Teksti suurus:

2005. aasta riigieelarve seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

2005. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 08.12.2004
RT I 2004, 92, 630
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2005RT I 2005, 60, 46925.11.2005

 

 

 

Sealhulgas toetused
riigiasutustelt

Sealhulgas tulud majandustegevusest

Eelarve tulud

§1. TULUD

Kavandatavad tulud kokku (krooni)

345 370 032

555 271 702

53 072 811 033

Osa 1. RIIGIKOGU

 

646 000

725 065

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

646 000

665 065

38

 

Muud tulud

 

 

60 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

 

 

60 000

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

 

450 000

450 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

450 000

450 000

Osa 5. RIIGIKOHUS

 

22 000

4 434 960

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

22 000

1 258 960

35

 

Toetused

 

 

3 176 000

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

345 370 032

554 153 702

53 067 201 008

35

 

Toetused

 

 

157 300 213

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI

 

15 250 000

27 453 125

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

15 250 000

16 810 000

35

 

Toetused

 

 

10 643 125

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

139 989 560

440 214 560

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

139 989 560

140 164 560

35

 

Toetused

 

 

300 000 000

38

 

Muud tulud

 

 

50 000

 

388

Muud tulud

 

 

50 000

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

2 819 500

22 539 452

269 403 452

32

 

Kaupade ja teenuste müük

2 819 500

22 539 452

236 010 452

35

 

Toetused

 

 

8 536 000

38

 

Muud tulud

 

 

24 857 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

 

 

73 000

 

388

Muud tulud

 

 

24 784 000

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

 

313 700

8 075 440

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

313 700

8 075 440

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

 

26 146 000

1 789 998 246

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

26 146 000

33 947 000

35

 

Toetused

 

 

1 035 865 000

38

 

Muud tulud

 

 

720 186 246

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

 

 

50 000 000

 

382

Tulud varadelt

 

 

294 037 000

 

388

Muud tulud

 

 

376 149 246

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

105 851 300

113 549 300

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

105 851 300

105 851 300

35

 

Toetused

 

 

7 698 000

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

7 000 000

10 009 000

2 204 075 670

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

10 009 000

484 924 000

35

 

Toetused

7 000 000

 

1 177 521 660

38

 

Muud tulud

 

 

541 630 010

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

 

 

300 000

 

382

Tulud varadelt

 

 

539 982 010

 

388

Muud tulud

 

 

1 348 000

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

43 304 832

82 964 000

2 323 275 047

32

 

Kaupade ja teenuste müük

27 390 116

82 964 000

99 481 769

35

 

Toetused

15 914 716

 

2 197 952 277

38

 

Muud tulud

 

 

25 841 001

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

 

 

21 603 000

 

382

Tulud varadelt

 

 

1 856 000

 

388

Muud tulud

 

 

2 382 001

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

580 000

43 653 697 014

30

 

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

 

 

 42 843 600 000

 

300

Tulumaks

 

 

5 275 000 000

 

3020

Sotsiaalmaks

 

 

16 885 000 000

 

3031

Raskeveokimaks

 

 

60 000 000

 

3040

Käibemaks

 

 

13 738 000 000

 

3042

Aktsiisid

 

 

6 379 500 000

 

3043

Hasartmängumaks

 

 

254 100 000

 

3050

Tollimaks

 

 

252 000 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

580 000

580 000

35

 

Toetused

 

 

72 801 414

38

 

Muud tulud

 

 

736 715 600

 

382

Tulud varadelt

 

 

730 220 600

 

388

Muud tulud

 

 

6 495 000

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

292 245 700

78 129 500

1 609 046 379

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

78 129 500

133 825 600

35

 

Toetused

292 245 700

 

1 171 509 399

38

 

Muud tulud

 

 

303 711 380

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

 

 

140 195 380

 

382

Tulud varadelt

 

 

210 000

 

388

Muud tulud

 

 

163 306 000

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala

 

69 881 190

411 745 322

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

69 881 190

71 043 628

35

 

Toetused

 

 

316 760 694

38

 

Muud tulud

 

 

23 941 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

 

 

19 929 200

 

382

Tulud varadelt

 

 

51 800

 

388

Muud tulud

 

 

3 960 000

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala

 

2 500 000

59 367 240

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

2 500 000

39 630 000

35

 

Toetused

 

 

18 137 240

38

 

Muud tulud

 

 

1 600 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

 

 

1 100 000

 

388

Muud tulud

 

 

500 000

 

 

 

Sealhulgas riigiasutustelt laekunud toetuste arvel (a)

Sealhulgas majandustegevusest laekunud tulude arvel (a,ü)

Eelarve kulud

§2. KULUD

Määratud kulud kokku (krooni)

345 370 032

551 260 712

53 042 323 189

Osa 1. RIIGIKOGU

 

646 000

209 753 826

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

 

3 810 000

74000101. Riigikogu Kantselei

 

646 000

197 666 826

4

 

Eraldised

 

 

28 897 100

 

414

Parlamendipensionid (a)

 

 

26 759 700

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

1 487 400

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

1 487 400

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

 

 

650 000

 

 

–Eesti Õiguskeele Keskus

 

 

650 000

5

 

Tegevuskulud

 

646 000

168 678 726

 

 

–Tegevuskulud

 

 

111 538 734

 

 

–Riigikogu liikmete töötasu (kaasa arvatud Riigikogu liikmetele nende volituste lõppemisel säilitatav ametipalk) (a)

