Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Võtikvere looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 114, 1777

Maamaksu korrigeerimine Võtikvere looduskaitsealal

Vastu võetud 21.11.2005 nr 731

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel ja arvestades Võtikvere looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada kaitsealuse liigi elupaik, elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Jõgeva maakonnas Torma vallas asuval Võtikvere looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Kolgametsa sihtkaitsevööndilt ja Võtikvere sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Võtikvere piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json