Teksti suurus:

Ülikooliseaduse § 3 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 61, 475

Ülikooliseaduse § 3 muutmise seadus

Vastu võetud 20.10.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. novembri 2005. a otsusega nr 916

Ülikooliseaduse (RT I 1995, 12, 119; 2005, 38, 297) § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti Põllumajandusülikooli» sõnadega «Eesti Maaülikooli» ning sõnad «ja Eesti Muusikaakadeemia» sõnadega «ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json