissõiduki ootekodade ja tee teenindusrajatiste hooldamine ning teede puhastus- ja korrastustööd.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json