Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 "Lootsimise kord ning kohustusliku lootsimise piirkonna piirid" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 107, 1658

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 "Lootsimise kord ning kohustusliku lootsimise piirkonna piirid" muutmine

Vastu võetud 25.10.2005 nr 131

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 55 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2002. a määruse nr 15 «Lootsimise kord ning kohustusliku lootsimise piirkonna piirid» (RTL 2002, 135, 1984; 2004, 24, 365) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad»;

2) paragrahvi 4 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

«11) Narva laht – φ = 59°29' N; λ = 27°42' E Sillamäe;»;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) Muuga lahe loodepoolne laevatee –

φ = 59°39,1' N; λ = 24°45' E Muuga;»;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) Tallinna laht (sisenemine põhjast) –

φ = 59°36,8' N; λ = 24°37,4' E Tallinna lahe sadamad;»;

6) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sadamavaldaja, kes kavatseb osutada sadamateenuseid välisriigi lipu või Eesti lipu all sõitvale laevale kogumahutavusega 300 ja enam, peab sellest teatama Veeteede Ametile ja AS-le Eesti Loots vähemalt kuus kuud enne sadamateenuste osutamise alustamist eespool nimetatud laevadele.»

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json