Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 ning energiaseaduse § 19 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 41, 251

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 ning energiaseaduse § 19 muutmise seadus

Vastu võetud 24.04.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. mai 2002. a otsusega nr 156

§ 1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668) § 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vee-ettevõtja määratakse kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332; 93, 565) § 14 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.»

§ 2. Energiaseaduse (RT I 1997, 52, 833; 2001, 52, 303; 88, 531; 93, 565; 2002, 25, 145) § 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Turgu valitseva kütuse- või energiaettevõtja määratlus vastab konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332; 93, 565) §-s 13 toodud turguvalitseva ettevõtja määratlusele.»

Riigikogu aseesimees Peeter KREITZBERG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json