Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Paraspõllu looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 114, 1783

Maamaksu korrigeerimine Paraspõllu looduskaitsealal

Vastu võetud 21.11.2005 nr 737

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel ja arvestades Paraspõllu looduskaitseala kaitse-eesmärki säilitada metsa- ja sookoosluste seisund ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Harju maakonnas Rae vallas ja Raasiku vallas asuvalt Paraspõllu looduskaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json