 

 

42 962 400

 

 

–ja sotsiaalmaks (a)

 

 

14 177 592

6

 

Muud kulud

 

 

91 000

01359654. Vabariigi Valimiskomisjon

 

 

8 277 000

4

 

Eraldised

 

 

1 082 300

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

 

 

1 082 300

5

 

Tegevuskulud

 

 

7 194 700

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

 

450 000

37 062 500

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

 

350 000

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

 

450 000

36 712 500

4

 

Eraldised

 

 

2 840 000

 

414

Presidendi ametipension (a)

 

 

490 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

 

 

2 350 000

 

4500.8

–Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu

 

 

100 000

 

4500.8

–Eesti Kodukaunistamise Ühendus

 

 

250 000

 

4500.8

–Ühiskondliku Leppe Sihtasutus

 

 

2 000 000

5

 

Tegevuskulud

 

450 000

33 813 800

6

 

Muud kulud

 

 

58 700

Osa 3. RIIGIKONTROLL

 

 

34 205 971

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

 

1 350 000

74000056. Riigikontroll

 

 

32 855 971

4

 

Eraldised

 

 

13 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

13 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

13 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

32 835 971

6

 

Muud kulud

 

 

7 000

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

 

 

17 469 232

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

 

 

17 469 232

4

 

Eraldised

 

 

15 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

15 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

15 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

17 454 232

Osa 5. RIIGIKOHUS

 

22 000

38 225 827

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

 

800 000

74001127.

Riigikohus

 

22 000

37 425 827

4

 

Eraldised

 

 

7 663 972

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

7 593 972

 

4500.03

–Sihtasutus Eesti Õiguskeskus

 

 

7 593 972

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

70 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

70 000

5

 

Tegevuskulud

 

22 000

29 758 855

6

 

Muud kulud

 

 

3 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

4 088 000

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

3 176 000

4

4500.03

–Sihtasutus Eesti Õiguskeskus

 

 

3 176 000

 

 

Riigituludest

 

 

912 000

4

4500.03

–Sihtasutus Eesti Õiguskeskus

 

 

912 000

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

345 370 032

550 142 712

52 705 605 833

4

 

Eraldised

 

 

5 512 399 745

 

 

Valitsussektorisisesed eraldised

 

 

4 161 399 745

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised EMP ja Norra finantsvahendid ning nende Eesti-poolne finantseerimine

 

 

122 012 545

 

4500.01

–sihtotstarbelised eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele koolilõuna kuludeks, mis jaotatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras

 

 

103 400 000

 

452.01

–eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi

 

 

3 935 987 200

 

 

–mis jaotatakse käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 sätestatud korras

 

 

950 000 000

 

 

–hariduskuludeks, haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks, toimetulekutoetusteks, täiendavaks toetuseks saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele ning puuetega inimestega seotud sotsiaalhoolekande kuludeks, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud korras

 

 

2 985 987 200

 

452

Muud eraldised mitteresidentidele

 

 

1 351 000 000

 

452.92

–eraldised Euroopa Liidule (a, ü)

 

 

1 351 000 000

6

 

Muud kulud

 

 

194 166 625

6

 

Vabariigi Valitsuse reserv

 

 

44 166 625

6

 

Vabariigi Valitsuse reserv kohaliku omavalitsuse

 

 

 

 

 

üksuste ühinemistoetusteks (ü)

 

 

100 000 000

6

 

Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü)

 

 

50 000 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

122 012 545

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

107 000 213

4

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised EMP ja Norra finantsvahendid

 

 

107 000 213

 

 

Riigituludest

 

 

15 012 332

4

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised EMP ja Norra finantsvahendite Eesti-poolne finantseerimine

 

 

15 012 332

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

 

15 250 000

181 785 660

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

550 000

5 170 000

70004809. Riigikantselei

 

1 000 000

105 204 660

4

 

Eraldised

 

 

14 002 500

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

 

 

6 600 000

 

4500.0

–RAK 4. meede «Haldussuutlikkuse tõstmine»

 

 

5 600 000

 

4500.0

–projekt «Keelehoole»

 

 

1 000 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

 

 

1 400 000

 

4500.02

–Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus

 

 

1 400 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

1 340 000

 

4500.03

–Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus

 

 

1 340 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

 

 

4 113 500

 

4500.8

–Narva Eesti Maja

 

 

200 000

 

4500.8

–projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas

 

 

408 000

 

4500.8

–vähemusrahvuste kultuuriseltsid

 

 

3 200 000

 

4500.8

–vähemusrahvuste kultuuriautonoomia

 

 

300 000

 

4500.8

–Eesti Personalitöö Arendamise Ühing

 

 

5 500

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

549 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

549 000

5

 

Tegevuskulud

 

1 000 000

91 141 960

6

 

Muud kulud

 

 

60 200

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

12 124 125

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

10 493 125

4

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

 

 

5 600 000

 

4500.0

–RAK 4. meede «Haldussuutlikkuse tõstmine»

 

 

5 600 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

4 893 125

 

 

Riigituludest

 

 

1 631 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

1 631 000

70001946.

