Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478-k "Kohanimenõukogu moodustamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 115, 1805

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478-k "Kohanimenõukogu moodustamine" muutmine

Vastu võetud 25.11.2005 nr 747

«Kohanimeseaduse» § 20 alusel teha Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduses nr 478-k «Kohanimenõukogu moodustamine» (RTL 2004, 94, 1471; 2005, 37, 537) järgmised muudatused:

1. Arvata kohanimenõukogu koosseisust välja Aveli Ainsalu.

2. Nimetada kohanimenõukogu liikmeks Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist Aule Kikas.

3. Lugeda kohanimenõukogu liikme Kiira Mõisja ametinimetuseks Maa-ameti fotogramm-meetria ja kartograafia osakonna kvaliteedi ja tootearenduse büroo juhataja kohusetäitja.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT