Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 "Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 65, 500

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 "Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded" muutmine

Vastu võetud 01.12.2005 nr 289

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 26 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 «Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded» (RT I 2001, 47, 262; 99, 628) § 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Üksiku hoidmisehitise või ühise kaitsevalliga ümbritsetud mitme hoidmisehitise piirde sisse jääv ala peab mahutama naftasaadusi 1,1 korda suuremas mahus kui on suurima ehitise projektijärgne maht. See ala peab olema betoneeritud või kaetud vett ja naftasaadusi mitteläbilaskva inertse materjaliga.»

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Ester TUIKSOO

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json