Teksti suurus:

Teeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 61, 479

Teeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.10.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. novembri 2005. a otsusega nr 923

§ 1. Teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 2005, 40, 312) § 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Raha jaotus riigimaanteede hoiuks ning kohalike teede hoiuks määratakse igaks eelarveaastaks riigieelarves. Kohalike teede investeeringuteks eraldatakse vähemalt 10 protsenti riigieelarves teehoiu rahastamiseks ettenähtud summast.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Taavi VESKIMÄGI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json