Rahvusarhiiv

 

700 000

54 211 000

4

 

Eraldised

 

 

98 000

 

41

Sotsiaaltoetused

 

 

6 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

 

 

6 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

42 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

42 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

 

 

50 000

 

4500.8

–toetused eraarhivaalide omanikele

 

 

50 000

5

 

Tegevuskulud

 

700 000

54 088 000

6

 

Muud kulud

 

 

25 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

150 000

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

150 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

150 000

70004889. Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus

 

5 800 000

5 800 000

5

 

Tegevuskulud

 

5 750 000

5 750 000

6

 

Muud kulud

 

50 000

50 000

70004873. Riigi Teataja Kirjastus

 

7 200 000

11 400 000

5

 

Tegevuskulud

 

7 200 000

11 400 000

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

 

139 989 560

3 605 262 981

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

240 000

137 060 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

74 693 100

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

59 959 100

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

 

 

59 959 100

 

 

Riigituludest

 

 

14 734 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

 

 

14 734 000

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

 

375 000

2 200 483 706

4

 

Eraldised

 

 

2 111 786 921

 

4

–kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2005. aasta vastuvõtt

 

 

174 011 000

 

4

–hariduslike erivajadustega õpilastele õppeaja pikendamine

 

 

5 000 000

 

4

–õppevahendite hankimine riskirühma lastele

 

 

1 650 000

 

4

–rahvuskaaslaste poliitika arendamine

 

 

2 860 000

 

4

–toetused noorte info- ja nõustamiskeskustele

 

 

2 682 000

 

4

–teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a)

 

 

30 220 621

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

 

 

30 496 000

 

40

–riiklik koolitustellimus eraülikoolidele

 

 

1 153 000

 

40

–riiklik koolitustellimus erarakenduskõrgkoolidele

 

 

5 767 000

 

40

–riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele

 

 

2 576 000

 

40

–AS Audentes

 

 

14 350 000

 

40

–MTÜ Eesti Olümpiakomitee

 

 

6 650 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

 

 

217 565 700

 

4134

–õppetoetused

 

 

203 265 700

 

4138

–emeriitprofessorite tasud

 

 

12 000 000

 

4138

–teaduspreemiad

 

 

2 300 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

 

 

18 000 000

 

450

–õpilaskodude projekt

 

 

18 000 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

 

 

8 529 000

 

4500

–avatud noortekeskuste toetusprogramm

 

 

3 113 000

 

4500

–õpilasüritused

 

 

2 546 000

 

4500

–toetus alaealiste komisjonidele

 

 

2 870 000

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

 

 

16 380 900

 

4500.00

–õpipoisikoolitus

 

 

16 380 900

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

 

48 287 800

 

4500.01

–eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

 

 

46 902 800

 

4500.01

–eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele noorte vaba aja sisustamisega seotud üritusteks, mille jaotuse kinnitab haridus- ja teadusminister

 

 

1 385 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

 

 

854 330 000

 

4500.02

–riiklik koolitustellimus ülikoolidele

 

 

652 828 000

 

4500.02

–residentuurikulud

 

 

72 400 000

 

4500.02

–Tartu Ülikooli Teaduskool

 

 

1 200 000

 

4500.02

–teadus- ja arendusasutuste infrastruktuur

 

 

92 200 000

 

4500.02

–üldhariduse õppekava arendamine

 

 

2 000 000

 

4500.02

–Eesti Teaduste Akadeemia

 

 

16 475 000

 

4500.02

–Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž

 

 

2 127 000

 

4500.02

–Tallinna Pedagoogikaülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivimuuseum

 

 

620 000

 

4500.02

–Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemiline Raamatukogu

 

 

11 000 000

 

4500.02

–õpetaja kutseaasta rakendamine

 

 

3 480 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

115 375 000

 

4500.03

–Tiigrihüppe Sihtasutus

 

 

20 200 000

 

4500.03

–Sihtasutus Kultuurileht

 

 

400 000

 

4500.03

–Sihtasutus Eesti Teadusfond

 

 

94 775 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

 

 

536 332 700

 

4500.8

–Eesti Vabaharidusliit

 

 

5 000 000

 

4500.8

–Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

 

 

10 000 000

 

4500.8

–Sihtasutus Archimedes

 

 

44 671 400

 

4500.8

–Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

 

 

15 109 300

 

4500.8

–Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

 

 

16 800 000

 

4500.8

–Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

 

 

4 870 000

 

4500.8

–MTÜ Fenno-Ugria Asutus

 

 

3 000 000

 

4500.8

–spordiliitude toetamine

 

 

2 150 000

 

4500.8

–riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)»

 

 

10 000 000

 

4500.8

–riiklik programm «Teaduse tippkeskuste programm»

 

 

34 200 000

 

4500.8

–riiklik programm «Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud»

 

 

13 000 000

 

4500.8

–riiklik programm «Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007»

 

 

21 686 000

 

4500.8

–Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping

 

 

1 500 000

 

4500.8

–tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine

 

 

6 240 000

 

4500.8

–teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine

 

 

230 450 000

 

4500.8

–teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine

 

 

64 406 000

 

4500.8

–teadusraamatukogudele teavikute soetamiseks

 

 

40 500 000

 

4500.8

–Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA

 

 

1 000 000

 

4500.8

–Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Sihtasutus

 

 

2 000 000

 

4500.8

–noorteühingute aasta- ja projektitoetused

 

 

4 900 000

 

4500.8

–eraldised mittetulundusühingutele, sihtasutustele jt noortega seotud projektidele ning programmidele, mille jaotuse kinnitab haridus- ja teadusminister

