Teksti suurus:

Tervisekontrolli tegijate meremeditsiinialase koolituse nõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2005, 111, 1713

Tervisekontrolli tegijate meremeditsiinialase koolituse nõuded

Vastu võetud 31.10.2005 nr 111

Määrus kehtestatakse « Meresõiduohutuse seaduse» § 261 lõike 2 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse meremeditsiinialase koolituse nõuded tervisekontrolli tegijale.

§2. Meremeditsiinialase 18-tunnise koolituse nõuded

(1) Meremeditsiini 18-tunnine õppekava sisaldab järgmisi teemasid:
1) merendust puudutavad õigusaktid ja rahvusvahelised konventsioonid;
2) töökeskkonna ja elutingimuste eripära laeval;
3) meremeeste terviseriskid;
4) esmaabi ja vältimatu abi korraldus laeval;
5) absoluutsed ja suhtelised vastunäidustused laeval töötamiseks;
6) kuulmis- ja nägemisnõuded laeval töötamiseks;
7) tervisekontrolli dokumentatsioon.

(2) Õppekava teema, milles käsitletakse merendust puudutavaid õigusakte ja rahvusvahelisi konventsioone, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) ohutu laevaliikluse tagamine;
2) rahvusvaheliste merenduskonventsioonide tutvustamine;
3) merendust puudutavate õigusaktide tutvustamine.

(3) Õppekava teema, milles käsitletakse töökeskkonna ja elutingimuste eripära laeval, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) töö- ja puhkeaja erisused laeval;
2) tööõnnetused laeval;
3) mikrokliima iseärasused laeval;
4) õppekäik laevale.

(4) Õppekava teema, milles käsitletakse meremeeste terviseriske, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, elektri- ja magnetväljad, kõrge ja madal õhutemperatuur);
2) keemilised ohutegurid;
3) bioloogilised ohutegurid;
4) öötöö;
5) sundasendite ja -liigutustega seotud tööd;
6) psühhoemotsionaalsed ohutegurid.

(5) Õppekava teema, milles käsitletakse esmaabi ja vältimatu abi korraldust laeval, sisaldab alateemasid, mis on loetletud sotsiaalministri 26. veebruari 2003. a määruse nr 31 «Laevapere liikmete esmaabi- ja meditsiiniabikoolituse õppekavad ning koolituse maht ja koolitajate kvalifikatsiooninõuded» lisas 1 ja sotsiaalministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 128 «Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja Eestis registreeritud laeval nõutava meditsiinivarustuse nimekiri» §-des 3, 5, 6 ning lisades 2 ja 3.

(6) Õppekava teema, milles käsitletakse absoluutseid ja suhtelisi vastunäidustusi laeval töötamiseks, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) allergilised haigused;
2) vere- ja hemopoeetiliste elundite haigused;
3) onkoloogilised haigused;
4) nakkushaigused;
5) nahahaigused;
6) hingamisteede haigused;
7) seedeelundite haigused;
8) vereringeelundite haigused;
9) kuseelundite haigused;
10) rasedus;
11) endokrinoloogilised haigused;
12) psüühilised haigused;
13) närvisüsteemi haigused;
14) luusüsteemi, liikumiselundite ja sidekoe kaasasündinud või omandatud haigused ja traumajärgsed kahjustused;
15) silma- ja silmamanuste haigused;
16) kõrva- ja nibujätkehaigused, kuulmishäired;
17) muud tervisehäired.

(7) Õppekava teema, milles käsitletakse kuulmis- ja nägemisnõudeid laeval töötamiseks, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) kuulmisnõuded ja kuulmise uurimine;
2) mürast põhjustatud kuulmiskahjustus meremeestel;
3) nägemisnõuded ja nägemise uurimine.

(8) Õppekava teema, milles käsitletakse tervisekontrolli dokumentatsiooni, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) dokumentide vormistamine;
2) dokumentide säilitamine.

(9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–8 nimetatud alateemasid võib õppekava sees vahetada ning õpetada teiste teemade raames või nendega seoses.

