Teksti suurus:

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 111, 1707

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel

Vastu võetud 27.10.2005 nr 47

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse §-de 11, 19 ja 23 alusel.

§ 1. Maakohtu kohtunike arv

(1) Harju Maakohtus on 66 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
1) Liivalaia kohtumaja – 21 kohtunikku;
2) Kentmanni kohtumaja – 34 kohtunikku;
3) Tartu mnt kohtumaja – 11 kohtunikku.

(2) Viru Maakohtus on 30 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
1) Jõhvi kohtumaja – 6 kohtunikku;
2) Kohtla-Järve kohtumaja – 6 kohtunikku;
3) Narva kohtumaja – 10 kohtunikku;
4) Rakvere kohtumaja – 8 kohtunikku.

(3) Pärnu Maakohtus on 22 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
1) Pärnu kohtumaja – 10 kohtunikku;
2) Haapsalu kohtumaja – 3 kohtunikku;
3) Kuressaare kohtumaja – 3 kohtunikku;
4) Rapla kohtumaja – 3 kohtunikku;
5) Paide kohtumaja – 3 kohtunikku.

(4) Tartu Maakohtus on 35 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
1) Tartu kohtumaja – 15 kohtunikku;
2) Jõgeva kohtumaja – 4 kohtunikku;
3) Viljandi kohtumaja – 5 kohtunikku;
4) Valga kohtumaja – 4 kohtunikku;
5) Võru kohtumaja – 4 kohtunikku;
6) Põlva kohtumaja – 3 kohtunikku.

§ 2. Halduskohtu kohtunike arv

(1) Tallinna Halduskohtus on 18 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
1) Tallinna kohtumaja – 15 kohtunikku;
2) Pärnu kohtumaja – 3 kohtunikku;

(2) Tartu Halduskohtus on 9 kohtunikku, kes jagunevad kohtumajade vahel järgmiselt:
1) Tartu kohtumaja – 6 kohtunikku;
2) Jõhvi kohtumaja – 3 kohtunikku.

§ 3. Ringkonnakohtunike arv

Ringkonnakohtunike arv on järgmine:
1) Tallinna Ringkonnakohus – 28 kohtunikku;
2) Tartu Ringkonnakohus – 10 kohtunikku;
3) Viru Ringkonnakohus – 8 kohtunikku.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistatakse kehtetuks justiitsministri 21. märtsi 2005. a määrus nr 12 «Maa-, linna-, haldus- ja ringkonnakohtute kohtunike arv» (RTL 2005, 34, 484).

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Minister Rein LANG

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Priit KAMA

/otsingu_soovitused.json