Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 "Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.11.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 59, 466

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 "Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord" muutmine

Vastu võetud 27.10.2005 nr 278

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 126 lõigete 6 ja 7, § 4211 lõike 3, «Väärteomenetluse seadustiku» § 206 lõike 3 ja «Riigivaraseaduse» § 24 lõike 2 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 23 lõikega 2.

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 «Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord» (RT I 2004, 61, 432; 2005, 33, 253) § 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kriminaalasjas konfiskeeritud arvutisüsteem antakse üle asukohajärgsele maavalitsusele, kes annab selle vastavalt «Riigivaraseadusele» tasuta üle kuritegu menetlenud politseiasutusele infotehnoloogiakuritegude menetlejate tehniliseks varustamiseks. Väärteoasjas konfiskeeritud arvutisüsteem antakse üle «Autoriõiguse seaduses» sätestatud korras.»

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Edgar SAVISAAR

Siseminister Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json