§3. Meremeditsiinialase 30-tunnise koolituse nõuded

(1) Meremeditsiini 30-tunnine õppekava sisaldab järgmisi teemasid:
1) merendust puudutavad õigusaktid ja rahvusvahelised konventsioonid;
2) töökeskkonna ja elutingimuste eripära laeval;
3) meremeeste terviseriskid;
4) esmaabi ja vältimatu abi korraldus laeval;
5) absoluutsed ja suhtelised vastunäidustused laeval töötamiseks;
6) kuulmis- ja nägemisnõuded laeval töötamiseks;
7) troopilised nakkushaigused ja vaktsinatsioon;
8) tervisekontrolli dokumentatsioon.

(2) Õppekava teema, milles käsitletakse merendust puudutavaid õigusakte ja rahvusvahelisi konventsioone, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) ohutu laevaliikluse tagamine;
2) rahvusvaheliste merenduskonventsioonide tutvustus;
3) merendust puudutavate õigusaktide tutvustus.

(3) Õppekava teema, milles käsitletakse töökeskkonna ja elutingimuste eripära laeval, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) töö- ja puhkeaja erisused laeval;
2) tööõnnetused laeval;
3) mikrokliima iseärasused laeval;
4) õppekäik laevale.

(4) Õppekava teema, milles käsitletakse meremeeste terviseriske, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, elektri- ja magnetväljad, kõrge ja madal õhutemperatuur);
2) keemilised ohutegurid;
3) bioloogilised ohutegurid;
4) öötöö;
5) sundasendite ja -liigutustega seotud tööd;
6) psühhoemotsionaalsed ohutegurid.

(5) Õppekava teema, milles käsitletakse esmaabi ja vältimatu abi korraldust laevadel, sisaldab alateemasid, mis on loetletud sotsiaalministri 26. veebruari 2003. a määruse nr 31 «Laevapere liikmete esmaabi- ja meditsiiniabikoolituse õppekavad ning koolituse maht ja koolitajate kvalifikatsiooninõuded» lisas 1 ja sotsiaalministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 128 «Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja Eestis registreeritud laeval nõutava meditsiinivarustuse nimekiri» §-des 3, 5, 6 ning lisades 2 ja 3.

(6) Õppekava teema, milles käsitletakse absoluutseid ja suhtelisi vastunäidustusi laeval töötamiseks, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) allergilised haigused;
2) vere- ja hemopoeetiliste elundite haigused;
3) onkoloogilised haigused;
4) nakkushaigused;
5) nahahaigused;
6) hingamisteede haigused;
7) seedeelundite haigused;
8) vereringeelundite haigused;
9) kuseelundite haigused;
10) rasedus;
11) endokrinoloogilised haigused;
12) psüühilised haigused;
13) närvisüsteemi haigused;
14) luusüsteemi, liikumiselundite ja sidekoe kaasasündinud või omandatud haigused ja traumajärgsed kahjustused;
15) silma- ja silmamanuste haigused;
16) kõrva- ja nibujätkehaigused, kuulmishäired;
17) muud tervisehäired.

(7) Õppekava teema, milles käsitletakse kuulmis- ja nägemisnõudeid laeval töötamiseks, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) kuulmisnõuded ja kuulmise uurimine;
2) mürast põhjustatud kuulmiskahjustus meremeestel;
3) nägemisnõuded ja nägemise uurimine.

(8) Õppekava teema, milles käsitletakse troopilisi nakkushaiguseid ja vaktsinatsiooni, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) erinevate geograafiliste piirkondade terviseohud;
2) malaaria profülaktika;
3) erinevate riikide vaktsinatsiooninõuded;
4) meremeeste vaktsineerimised erinevate sõidupiirkondade korral;
5) Maailma Tervishoiuorganisatsiooni juhendmaterjal «International Travel and Health» tutvustus.

(9) Õppekava teema, milles käsitletakse tervisekontrolli dokumentatsiooni, sisaldab vähemalt nimetatud alateemasid:
1) dokumentide vormistamine;
2) dokumentide säilitamine;
3) rahvusvahelised nõuded meremeeste tervisekontrollile;
4) ülevaade erinevate mereriikide tervisetõendite vormidest ja nõuetest meremeeste tervisele.

(10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–9 nimetatud alateemasid võib õppekava sees vahetada ning õpetada teiste teemade raames või nendega seoses.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json