Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 36 "Miinimumkoosseisu määramise nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 111, 1709

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 36 "Miinimumkoosseisu määramise nõuded" muutmine

Vastu võetud 31.10.2005 nr 133

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 21 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruses nr 36 «Miinimumkoosseisu määramise nõuded» (RTL 2002, 143, 2095; 2005, 16, 162) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Reisilaevade ning 20-se ja suurema kogumahutavusega laevade miinimumkoosseisu määramise nõuded»;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad «üle 20» sõnadega «20 või suurem»;

3) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json