Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Tellise looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 114, 1776

Maamaksu korrigeerimine Tellise looduskaitsealal

Vastu võetud 21.11.2005 nr 730

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel ja arvestades Tellise looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja kaitsta lamminiite, rohunditerikkaid kuusikuid, vanu laialehiseid salumetsi ning soostuvaid ja soo-lehtmetsi ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Jõgeva maakonnas Torma vallas asuvalt Tellise looduskaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json