 

 

2 850 000

 

4500.8

–Mittetulundusühing Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

 

 

2 000 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

2 425 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks

 

 

2 425 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks

 

 

7 219 200

 

4502

–toetused noorte info- ja nõustamiskeskustele

 

 

4 331 500

 

4502

–avatud noortekeskuste toetusprogramm

 

 

2 887 700

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

 

12 745 000

 

4502.01

–eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

 

 

11 000 000

 

4502.01

–eraldised lasteasutustele, mille jaotuse kinnitab haridus- ja teadusminister

 

 

1 745 000

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

 

 

27 677 000

 

4502.02

–materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele

 

 

26 805 000

 

4502.02

–materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine teadusasutustele

 

 

872 000

5

 

Tegevuskulud

 

375 000

88 696 785

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

190 243 250

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

109 255 600

4

 

Eraldised

 

 

108 479 100

 

4

–kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2005. aasta vastuvõtt

 

 

46 500 000

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

 

 

15 646 600

 

4500.00

–õpipoisikoolitus

 

 

15 646 600

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

200 000

 

4500.03

–Tiigrihüppe Sihtasutus

 

 

200 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

 

 

19 953 300

 

4500.8

–Eesti Vabaharidusliit

 

 

3 000 000

 

4500.8

–Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

 

 

4 451 300

 

4500.8

–Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

 

 

1 400 000

 

4500.8

–Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

 

 

400 000

 

4500.8

–riiklik programm «Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007»

 

 

10 702 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks

 

 

7 219 200

 

4502

–toetused noorte info- ja nõustamiskeskustele

 

 

4 331 500

 

4502

–avatud noortekeskuste toetusprogramm

 

 

2 887 700

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

 

8 800 000

 

4502.01

–eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

 

8 800 000

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

 

 

10 160 000

 

4502.02

–materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele

 

 

10 160 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

776 500

 

 

Riigituludest

 

 

80 987 650

4

 

Eraldised

 

 

78 988 125

 

4

Kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2005. aasta vastuvõtt

 

 

15 500 000

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

 

 

734 300

 

4500.00

–õpipoisikoolitus

 

 

734 300

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

 

 

25 000 000

 

4500.02

–teadus- ja arendusasutuste infrastruktuur

 

 

25 000 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

66 700

 

4500.03

–Tiigrihüppe Sihtasutus

 

 

66 700

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

 

 

30 681 125

 

4500.8

–Eesti Vabaharidusliit

 

 

1 000 000

 

4500.8

–Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove

 

 

1 162 825

 

4500.8

–Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

 

 

350 000

 

4500.8

–Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

 

 

133 300

 

4500.8

–riiklik programm «Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007»

 

 

3 035 000

 

4500.8

–riiklik programm «Teaduse tippkeskuste programm»

 

25 000 000

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

 

2 200 000

 

4502.01

–eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele

 

2 200 000

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

 

 

4 806 000

 

4502.02

–materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele

 

 

4 806 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

1 999 525

70003690. Keeleinspektsioon

 

 

3 615 400

5

 

Tegevuskulud

 

 

3 615 400

70005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

 

200 000

16 301 000

4

 

Eraldised

 

 

5 900 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

5 900 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

5 900 000

5

 

Tegevuskulud

 

200 000

10 401 000

70005312. Eesti Noorsootöö Keskus

 

3 686 560

9 428 760

5

 

Tegevuskulud

 

3 686 560

9 428 760

70006151. Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo

 

350 000

11 366 935

5

 

Tegevuskulud

 

350 000

11 366 935

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

1 622 025

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

1 297 620

5

 

Tegevuskulud

 

 

1 297 620

 

 

Riigituludest

 

 

324 405

5

 

Tegevuskulud

 

 

324 405

70004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

 

 

32 519 300

4

 

Eraldised

 

 

2 815 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

 

 

2 815 000

 

4138

–eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine

 

 

2 815 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

29 704 300

Kutseõppeasutused

 

106 886 000

775 629 880

4

 

Eraldised

 

112 000

9 234 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

 

112 000

9 234 000

 

4134

–õppetoetused

 

112 000

9 234 000

5

 

Tegevuskulud

 

106 324 000

765 945 880

6

 

Muud kulud

 

450 000

450 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

141 957 180

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

105 797 680

5

 

Tegevuskulud

 

 

105 797 680

 

 

Riigituludest

 

 

36 159 500

5

 

Tegevuskulud

 

 

36 159 500

Rakenduskõrgkoolid

 

22 830 000

146 410 500

4

 

Eraldised

 

 

70 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

 

 

70 000

 

4134

–õppetoetused

 

 

70 000

5

 

Tegevuskulud

 

22 830 000

146 340 500

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

18 915 000

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

14 368 000

4

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

 

70 000

 

4134

–õppetoetused

 

 

70 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

14 298 000

 

 

Riigituludest

 

364 000

4 547 000

5

 

Tegevuskulud

 

364 000

4 547 000

Riigigümnaasiumid

 

2 392 000

40 215 300

4

 

Eraldised

 

 

997 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

 

997 000

 

4134

–sõidusoodustused

 

 

997 000

5

 

Tegevuskulud

 

2 392 000

39 218 300

Riigiinternaatkoolid

 

1 140 000

210 820 200

4

 

Eraldised

 

 

2 800 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

 

 

2 800 000

 

