Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määruse nr 191 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2002, 42, 269

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määruse nr 191 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 14.05.2002 nr 156

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1) § 7 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. a määrusega nr 191 kinnitatud «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirjas» (edaspidi nimekiri) (RT I 1996, 58, 1090; 1997, 73, 1205; 2000, 80, 513) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Nimekirja I osast «Avalikult kasutatavate järvede nimekiri» jäetakse välja järgmised veekogud:
1) alajaotuses «Harjumaa»:

jrk nr 48 kood 204110 Aeljärv;

2) alajaotuses «Hiiumaa»:
jrk nr 17 kood 205135 Künaaugu järvel jäetakse avalikust kasutamisest välja põhja-lõuna suunas läbivast tammist ida poole jääv kalakasvatuse osa;

3) alajaotuses «Järvamaa»:
jrk nr 15 kood 205000 Esna järv;

4) alajaotuses «Põlvamaa»:
jrk nr 37 kood 212010 Voki järv;
jrk nr 38 kood 212020 Lambahanna järv;

5) alajaotuses «Valgamaa»:
jrk nr 128 kood 213750 Ubajärv;

6) alajaotuses «Viljandimaa»:
jrk nr 44 kood 201148 Tündre järv;
jrk nr 45 kood 201149 Kruusaaugu järv;

7) alajaotuses «Võrumaa»:
jrk nr 2 kood 212161 Visula kaksikjärv;
jrk nr 33 kood 213460 Väike Saarjärv.

§ 2. Nimekirja I osa «Avalikult kasutatavate järvede nimekiri» täiendatakse järgmiste veekogudega:
1) alajaotuses «Põlvamaa»:
jrk nr 161, kood 210960, nimi Hatike Tagajärv, asukoht Põlvast 6 km loode pool, pindala 1,2 ha, umbjärv;
2) alajaotuses «Raplamaa»:
jrk nr 11, kood 204110, nimi Aeli järv, asukoht Kuimetsast 8 km idakagu pool, pindala 1,1 ha, väljavooluga;
jrk nr 12, kood 204130, nimi Kadja järv, asukoht Kuimetsast 6,5 km idakagu pool, pindala 1,3 ha, väljavooluga;
3) alajaotuses «Võrumaa»:
jrk nr 701, kood 214210, nimi Järveküla järv, asukoht Haanjast 5 km edela pool, pindala 1,1 ha, umbjärv;
jrk nr 1111, kood 215370, nimi Ruusmäe järv, asukoht Ruusmäe, pindala 1,3 ha, umbjärv.

§ 3. Nimekirja I osas «Avalikult kasutatavate järvede nimekiri» muudetakse veekogude nimesid järgnevalt:
1) alajaotuses «Hiiumaa»:
jrk nr 15, kood 205133, sõna «Saunalaht» asendatakse sõnadega «Haatasoo järv»;
2) alajaotuses «Võrumaa»:
jrk nr 101, kood 215210, sõnad «Kika järv» asendatakse sõnaga «Kikkajärv»;
jrk nr 103, kood 215230, sõnad «Trumbipalu Mudajärv» asendatakse sõnaga «Liivajärv»;
jrk nr 106, kood 215280, sõnad «Haanja järv» asendatakse sõnaga «Hainjärv».

§ 4. Nimekirja II osast «Avalikult kasutatavate paisjärvede nimekiri» jäetakse välja järgmised veekogud:
1) alajaotuses «Harjumaa»:

jrk nr 1 kood 207271 Koru paisjärv;
jrk nr 2 kood 207272 Alliku paisjärv;

2) alajaotuses «Võrumaa»:
jrk nr 4 kood 207674 Sõmerpalu veskijärv;
jrk nr 5 kood 208741 Eensalu paisjärv;
jrk nr 6 kood 208742 Kallutse paisjärv;
jrk nr 8 kood 208744 2 Kaagu tiiki;
jrk nr 9 kood 209181 2 Väimela basseini;
jrk nr 10 kood 209182 Hannusto paisjärv;
jrk nr 12 kood 204681 Tserepi paisjärv;
jrk nr 19 kood 201434 Kikkaoja paisjärv;
jrk nr 25 kood 208431 Toku paisjärv.

§ 5. Nimekirja II osa «Avalikult kasutatavate paisjärvede nimekiri» alajaotust «Raplamaa» täiendatakse järgmise veekoguga:

jrk nr 31, kood 202923, Estonia paisjärv, asukohajõgi Kuusiku jõgi, pindala täistäitel 1,3 ha, asukoha vald Kehtna.

§ 6. Nimekirja II osa «Avalikult kasutatavate paisjärvede nimekiri» alajaotust «Pärnumaa» muudetakse veekogude asukohtade osas järgmiselt:

jrk nr 31, veerus «Asukoht» asendatakse sõnad «Halliste jõgi» sõnadega «Tõlla oja»;

jrk nr 32, veerus «Asukoht» asendatakse sõnad «Halliste jõgi» sõnadega «Tõlla oja».

§ 7. Nimekirja III osast «Avalikult kasutatavate vooluveekogude nimekiri» jäetakse välja osa Antsla jõest Võrumaal:
jrk nr 31, kood 10095, Antsla jõgi Vaabina külas alates Vaabina külast Vaabina raudteejaama minevast teest kuni paistiigi tammini, s.o 600 m ulatuses.

Peaminister Siim KALLAS

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaanus MARRANDI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json