Teksti suurus:

Elektripaigaldise, selle omaniku, käidukorraldaja ning tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ning andmete esitamise kord

Elektripaigaldise, selle omaniku, käidukorraldaja ning tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ning andmete esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2005, 115, 1793

Elektripaigaldise, selle omaniku, käidukorraldaja ning tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ning andmete esitamise kord

Vastu võetud 25.11.2005 nr 143

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 28 lõike 2 alusel.

§ 1.  Elektripaigaldise, selle omaniku, käidukorraldaja ning tehnilise kontrolli kohta esitatavad andmed

  Elektripaigaldise, selle omaniku, käidukorraldaja ning tehnilise kontrolli teostamise kohta esitab tehnilise kontrolli teostaja Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile järgmised andmed:
  1) elektripaigaldise omaniku nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
  2) elektripaigaldise aadress ning elektripaigaldise kontrollitud osad;
  3) elektripaigaldise määratlus (elumaja, äri- või tootmishoone vmt) ja liik vastavalt «Elektriohutusseaduse» §-le 4 (1, 2 või 3 liik);
  4) elektripaigaldise peakaitsme(te) nimivool ja nimipinge(d);
  5) kui käidukorraldaja olemasolu on nõutav, siis käidukorraldaja nimi, kontaktandmed, isikukood või viimase puudumisel sünniaeg ning tema nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev ja väljaandja nimi ning kontaktandmed;
  6) elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja nimi ja registrikood, tehnilist kontrolli vahetult teinud inimese nimi ja kontaktandmed;
  7) tehnilise kontrolli teostamise kuupäevad, kontrolliprotokollide ja nõuetekohasuse tunnistuste numbrid, kontrolli tulemused ning järgmise tehnilise kontrolli aeg.

§ 2.  Andmete esitamise kord

  (1) Tehnilise kontrolli teostaja esitab igakuiselt Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile andmed eelmise kuu jooksul kontrollitud elektripaigaldiste kohta. Kui eelmisel kuul ühtegi elektripaigaldist ei kontrollitud, andmeid esitama ei pea.

  (2) Tehnilise kontrolli teostaja sisestab andmed Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni vastavasse andmekogusse. Kui Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile teatatakse muutustest andmekogusse kantud andmetes, teeb Tehnilise Järelevalve Inspektsioon andmekogus vastavad muudatused.

  (3) Tehnilise Järelevalve Inspektsioon tagab tehnilise kontrolli teostajale vajalikus ulatuses ligipääsu lõikes 2 nimetatud andmekogule.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2005. aasta 1. detsembril.

Edgar SAVISAAR
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json