Teksti suurus:

Lääne-Virumaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2011
Avaldamismärge:RT I 2002, 42, 276

Lääne-Virumaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused

Vastu võetud 14.05.2002 nr 163

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 2002, 6, 21) § 5 lõike 4 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 173 «Kaitsealuste parkide kaitse-eeskiri» (RT I 2000, 43, 272) § 1 lõikega 3.

§ 1. Aaspere park

(1) Aaspere park asub Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Aaspere külas ning on kaitse alla võetud Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee 27. novembri 1958. a otsusega nr 300.

(2) Aaspere pargi esimese lahustüki piir kulgeb mööda Lastekodu I maaüksuse (19001:002:0561) piiri.

(3) Aaspere pargi teise lahustüki piir kulgeb mööda Lastekodu II maaüksuse (19001:002:0562) piiri.

(4) Aaspere pargi kolmanda lahustüki piir kulgeb ümber pargi juurde kuuluva 1,7 km pikkuse lehiseallee 20 meetri kaugusel Aaspere mõisa–Aaspere tee teemaast.

(5) Aaspere pargi neljanda lahustüki piir kulgeb ümber pargi juurde kuuluva 1,4 km pikkuse pärnaallee 20 meetri kaugusel Aaspere–Kihlevere tee teemaast.

§ 2. Muuga park

(1) Muuga park asub Lääne-Viru maakonnas Laekvere vallas Muuga külas ning on kaitse alla võetud Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee 21. aprilli 1971. a otsusega nr 100.

(2) Muuga pargi piir kulgeb Rakvere–Mustvee maantee ja ida-läänesuunalise Muuga mõisa sissesõidutee ristumiskohast mööda kirde ja kagu suunas kulgeva külavahetee kagu- ja edelaserva ja piki tee sirgjoonelist pikendust kivimüürini, mööda kivimüüri kuni pargi kagunurgas paikneva tiigini, mööda tiigi serva kirde, kagu ja edela suunas ning mööda tiigi edelaserva sirgjoonelist pikendust 100 m üle lageda ala kuni pargi ja põllu vahelise kõlvikupiirini, mööda nimetatud kõlvikupiiri ning pargi ja rohumaa vahelist kõlvikupiiri kuni ristumiseni Muuga mõisa sissesõiduteega.

§ 3. Rakvere Rahvapark

(1) Rakvere Rahvapark asub Lääne-Viru maakonnas Rakvere linnas ning on kaitse alla võetud Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee 21. aprilli 1971. a otsusega nr 100.

(2) Rakvere Rahvapargi piir kulgeb Tallinna tänava ja Vabriku tänava ristumiskohast mööda kõnnitee serva lääne suunas kuni Näituse tänava nurgani, mööda Näituse tänava idaserva Vabriku tänavani ja mööda Vabriku tänava lõuna- ja lääneserva kuni ristumiseni Tallinna tänavaga.

§ 4. Rägavere park

(1) Rägavere park asub Lääne-Viru maakonnas Sõmeru vallas Rägavere külas ning on kaitse alla võetud Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee 27. novembri 1958. a otsusega nr 300.

(2) Rägavere pargi piir kulgeb mööda pargi piirdeaeda.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 21.05.1992); 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

Peaminister Siim KALLAS

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Jaanus MARRANDI

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json