Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 61, 472

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.10.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. novembri 2005. a otsusega nr 912

§ 1. Kodakondsuse seaduse (RT I 1995, 12, 122; 2004, 84, 570) § 7 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) seaduse alusel makstavad toetused;».

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json