Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Mustallika looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 114, 1775

Maamaksu korrigeerimine Mustallika looduskaitsealal

Vastu võetud 21.11.2005 nr 729

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel ja arvestades Mustallika looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja liigirikas allikaline madalsoo, seda ümbritsevad metsakooslused ning väärtuslikud poollooduslikud kooslused ja arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas asuvalt Mustallika looduskaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json