Teksti suurus:

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 "Jahieeskiri" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 114, 1757

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 "Jahieeskiri" muutmine

Vastu võetud 21.11.2005 nr 71

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 27 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määrust nr 20 «Jahieeskiri» (RTL 2003, 35, 524; 2004, 97, 1525) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Hanelistele (hallhanele, suur-laukhanele, rabahanele, kanada laglele, viupardile, rääkspardile, piilpardile, sinikael-pardile, soopardile, rägapardile, luitsnokk-pardile, punapea-vardile, tuttvardile, merivardile, hahale, aulile, mustvaerale, sõtkale), laugule e vesikanale, kajakalistele (naerukajakale, kalakajakale, hõbekajakale, merikajakale), tikutajale ja laanepüüle võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimisjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud hagijaga, ning arvukuse reguleerimise eesmärgil jahti kajakalistele kastlõksu või varesemõrraga 20. augustist 31. oktoobrini.»;

2) paragrahvi 1 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (16) Hall- või valgejänesele võib pidada jahti terjeri, taksi, hurda, aju- ja ulukijälituskoerte rühma kuuluva jahikoeraga 1. oktoobrist 28. veebruarini.»;

3) paragrahvi 1 lõige 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (19) Hundile võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe ja jahikoera kasutades 1. detsembrist 28. veebruarini.»;

4) paragrahvi 8 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) jahist osavõtjad, välja arvatud varitsusjahil kõrgistmelt, on kohustatud kandma ohutusvesti või punast või oranži pealiskuube või vesti.»

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json