Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Vormsi maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 113, 1740

Maamaksu korrigeerimine Vormsi maastikukaitsealal

Vastu võetud 11.11.2005 nr 701

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel ja arvestades Vormsi maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada liikide mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitse- ja piiranguvööndites, kehtestada, et Lääne maakonnas Vormsi vallas asuval Vormsi maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Hosby sihtkaitsevööndilt, Rälby sihtkaitsevööndilt ja Rumpo sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Diby piiranguvööndilt, Prästviigi piiranguvööndilt, Rumpo piiranguvööndilt ja Saxby piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json