4134

–sõidusoodustused

 

 

2 800 000

5

 

Tegevuskulud

 

1 140 000

208 020 200

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

1 890 000

21 412 000

5

 

Tegevuskulud

 

1 890 000

21 412 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

9 322 000

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

9 322 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

9 322 000

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

2 819 500

22 539 452

955 662 552

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

100 000

2 100 000

70000898. Justiitsministeerium

 

40 000

166 131 600

4

 

Eraldised

 

 

53 743 505

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

 

 

3 000 000

 

40

–Eesti Vanglatööstuse AS

 

 

3 000 000

 

4134

Õppetoetused

 

 

18 000

 

4134

–õppetoetused

 

 

18 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

 

 

50 077 000

 

4500.8

–riigi poolt tasutav õigusabi

 

 

43 917 000

 

4500.8

–Advokatuurile avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks

 

 

650 000

 

4500.8

–kuritegevuse ennetamine

 

 

2 000 000

 

4500.8

–represseeritute ühenduste toetamine ja represseeritute mälestuse jäädvustamine (ü)

 

 

2 000 000

 

4500.8

–Rahvaste Õiguste Instituut

 

 

300 000

 

4500.8

–mittetulunduslike ühenduste õigusabi andmisega seotud tegevuse toetamine

 

 

1 000 000

 

4500.8

–Juristide Liit

 

 

110 000

 

4500.8

–SA Iuridica

 

 

100 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

648 505

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

648 505

5

 

Tegevuskulud

 

40 000

106 727 090

 

5

–tegevuskulud

 

40 000

93 107 590

 

5522

–kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi

 

 

13 619 500

6

 

Muud kulud

 

 

5 661 005

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

3 607 159

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

2 950 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

2 950 000

 

 

Riigituludest

 

 

657 159

5

 

Tegevuskulud

 

 

657 159

70004867. Eesti Õiguskeele Keskus

2 819 500

3 342 452

6 342 452

5

 

Tegevuskulud

2 819 500

3 155 900

6 152 054

6

 

Muud kulud

 

186 552

190 398

70000906. Prokuratuur

 

 

102 925 000

4

 

Eraldised

 

 

23 460

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

23 460

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

23 460

5

 

Tegevuskulud

 

 

102 900 440

6

 

Muud kulud

 

 

1 100

70003572. Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo

 

1 250 000

23 014 500

5

 

Tegevuskulud

 

1 250 000

23 008 945

6

 

Muud kulud

 

 

5 555

70000310. Justiitsministeeriumi Registrikeskus

 

8 050 000

8 050 000

4

 

Eraldised

 

78 000

78 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

78 000

78 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

78 000

78 000

5

 

Tegevuskulud

 

6 872 000

6 872 000

6

 

Muud kulud

 

1 100 000

1 100 000

Esimese ja teise astme kohtud

 

171 000

303 286 000

5

 

Tegevuskulud

 

171 000

303 250 526

6

 

Muud kulud

 

 

35 474

Kinnipidamiskohad

 

9 586 000

343 813 000

4

 

Eraldised (a)

 

 

607 400

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused (a)

 

 

607 400

 

4138

–toetused vanglast vabanenutele (a)

 

 

607 400

5

 

Tegevuskulud

 

9 576 460

343 046 538

6

 

Muud kulud

 

9 540

159 062

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

6 133 632

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

5 586 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

5 586 000

 

 

Riigituludest

 

 

547 632

5

 

Tegevuskulud

 

 

547 632

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala

 

313 700

2 558 256 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

 

398 120 000

70004502. Kaitseministeerium

 

75 200

744 923 500

4

 

Eraldised

 

 

236 363 700

 

41

Sotsiaaltoetused

 

 

16 000 000

 

4138

–muud eraldised füüsilistele isikutele

 

 

4 000 000

 

414

–kaadrikaitseväelaste pension (a)

 

 

12 000 000

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

 

 

8 457 800

 

4500.00

–eraldis Päästeametile demineerimismeeskonna osalemiseks päästetöödel Afganistanis

 

 

4 388 278

 

4500.00

–muud eraldised riigiasutustele

 

 

4 069 522

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

 

200 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

 

 

146 735 000

 

4500.02

–Kaitseliidule jooksvateks kuludeks

 

 

146 735 000

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

 

 

20 000 000

 

4502.02

–Kaitseliidule materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks

 

 

20 000 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

 

 

10 703 500

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

34 267 400

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

34 267 400

5

 

Tegevuskulud

 

 

504 005 500

 

5

–tegevuskulud

 

75 200

146 426 700

 

5531

–kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)

 

 

357 578 800

6

 

Muud kulud

 

 

4 554 300

70005938. Teabeamet

 

 

82 700 000

6

 

Muud kulud

 

 

82 700 000

Kaitsevägi

 

 

 

1 279 023 300

4

 

Eraldised

 

 

11 527 800

 

41

Sotsiaaltoetused

 

 

11 324 900

 

4137

–ajateenijate eest riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

 

 

5 728 800

 

4138

–muud eraldised füüsilistele isikutele

 

 

5 596 100

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele (ü)

 

 

202 900

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

202 900

5

 

Tegevuskulud

 

 

1 246 065 500

 

5

–tegevuskulud

 

 

1 126 706 600

 

5531

–kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)

 

 

119 358 900

6

 

Muud kulud

 

 

21 430 000

70006139. Laidoneri Muuseum

 

