Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1999. a korralduse nr 256-k "Sotsiaalmajandusnõukogu moodustamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 115, 1808

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1999. a korralduse nr 256-k "Sotsiaalmajandusnõukogu moodustamine" muutmine

Vastu võetud 25.11.2005 nr 750

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 25 lõike 1 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 1999. a korralduse nr 256-k «Sotsiaalmajandusnõukogu moodustamine» (RTL 1999, 35, 471; 2002, 106, 1582) punkti 1 järgmiselt:

1. Arvata Sotsiaalmajandusnõukogu koosseisust välja Juhani Lemmik, Piret Lilleväli, Rein Kolde ja Ain Tatter.

2. Nimetada Sotsiaalmajandusnõukogu esimeheks Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Janno Järve.

3. Nimetada Sotsiaalmajandusnõukogu liikmeks:

Kalle Kalda Haritlaste Ametiühingu esimees
Danel Lehtoja Rahandusministeeriumi halduspoliitika osakonna riigihalduse talituse juhataja kohusetäitja
Anu Toots Tallinna Ülikooli halduspoliitika dotsent

4. Lugeda Sotsiaalmajandusnõukogu liikmete uuteks ametinimetusteks:

Tarmo Kriis Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
Reelika Leetmaa Sihtasutuse Poliitikauuringute Keskus PRAXIS töö- ja sotsiaalpoliitika programmi direktor
Ilmar Link Teede Projektijuhtimise ASi juhatuse esimees
Krista Loogma Tallinna Ülikooli Haridusuuringute Instituudi direktor
Andres Saarniit Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna nõunik
Harri Taliga Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees

5. Lugeda Ave Randpõllu nimeks Ave Kala.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT