Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2005. a korralduse nr 80 "Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 116, 1835

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2005. a korralduse nr 80 "Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus" muutmine

Vastu võetud 29.11.2005 nr 760

«Riigieelarve seaduse» § 6 lõike 1, «2005. aasta riigieelarve seaduse» § 7 ja «Riigi 2005. aasta lisaeelarve seaduse» § 2 osa 6 alusel teha Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2005. a korralduse nr 80 «Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus» (RTL 2005, 21, 286; 109, 1693) lisades 1 ja 2 järgmised muudatused:

1. Sõnastada lisa 1 «Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus personali- ja majandamiskuludeks» «Jagu 5. Keskkonnaministeeriumi valitsemisala» järgmiselt:

«Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

70001231. Keskkonnaministeerium

50 Personalikulud   93 040 859  
Sealhulgas:        
  Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)   800 000  
  Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)   600 000  
  Riigituludest   200 000  
55 Majandamiskulud   143 883 599  
Sealhulgas:        
  Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)   34 247 107  
  Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)   33 347 107  
  Riigituludest   900 000  
 

70003098. Maa-amet

50 Personalikulud 180 000      35 478 767  
55 Majandamiskulud 328 000 56 471 939  
 

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

50 Personalikulud 400 000 12 922 836  
Sealhulgas:        
  Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)   100 000  
  Riigituludest   100 000  
55 Majandamiskulud 2 000 000 15 655 164  
Sealhulgas:        
  Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)   230 000  
  Riigituludest   230 000  

70003106. Keskkonnainspektsioon

50 Personalikulud   31 992 100  
55 Majandamiskulud 1 000 000 23 561 000  
 

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

50 Personalikulud 6 846 500 15 288 500  
55 Majandamiskulud 9 349 500 16 623 500  
 

70001917. Kiirguskeskus

50 Personalikulud   1 914 781  
55 Majandamiskulud 400 000 2 021 219  
 

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

50 Personalikulud 1 761 500 22 846 136  
55 Majandamiskulud 2 783 116 11 912 480  
 

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

50 Personalikulud   632 800  
55 Majandamiskulud   167 200  
 

Looduskaitseasutused

50 Personalikulud 13 000 17 154 020  
Sealhulgas:        
  Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)   40 000  
  Riigituludest   40 000  
55 Majandamiskulud 390 000 19 457 710  
Sealhulgas:        
  Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)   265 000  
  Riigituludest   265 000  
 