 

4 064 100

5

 

Tegevuskulud

 

 

4 064 100

70006257. Seli Tervisekeskus

 

45 000

5 542 700

5

 

Tegevuskulud

 

45 000

5 541 200

6

 

Muud kulud

 

 

1 500

Riigikaitseosakonnad

 

193 500

43 882 400

4

 

Eraldised

 

 

10 291 200

 

41

Sotsiaaltoetused

 

 

10 291 200

 

4138

–muud eraldised füüsilistele isikutele

 

 

10 291 200

5

 

Tegevuskulud

 

193 500

31 727 700

6

 

Muud kulud

 

 

1 863 500

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

 

26 146 000

1 629 894 894

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

2 500 000

112 185 640

 

 

Sellest:

 

 

 

 

1550

–maa soetamine (a)

 

 

50 000 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

27 803 346

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

27 803 346

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

 

 

27 803 346

70001231. Keskkonnaministeerium

 

 

1 238 027 981

4

 

Eraldised

 

 

1 002 956 009

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

 

 

19 023 000

 

 

–erametsanduse toetamine

 

 

7 493 000

 

 

–loodushoiuteenused ja loodushoiutööd

 

 

11 530 000

 

41

Sotsiaaltoetused

 

 

3 610 000

 

 

–vääriselupaikade kaitse lepingulised toetused

 

 

3 500 000

 

 

–keskkonnapreemiad

 

 

110 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

 

 

980 323 009

 

 

–keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine

 

 

47 565 391

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks (a, ü)

 

 

27 950 253

 

4500.01

–kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

 

11 082 573

 

4500.03

–valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

803 081

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

 

 

16 064 599

 

 

–MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

 

 

500 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

5 608 462

 

4500.90

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

5 588 270

 

4500.99

–muudele mitteresidentidele

 

 

20 192

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks (a, ü)

 

 

899 198 903

 

4502.01

–kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

 

806 189 000

 

4502.08

–muudele residentidele

 

 

93 009 903

5

 

Tegevuskulud

 

 

233 393 145

6

 

Muud kulud

 

 

1 678 827

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

1 051 423 296

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

1 008 061 654

4

450

–keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine

 

 

47 565 391

 

4500.01

–kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

 

11 082 573

 

4500.03

–valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

803 081

 

4500.8

–muudele residentidele

 

 

15 464 599

 

4502.01

–kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

806 189 000

 

4502.08

–muudele residentidele

 

 

93 009 903

5

 

Tegevuskulud

 

 

33 947 107

 

 

Riigituludest

 

 

43 361 642

5

 

Tegevuskulud

 

 

43 361 642

70003098. Maa-amet

 

600 000

94 347 706

5

 

Tegevuskulud

 

508 000

94 190 706

6

 

Muud kulud

 

92 000

157 000

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

 

2 400 000

24 538 000

5

 

Tegevuskulud

 

2 400 000

24 538 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

330 000

 

 

Riigituludest

 

 

330 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

330 000

70003106. Keskkonnainspektsioon

 

 

53 138 100

5

 

Tegevuskulud

 

 

53 053 100

6

 

Muud kulud

 

 

85 000

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

 

18 046 000

32 962 000

5

 

Tegevuskulud

 

16 196 000

31 112 000

6

 

Muud kulud

 

1 850 000

1 850 000

70001917. Kiirguskeskus

 

400 000

3 936 000

5

 

Tegevuskulud

 

400 000

3 936 000

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

 

2 000 000

32 239 000

5

 

Tegevuskulud

 

1 744 616

31 958 616

6

 

Muud kulud

 

255 384

280 384

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

 

 

800 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

800 000

Looduskaitseasutused

 

 

34 381 467

4

 

Eraldised

 

 

3 970 000

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

 

 

2 470 000

 

40

–loodushoiuteenused ja loodushoiutööd

 

 

2 470 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

 

 

500 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks

 

 

1 000 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

30 404 810

6

 

Muud kulud

 

 

6 657

70003129. Eesti Loodusmuuseum

 

200 000

3 339 000

5

 

Tegevuskulud

 

200 000

3 332 500

6

 

Muud kulud

 

 

6 500

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

 

101 960 000

1 679 471 223

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

40 000

37 448 000

70000941. Kultuuriministeerium

 

 

1 220 291 381

4

 

Eraldised

 

 

1 189 884 978

41

 

Sotsiaaltoetused

 

 

5 670 000

 

4138

–kultuuri- ja spordistipendiumid

 

 

2 220 000

 

4138

–riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad

 

 

2 850 000

 

4138

–riiklikud toetused olümpiavõitjatele

 

 

600 000

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

 

55 160 638

 

4500.01

–rahvaraamatukogud

 

 

39 680 540

 

4500.01

–muuseumid

 

 

1 117 572

 

4500.01

–teatrid

 

 

10 362 526

 

4500.01

–maakinod ja linnaorkestrid

 

 

2 900 000

 

4500.01

–muud omavalitsused

 

 

1 100 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

 

 

698 985 880

 

4500.02

–rahvusooper «Estonia»

 

 

92 816 727

 

4500.02

–Rahvusraamatukogu

 

 

75 223 778

 

4500.02

–avalik-õiguslik ringhääling

 

 

303 195 700

 

4500.02

–Kultuurkapital (a)

 

 

227 749 675

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

112 268 687

 

