Teksti suurus:

Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 65, 496

Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. detsembri 2005. a otsusega nr 940

§ 1. Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduses (RT I 1996, 81, 1448; 2002, 64, 390) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «ministrite» sõnadega «kaitseväe juhataja,»;

2) paragrahvi 1 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõna «kohtunike» sõnadega «ja kaitseväe juhataja»;

3) paragrahvis 4 asendatakse arv «1,6» arvuga «5,0».

§ 2. Kaitseväeteenistuse seaduses (RT I 2000, 28, 167; 2005, 53, 420) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 1541 järgmises sõnastuses:

« § 1541. Kaitseväe juhataja ametipalk ja lisatasud

(1) Kaitseväe juhataja ametipalk sätestatakse Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seadusega (RT I 1996, 81, 1448; 2002, 64, 390).

(2) Kaitseväe juhatajale ei laiene käesolevas seaduses sätestatud lisatasud, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 155 sätestatud auastmetasu.»;

2) paragrahvi 158 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Kaitseväe juhatajale ei maksta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korteri- ja toiduraha.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json