Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Ruila looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 114, 1779

Maamaksu korrigeerimine Ruila looduskaitsealal

Vastu võetud 21.11.2005 nr 733

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel ja arvestades Ruila looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada metsatüüpide ja sookoosluste seisund ning looduse mitmekesisus ja arvesse võttes metsa osakaalu piiranguvööndites, kehtestada, et Harju maakonnas Kernu vallas asuval Ruila looduskaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 50% maamaksumäärast Paatre piiranguvööndilt ja Saunjanurga piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json