Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Vardi looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 113, 1738

Maamaksu korrigeerimine Vardi looduskaitsealal

Vastu võetud 11.11.2005 nr 699

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel ja arvestades Vardi looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada metsakoosluste looduslik mitmekesisus ning arvesse võttes metsa osakaalu piiranguvööndis, kehtestada, et Rapla maakonnas asuval Vardi looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast looduskaitseala piiranguvööndilt, mis asub Märjamaa vallas.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json