Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 "Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 115, 1797

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 "Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli" muutmine

Vastu võetud 21.11.2005 nr 112

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 38 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 «Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli» (RTL 2004, 68, 1125; 2005, 101, 1552) lisas asendatakse tekst

«ex 4406 10 00 Raudteede ja trammiteede immutamata puitliiprid, mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 °C juures;

2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;

4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust»

tekstiga

«ex 4406 Raudteede ja trammiteede puitliiprid, mis on saadud:

1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures;

2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;

3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;

4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;

5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json