4500.03

–Eesti Filmi Sihtasutus

 

 

44 500 000

 

4500.03

–Sihtasutus Virumaa Muuseumid

 

 

4 469 524

 

4500.03

–Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum

 

 

422 490

 

4500.03

–Sihtasutus Eesti Draamateater

 

 

16 714 265

 

4500.03

–Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja

 

 

200 000

 

4500.03

–Sihtasutus Vene Teater Eestis

 

 

10 870 429

 

4500.03

–Sihtasutus Rakvere Teatrimaja

 

 

11 430 966

 

4500.03

–Sihtasutus Kultuurileht

 

 

11 930 000

 

4500.03

–Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus

 

 

7 900 000

 

4500.03

–Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus

 

 

3 831 013

 

4500.8

Muudele residentidele

 

 

204 710 173

 

4500.8

–projekti- ja tegevustoetused kultuurile

 

 

89 364 149

 

4500.8

–projekti- ja tegevustoetused spordile

 

 

81 134 000

 

4500.8

–kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a)

 

 

34 212 024

 

4500.9

Mitteresidentidele

 

 

1 814 600

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

1 814 600

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

 

 

84 395 000

 

4502.03

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

26 000 000

 

4502.03

–Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja

 

 

4 600 000

 

4502.03

–Sihtasutus Eesti Draamateater

 

 

4 500 000

 

4502.03

–Sihtasutus Tartu Jaani Kirik

 

 

4 000 000

 

4502.03

–Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik

 

 

2 000 000

 

4502.03

–Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum

 

 

200 000

 

4502.03

–Sihtasutus Rakvere Teatrimaja

 

 

5 500 000

 

4502.03

–Sihtasutus Vene Teater Eestis

 

 

4 000 000

 

4502.03

–Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus

 

 

1 200 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised muudele residentidele põhivara soetamiseks

 

 

880 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

30 405 654

6

 

Muud kulud

 

 

749

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

2 663 800

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

2 423 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

2 423 000

 

 

Riigituludest

 

 

240 800

5

 

Tegevuskulud

 

 

240 800

70000958. Muinsuskaitseamet

 

275 000

27 491 232

4

 

Eraldised

 

 

17 065 000

 

4500.8

Muudele residentidele

 

 

17 065 000

 

4500.8

–riiklik programm «Pühakodade säilitamine ja areng»

 

 

14 000 000

 

4500.8

–toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks

 

 

3 065 000

5

 

Tegevuskulud

 

275 000

10 403 111

6

 

Muud kulud

 

 

23 121

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

175 000

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

175 000

4

4500.8

–toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks

 

 

10 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

165 000

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

 

355 000

6 368 524

5

 

Tegevuskulud

 

251 320

6 260 214

6

 

Muud kulud

 

103 680

108 310

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

 

30 000

3 080 763

5

 

Tegevuskulud

 

30 000

3 080 763

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

 

800 000

4 882 968

5

 

Tegevuskulud

 

800 000

4 881 368

6

 

Muud kulud

 

 

1 600

70004347. Võru Instituut

 

30 000

1 330 594

5

 

Tegevuskulud

 

30 000

1 329 960

6

 

Muud kulud

 

 

634

15. Kontserdiorganisatsioonid

 

29 448 900

103 577 795

5

 

Tegevuskulud

 

27 901 500

97 985 008

 

Sellest

muudest toetustest

 

 

2 500 000

6

 

Muud kulud

 

1 547 400

5 592 787

 

Sellest

muudest toetustest

 

 

760 000

16. Muuseumid

 

17 893 630

128 486 732

5

 

Tegevuskulud

 

17 741 846

127 931 130

6

 

Muud kulud

 

151 784

555 602

17. Teatrid

 

47 636 470

138 333 646

5

 

Tegevuskulud

 

46 964 470

135 044 310

6

 

Muud kulud

 

672 000

3 289 336

25. Spordibaasid

 

5 451 000

8 179 588

5

 

Tegevuskulud

 

5 116 523

7 845 111

6

 

Muud kulud

 

334 477

334 477

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

7 000 000

10 009 000

4 295 297 960

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

2 000 000

900 000

1 787 211 966

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

741 631 166

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

543 597 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

 

 

543 597 000

 

 

Riigituludest

 

 

198 034 166

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

 

 

198 034 166

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

2 290 000

1 455 361 573

4

 

Eraldised

 

 

1 335 801 667

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

 

 

473 050 800

 

40

–Edelaraudtee AS

 

 

135 000 000

 

40

–Elektriraudtee AS

 

 

37 000 000

 

40

–AS Eesti Post

 

 

15 000 000

 

40

–ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks

 

 

117 550 800

 

40

–ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks

 

 

159 500 000

 

40

–lennuradade hoid

 

 

9 000 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

504 495 667

 

4500.03

–Ettevõtluse Arendamise SA

 

 

504 495 667

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

 

 

63 525 200

 

4500.8

–AS ALARA

 

 

9 900 000

 

4500.8

–AS Metrosert

 

 

1 715 200

 

4500.8

–SA Eesti Akrediteerimiskeskus

 

 

350 000

 

4500.8

–MTÜ Eesti Standardikeskus

 

 

3 200 000

 

4500.8

–tarbijakaitseühenduste toetamine

 

 

500 000

 

4500.8

–muud mittetulundusühingud

 

 

2 755 000

 