70003129. Eesti Loodusmuuseum

50 Personalikulud 100 000 2 625 500  
55 Majandamiskulud 100 000 807 000 ».

2. Sõnastada lisa 2 «Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus» Keskkonnaministeeriumi osa järgmiselt:

Artikkel Kood Asukoht Objekti nimetus Allikas Summa
      Keskkonnaministeerium   146 224 145
      Renoveerimine    
1551 12 LY 074 A Tartu mk Maa-ameti hoone, Tartu, Taara pst 2 riigitulud 1 693 000
1551 12 PY 074 B Tallinn Maa-ameti hoone, Mustamäe tee 51 riigitulud 264 294
1551 12 PZ 074 E Tallinn Maa-ameti arhiiv varade müügi arvel 2 400 000
1551 11 LY 075 A Tartu mk Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika toetused 3 298 754
1551 12 PY 076 A Tallinn Keskkonnainspektsiooni büroohoone, Kopli 76 riigitulud 2 300 000
1551 12 CY 077 A Ida-Viru mk Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse ruumid, Jõhvi, Pargi 15 riigitulud 500 000
1551 12 FY 078 A Lääne mk Läänemaa Keskkonnateenistuse ruumid, Haapsalu, Kiltsi tee 10 riigitulud 190 000
1551 12 GY 079 A Lääne-Viru mk Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse ruumid, Rakvere, Kunderi 18 riigitulud 3 719 005
1551 12 PY 080 A Tallinn Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse büroohoone, Mustamäe tee 33 riigitulud 500 000
1551 12 LY 080 B Tartu mk Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse büroohoone, Tartu, Akadeemia tee 4 riigitulud 410 000
1551 12 OY 081 A Võru mk Võrumaa Keskkonnateenistuse hoone, Karja 17a riigitulud 508 300
1551 12 PY 274 A Tallinn Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse büroohoone, Rävala pst 8 majandustegevus 2 500 000
1551 12 HY 082 A Põlva mk Põlvamaa Keskkonnateenistuse hoone riigitulud 700 000
1551 12 AY 319 A Harju mk Harjumaa Keskkonnateenistuse hoone riigitulud 378 000
1551 12 NY 320 A Viljandi mk Viljandi Keskkonnateenistuse hoone riigitulud 208 600
1551 12 BY 321 A Hiiu mk Hiiumaa Keskkonnateenistuse hoone riigitulud 789 400
  12 KY 322 A Saare mk Saaremaa Keskkonnateenistuse hoone   13 000 000
        sh:  
1551       riigitulud 9 100 000
1551       varade müügi arvel 3 900 000
1551 12 IY 323 A Pärnu mk Pärnumaa Keskkonnateenistuse hoone varade müügi arvel 5 000 000
1551 12 KY 324 A Saare mk Vilsandi Rahvuspargi Keskuse Loona ekspositsiooniruum riigitulud 3 700 000
1551 12 AY 325 A Harju mk Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse kärnihoidla Keilas riigitulud 250 000
1551 13 PY 083 A Tallinn Loodusmuuseumi hoone riigitulud 800 000
      Soetused    
1555 12 PZ 074 C Tallinn Maa-ameti infotehnoloogilised seadmed riigitulud 2 858 000
156 12 RZ 282 A Eesti Maa-ameti tarkvara riigitulud 350 000
156 12 PZ 074 D Tallinn Maa-ameti tarkvara riigitulud 3 037 000
1556 12 PZ 074 F Tallinn Maa-ameti inventar riigitulud 590 000
156 12 PZ 074 G Eesti Maa-ameti tarkvara varade müügi arvel 2 500 000
156 11 LZ 075 B Tartu mk Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse tarkvara toetused 4 647 040
1555 11 LZ 075 A Tartu mk Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed riigitulud 1 055 200
  12 RZ 084 A Eesti Keskkonnajärelevalve tehnika   7 200 000
        sh:  
1554       riigitulud 6 000 000
1554       varade müügi arvel 1 200 000
1554 12 GZ 080 C Lääne-Viru mk Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse Lääne-Virumaa büroohoone sisustus riigitulud 694 500
1556 12 GZ 080 D Lääne-Viru mk Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse Lääne-Virumaa büroohoone inventar riigitulud 805 500
1554 12 CZ 085 A Ida-Viru mk Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskuse seadmed riigitulud 2 600 000
1554 12 PZ 086 A Tallinn Tallinna Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskuse seadmed ja masinad riigitulud 1 000 000
1554 12 LZ 087 A Tartu mk Tartu Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskuse seadmed ja masinad riigitulud 1 500 000
1554 12 RZ 273 B Eesti Meteoroloogia vaatlusjaamad toetused 3 110 552
1554 12 DZ 088 A Jõgeva mk Vooremaa Maastikukaitseala veekogude puhastamise seade ja paat riigitulud 1 140 000
1554 12 PZ 285 A Eesti Kütusekvaliteedi seiresüsteemi seadmed toetused 16 747 000
1550 11 RZ 284 A Eesti Maa soetamine riigitulud 50 000 000
1555 12 PZ 286 A Tallinn Keskkonnaministeeriumi info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised seadmed riigitulud 1 050 000
156 12 PZ 089 A Tallinn Keskkonnaministeeriumi laivõrgu ründetuvastuse tarkvara riigitulud 180 000
1556 12 PZ 089 B Tallinn Keskkonnaministeeriumi inventar riigitulud 200 000
1556 13 PZ 083 B Tallinn Loodusmuuseumi soetused riigitulud 200 000
1554 11 RZ 228 A Eesti Looduskaitseasutuste soetused   1 650 000
        sh:  
1554 11 FZ 228 B Lääne mk Matsalu Looduskaitseala Administratsioon riigitulud 99 000
1554 11 OZ 228 C Võru mk Haanja Looduspargi Administratsioon riigitulud 130 000
1554 11 BZ 228 D Hiiu mk Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon riigitulud 130 000
1554 11 MZ 228 E Valga mk Otepää Looduspargi Administratsioon riigitulud 130 000
1554 11 IZ 228 F Pärnu mk Nigula Looduskaitseala Administratsioon riigitulud 85 000
1554 11 KZ 228 G Saare mk Vilsandi Looduskaitseala Administratsioon riigitulud 470 000
1554 11 DZ 228 H Jõgeva/
Järva mk
Endla Looduskaitseala Administratsioon riigitulud 66 000
1554 11 IZ 228 I Pärnu mk Soomaa Rahvuspargi Administratsioon riigitulud 130 000
1554 11 LZ 228 J Tartu mk Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsioon riigitulud 130 000
1554 11 AZ 228 K Harju mk Naissaare Looduspargi diiselgeneraator riigitulud 200 000
1554 11 BZ 228 L Hiiu mk Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni hoone riigitulud 80 000

Minister
peaministri ülesannetes Paul-Eerik RUMMO

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json