Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine, kaitsevööndi määramine ja mälestise nimetuse muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 112, 1729

Kultuurimälestiseks tunnistamine, kultuurimälestiseks olemise lõpetamine, kaitsevööndi määramine ja mälestise nimetuse muutmine

Vastu võetud 04.11.2005 nr 316

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõigete 1 ja 3 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-dele 4 ja 5 käsin:

1. Tunnistada ajaloomälestiseks Tallinna linnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Hoone, kus on paiknenud Eesti riigikaitseasutused ja võõrvõimude julgeolekuorganid Tallinn Pagari 1 / Lai 44 / Pikk 59

Mälestisele kaitsevööndit ei kehtestata.

2 Tallinna vanausuliste palvela Tallinn Kibuvitsa 6

Kehtestada mälestisele kaitsevöönd vastavalt skeemile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

2. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Elamu Tina 26 / Fr. R. Kreutzwaldi 9, 1913. a Tallinn Tina 26 / Fr. R. Kreutzwaldi 9

Kehtestada mälestisele kaitsevöönd vastavalt skeemile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

3. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Harju maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Kingu talu elamu, 19. saj II pool Viimsi vald Pringi küla
2 Kingu talu rehielamu, 19. saj I pool Viimsi vald Pringi küla
3 Kingu talu laut, 19. saj – rekonstruktsioon Viimsi vald Pringi küla
4 Kingu talu ait-küün, 19 saj – rekonstruktsioon Viimsi vald Pringi küla

Kehtestada mälestistele ühine kaitsevöönd vastavalt skeemile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

4. Kehtestada kaitsevööndid alljärgnevatele arhitektuuri- ja ajaloomälestistele vastavalt skeemidele, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis ja Kultuuriministeeriumis.

Tartu linnas:

1) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 20. märtsi 1997. a määrusega nr 12 (RTL 1997, 68, 376) arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Puitelamu Tartus Veski 37, 19. saj 6971 Tartu linn Veski 37
2 Puitelamu Tartus Veski 45, 1901. a 6972 Tartu linn Veski 45
3 Puitelamu Tartus Veski 47, 19. saj 6973 Tartu linn Veski 47
4 korp. «Neobaltia» konvendihoone Tartus Kastani 1, 1902. a 6996 Tartu linn Kastani 1
5 Puitelamu Tartus Kastani 3, 1901.–1907. a 6997 Tartu linn Kastani 3
6 Puitelamu Tartus Kastani 5, 1901.–1907. a 6998 Tartu linn Kastani 5
7 Puitelamu Tartus Kastani 9, 1901.–1907. a 6999 Tartu linn Kastani 9
8 Puitelamu Tartus Kastani 11, 1901.–1907. a 7000 Tartu linn Kastani 11
9 Puitelamu Tartus Kastani 17, 1901.–1907. a 7001 Tartu linn Kastani 17
10 Puitelamu Tartus Kastani 19, 1901.–1907. a 7002 Tartu linn Kastani 19
11 Puitelamu Tartus Kastani 21, 1901.–1907. a 7003 Tartu linn Kastani 21
12 Puitelamu Tartus Kastani 23, 1901.–1907. a 7004 Tartu linn Kastani 23
13 Puitelamu Tartus Kastani 25, 1901.–1907. a 7005 Tartu linn Kastani 25

2) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 20. märtsi 1997. a määrusega nr 12 (RTL 1997, 68, 376) arhitektuurimälestiseks tunnistatud elamutele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Elamu Tartus J. Kuperjanovi 44, 1886. a 7006 Tartu linn J. Kuperjanovi 44
2 Puitelamu Tartus J. Kuperjanovi 46, 1880.–1890. a 7007 Tartu linn J. Kuperjanovi 46
3 Puitelamu Tartus J. Kuperjanovi 52, 1880.–1890. a 7008 Tartu linn J. Kuperjanovi 52
4 Elamu Tartus J. Kuperjanovi 54, 1902. a 7009 Tartu linn J. Kuperjanovi 54

3) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 20. märtsi 1997. a määrusega nr 12 (RTL 1997, 68, 376) arhitektuurimälestiseks tunnistatud ajaloolise jaamahoone kompleksi kuuluvatele ehitistele ja rajatistele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tartu raudteejaama hoone Vaksali 6, 1876.–1878. a 7013 Tartu linn Vaksali 6
2 Raudteetööliste elamu Tartus Vaksali 4, 19. saj 7014 Tartu linn Vaksali 4
3 Raudteetööliste elamu Tartus Vaksali 8, 19. saj 7015 Tartu linn Vaksali 8
4 Tartu raudteejaama veetorn, 1890. a 7016 Tartu linn Vaksali 2d

4) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 20. märtsi 1997. a määrusega nr 12 (RTL 1997, 68, 376) arhitektuurimälestiseks tunnistatud elamutele ja veterinaarkliiniku kompleksi kuuluvatele ehitistele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Puitelamu Tartus Narva mnt 107, 1879.–1880. a 7062 Tartu linn Narva mnt 107
2 Puitelamu Tartus Narva mnt 113, 19. saj I pool 7063 Tartu linn Narva mnt 113
3 Puitelamu Tartus Narva mnt 121, 19. saj 7064 Tartu linn Narva mnt 121
4 Puitelamu Tartus Narva mnt 123, 19. saj 7065 Tartu linn Narva mnt 123
5 Puitelamu Tartus Narva mnt 127, 19. saj 7066 Tartu linn Narva mnt 127
6 Sepisvärav Tartus, Narva mnt ääres, 1900. a-d 7067 Tartu linn Narva mnt 129
7 Puitelamu Tartus, Narva mnt 86, 1880. a-d 7068 Tartu linn Narva mnt 86
8 Elamu Tartus Narva mnt 88, 19. saj 7069 Tartu linn Narva mnt 88
9 Endine TÜ Veterinaarkliiniku värav, 19. saj 7070 Tartu linn Vene 32
10 Endine TÜ Veterinaarkliiniku hoone Vene 32, 1864.–1866. a 7071 Tartu linn Vene 32
11 Endine TÜ Veterinaarkliiniku kõrvalhoone Vene 36, 19. saj 7072 Tartu linn Vene 36
12 Endine TÜ Veterinaarkliiniku õppesepikoda Staadioni 4, 19. saj 7073 Tartu linn Staadioni 4

Pärnu maakonnas:

5) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud ning kultuuriministri 3. juuli 1997. a määrusega nr 37 (RTL 1997, 163/164, 917) ja 26. juuni 2003. a käskkirjaga nr 116 (RTL 2003, 78, 1155) ajaloomälestiseks tunnistatud Tori mõisaansamblisse kuuluvatele hoonetele, kalmistule ja seal paiknevatele mälestusmärkidele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tori kalmistu 8345 Tori vald Tori alevik
2 Tori mõisa peahoone 16829 Tori vald Tori alevik
3 Tori mõisa jääkelder 16830 Tori vald Tori alevik
4 Tori mõisa tallikompleksi piirdemüür väravaehitisega 16831 Tori vald Tori alevik
5 Tori mõisa tallihoone nr 1 16832 Tori vald Tori alevik
6 Tori mõisa tallihoone nr 2 16833 Tori vald Tori alevik
7 Tori mõisa tallihoone nr 3 16834 Tori vald Tori alevik
8 Tori mõisa tallihoone nr 4 16835 Tori vald Tori alevik
9 Tori mõisa tallihoone nr 5 16836 Tori vald Tori alevik
10 Tori mõisa tallihoone nr 6 16837 Tori vald Tori alevik
11 Tori mõisa viljaait 16838 Tori vald Tori alevik
12 Tori mõisa uus sepikoda 16839 Tori vald Tori alevik
13 Tori mõisa kõrts 16840 Tori vald Tori alevik
14 Tori mõisa viinakelder 16841 Tori vald Tori alevik
15 Tori mõisa viinaköök 16842 Tori vald Tori alevik
16 Tori mõisa vana sepikoda 16843 Tori vald Tori alevik
17 Tori kirik 16846 Tori vald Tori alevik
18 Tori kalmistu väravaehitis 16847 Tori vald Tori alevik
19 Tori vallamaja arestikamber 16849 Tori vald Tori alevik
20 Tori vana vallamaja 16850 Tori vald Tori alevik
21 Vabadussõja mälestussammas 27150 Tori vald Tori alevik, Tori kalmistu
22 II maailmasõjas hukkunute ühishaud 8344 Tori vald Tori alevik, Tori park

6) Kehtestada kaitsevöönd kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Tori uuele vallamajale (reg nr 16848, Tori vald, Tori alevik).

7) Kehtestada ühine kaitsevöönd alljärgnevatele kultuuriministri 21. märtsi 1998. a määrusega nr 13 (RTL 1998, 179/180, 697) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Tori mõisaansamblisse kuuluvatele majandushoonetele:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Tori mõisa rehi 16844 Tori vald Tori alevik
2 Tori mõisa küün 16845 Tori vald Tori alevik

4. Muuta kultuuriministri 30. märtsi 1998. a määrusega nr 7 (RTL 1998, 147/148, 557) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Saaremõisa mõisakompleksi hoonete ja pargi nimetusi, asendades nimetustes sõna «Saaremõisa» sõnadega «Saare mõisa».

5. Muuta kultuuriministri 20. märtsi 1997. a määrusega nr 12 (RTL 1997, 68, 376) arhitektuurimälestiseks tunnistatud Tartu raudteejaama veetorni nimetust, jättes nimetusest välja dateering 1890. a.

6. Lõpetada arhitektuurimälestise «Karksi pastoraadi peahoone» (reg nr 14488, Viljandi maakond, Karksi vald, Karksi-Nuia linn, Lossi 1), mis on tunnistatud mälestiseks kultuuriministri 15. detsembri 1997. a määrusega nr 79 «Kultuurimälestiseks tunnistamine» (RTL 1998, 40/41, 19) mälestiseks olemine, sest asi on hävinud ja tema piisavalt autentsena taastamine ei ole võimalik.

7. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokolli väljavõttega on võimalik tutvuda Kultuuriministeeriumis ja Muinsuskaitseametis.

8. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Raivo PALMARU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json