4500.8

–energiasäästuprogrammi finantseerimine

 

 

700 000

 

4500.8

–Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus

 

 

24 000 000

 

4500.8

–Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx

 

 

20 000 000

 

4500.8

–Eesti Proovikoda OÜ

 

 

330 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

7 000 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

7 000 000

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

 

 

125 390 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü)

 

 

162 340 000

 

4502.8

–AS Tallinna Lennujaam

 

 

141 340 000

 

4502.8

–AS Saarte Liinid

 

 

8 000 000

 

4502.8

–Elektriraudtee AS

 

 

13 000 000

5

 

Tegevuskulud

 

2 100 000

119 239 782

6

 

Muud kulud

 

190 000

320 124

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

579 636 624

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

503 688 650

4

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

353 921 750

 

4500.03

–Ettevõtluse Arendamise SA

 

 

353 921 750

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

 

2 930 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele

 

 

141 340 000

 

4502.8

–AS Tallinna Lennujaam

 

 

141 340 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

5 496 900

 

 

Riigituludest

 

 

75 947 974

4

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

 

 

67 807 250

 

4500.03

–Ettevõtluse Arendamise SA

 

 

67 807 250

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

 

 

1 680 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

6 460 724

70000303. Konkurentsiamet

 

 

10 179 388

5

 

Tegevuskulud

 

 

10 159 388

6

 

Muud kulud

 

 

20 000

70000800. Lennuamet

 

50 000

17 373 834

5

 

Tegevuskulud

 

50 000

17 373 834

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

7 133 857

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

5 600 660

5

 

Tegevuskulud

 

 

5 600 660

 

 

Riigituludest

 

 

1 533 197

5

 

Tegevuskulud

 

 

1 533 197

70001490. Maanteeamet

 

1 300 000

562 297 600

4

 

Eraldised

 

 

320 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

320 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

320 000

5

 

Tegevuskulud

 

1 272 000

561 764 350

6

 

Muud kulud

 

28 000

213 250

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

997 600

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

748 200

5

 

Tegevuskulud

 

 

748 200

 

 

Riigituludest

 

 

249 400

5

 

Tegevuskulud

 

 

249 400

70003164. Patendiamet

 

205 000

18 433 100

4

 

Eraldised

 

 

1 200 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

1 200 000

5

 

Tegevuskulud

 

205 000

17 203 100

6

 

Muud kulud

 

 

30 000

70005128. Raudteeinspektsioon

 

200 000

107 168 200

4

 

Eraldised

 

 

95 115 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü)

 

 

95 115 000

 

4502.8

–Riigi Kinnisvara AS

 

 

95 115 000

5

 

Tegevuskulud

 

200 000

12 050 200

6

 

Muud kulud

 

 

3 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

98 783 600

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

98 377 600

4

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele

 

 

95 115 000

 

4502.8

–Riigi Kinnisvara AS

 

 

95 115 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

3 262 600

 

 

Riigituludest

 

 

406 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

406 000

70000013. Sideamet

 

 

32 063 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

32 028 000

6

 

Muud kulud

 

 

35 000

70003247. Tarbijakaitseamet

 

30 000

17 421 444

4

 

Eraldised

 

 

3 950

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

3 950

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

3 950

5

 

Tegevuskulud

 

30 000

17 412 494

6

 

Muud kulud

 

 

5 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

5 883 200

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

5 429 400

5

 

Tegevuskulud

 

 

5 429 400

 

 

Riigituludest

 

 

453 800

5

 

Tegevuskulud

 

 

453 800

70002414. Veeteede Amet

 

3 600 000

146 171 900

5

 

Tegevuskulud

 

3 399 800

145 319 700

 

 

–tegevuskulud

 

3 399 800

124 319 700

 

 

–talvine navigatsioon (ü)

 

 

21 000 000

6

 

Muud kulud

 

200 200

852 200

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

4 829 700

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

4 589 500

5

 

Tegevuskulud

 

 

4 589 500

 

 

Riigituludest

 

 

240 200

5

 

Tegevuskulud

 

 

240 200

70003187. Energiaturu Inspektsioon

 

5 000

5 005 130

4

 

Eraldised

 

 

133 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

133 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

133 000

5

 

Tegevuskulud

 

5 000

4 872 130

70003218. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

 

 

11 539 800

4

 

Eraldised

 

 

43 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

43 000

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

43 000

5

 

Tegevuskulud

 

 

11 491 200

6

 

Muud kulud

 

 

5 600

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

2 294 800

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

2 086 200

5

 

Tegevuskulud

 

 

2 086 200

 

 

Riigituludest

 

 

208 600

5

 

Tegevuskulud

 

 

208 600

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

 

1 309 000

80 292 941

4

 

Eraldised

 

 

125 100

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

 

125 100

 

4500.9

–rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud

 

 

125 100

5

 

Tegevuskulud

 

1 309 000

80 103 381

 

 

–tegevuskulud

 

209 000

62 453 381

 

 

–tootmiskulud (a)

 

1 100 000

17 650 000

6

 

Muud kulud

 

 

64 460

70003193. Patendiraamatukogu

 

120 000

4 490 200

5

 

Tegevuskulud

 

120 000

4 490 200

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

5 000 000

 

40 287 884

5

 

Tegevuskulud

5 000 000

 

40 287 884

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

 

 

7 476 100

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

6 404 450

5

 

Tegevuskulud

 

 

6 404 450