Teksti suurus:

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2008
Avaldamismärge:

Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli1

Vastu võetud 24.05.2004 nr 97
RTL 2004, 68, 1125
jõustumine 01.06.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

17.03.2005 nr 31 (RTL 2005, 36, 513) 3.04.2005

26.09.2005 nr 96 (RTL 2005, 101, 1552) 7.10.2005

21.11.2005 nr 112 (RTL 2005, 115, 1797) 9.12.2005

 

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 38 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

 [RTL 2005, 101, 1552 – jõust. 7.10.2005]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nende taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli.

§ 2. Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli, on:
1) kõik istutamiseks ettenähtud taimed, kaasa arvatud nende juured, pistikud ja pookoksad, lillesibulad, mugulsibulad ja muud varreteisendid, välja arvatud seemned, kui selles määruses ei ole sätestatud teisiti;
2) sugukondade ristõielised (Cruciferae) ja kõrrelised (Gramineae) ning perekonna ristik (Trifolium spp.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst;
3) perekondade paprika (Capsicum spp.), ploomipuu (Prunus L.), murakas (Rubus L.) ja riis (Oryza spp.) ning päevalille (Helianthus annuus L.), hariliku tomati (Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.), hariliku lutserni (Medicago sativa L.), maisi (Zea mays L.), hariliku sibula (Allium cepa L.), porrulaugu (Allium porrum L.), murulaugu (Allium schoenoprasum L.), šalottsibula (Allium ascalonicum) ja aedoa (Phaseolus L.) seemned;
4) perekondade nisu (Triticum) ja rukis (Secale) ning tritikale (X Triticosecale) seemned, mis pärinevad Afganistaanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast või Ameerika Ühendriikidest;
5) perekondade kastanipuu (Castanea Mill.), krüsanteem (Dendranthema (DC.) Des Moul.), nelk (Dianthus L.), kipslill (Gypsophila L.), pelargoon (Pelargonium L`Herit ex Ait.), datlipalm (Phoenix spp.), pappel (Populus L.), tamm (Quercus L.) ja kuldvits (Solidago L.) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
6) lõikelilled sugukonnast käpalised (Orchidaceae);
7) seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
8) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
9) väljastpoolt Euroopa riike pärineva perekonna ploomipuu (Prunus L.) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
10) väljastpoolt Euroopa riike pärinevate perekondade aster (Aster spp.), ogaputk  (Eryngium L.), naistepuna (Hypericum L.), preeriakell (Lisianthus L.), roos (Rosa L.) ja kaelakellukas (Trachelium L.) lõikelilled;
11) aedselleri (Apium graveolens L.) ja perekonna basiilik (Ocimum L.) lehtköögiviljad;
12) perekondade tsitrus (Citrus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle), pontsirus (Poncirus Raf.) ja nende hübriidide ning baklažaani (Solanum melongena L.) ja perekonna kibekurk (Momordica L.) viljad;
13) väljastpoolt Euroopa riike pärinevate perekondade annoona (Annona L.), küdoonia (Cydonia Mill.), diospüür (Diospyros L.), õunapuu (Malus Mill.), mangopuu (Mangifera L.), kannatuslill (Passiflora L.), ploomipuu (Prunus L.), guajaavipuu (Psidium L.), pirn (Pyrus L.), sõstar (Ribes L.), nelgipuu (Syzygium Gaertn.) ja mustikas (Vaccinium L.) toored viljad ja marjad;
14) kartuli (Solanum tuberosum L.) mugulad;
15) perekondade pappel (Populus L.) ja tamm (Quercus L.), välja arvatud korgitamme (Quercus suber L.), suhkruvahtra (Acer sahharum Marsh.) ja mujalt kui Euroopa riikidest pärit seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) eraldatud koor;
16) [Kehtetu – RTL 2005, 36, 513 – jõust. 03.04.2005]
17) perekonna tamm (Quercus L.) Ameerika Ühendriikidest pärinev puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind, kuid välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures;
18) perekonna plaatan (Platanus L.) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärinev puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
19) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
20) [Kehtetu – RTL 2005, 36, 513 – jõust. 03.04.2005]
21) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
22) suhkruvahtra (Acer sahharum Marsh.) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinev puit, kaasa arvatud puit, millel puudub ümar välispind;
23) muld ja kasvusubstraat, mis koosneb tervenisti või osaliselt mullast või tahkest orgaanilisest ainest, näiteks taimejäänustest, turvast või puukoort sisaldavast huumusest, välja arvatud turvas;
24) taimedega kaasnev või neile lisatud muld ja kasvusubstraat, mis tervenisti või osaliselt koosneb punktis 23 nimetatud ainest või mis tervenisti või osaliselt koosneb turbast või tahkest anorgaanilisest ainest, mis on ette nähtud taimede elujõu säilitamiseks ning mis pärineb Türgist, Valgevenest, Gruusiast, Moldovast, Venemaalt, Ukrainast või väljastpoolt Euroopa riike, välja arvatud Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Liibüa, Maroko ja Tuneesia;
25) perekondade nisu (Triticum) ja rukis (Secale) ning tritikale (X Triticosecale) teravili, mis pärineb Afganistaanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafikast või Ameerika Ühendriikidest;
26) [Kehtetu – RTL 2005, 36, 513 – jõust. 03.04.2005]   

[RTL 2005, 36, 513 – jõust 03.04.2005]

§ 3. Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli kaitstavasse piirkonda toimetamise korral

Kaitstavasse piirkonda toimetamise korral peavad olema fütosanitaarsertifikaadiga varustatud ja peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli lisaks § 2 loetelus nimetatud taimedele, taimsetele saadustele ja muudele objektidele ka:
1) hariliku peedi (Beta vulgaris L.) tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud taimed;
2) muld peedi küljest ja steriliseerimata peedijäätmed (Beta vulgaris L.);
3) perekondade toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.)) tolmeldamiseks ettenähtud õietolm;
4) perekondade toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.)) taimeosad, välja arvatud viljad ja seemned;
5) hariliku peedi (Beta vulgaris L.), punaoa (Dolichos Jacq.), perekonna mangopuu (Mangifera spp.) ja hariliku aedoa (Phaseolus vulgaris L.) seemned;
6) perekonna puuvillapõõsas (Gossypium spp.) viljad (seemnekojad) ja seemned ning toorpuuvill;
7) perekonna eukalüpt (Eucalyptus l’Hérit.) taimeosad;
8) väljastpoolt Euroopa riike pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puit, välja arvatud kooreta puit; 
9) väljastpoolt Euroopa riike pärineva perekonna kastanipuu (Castanea Mill.) puit, välja arvatud kooreta puit;
10) väljastpoolt Euroopa riike pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) koor;
11) perekonna viinapuu (Vitis L.) viljad.   

[RTL 2005, 36, 513 – jõust 03.04.2005]

§ 4. Paragrahvis 2 ning paragrahvi 3 punktides 3 ja 4 nimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon

Paragrahvis 2 ning § 3 punktides 3 ja 4 nimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon on toodud lisas.

[RTL 2005, 36, 513 – jõust 03.04.2005]

§ 41. Rakendussäte

Paragrahvi 3 punktides 3 ja 4 nimetatud taimed, taimsed saadused ja muud objektid peavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli alates 15. maist 2005. a.

[RTL 2005, 36, 513 –jõust 03.04.2005]  

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2004. a.

____________________
1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimede või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 056, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 19–22) muudetud EL Nõukogu määrusega 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusega 2004/882 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141); Euroopa Komisjoni direktiiv 2001/32, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäoliselt kokku puutuvad, ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/76/EMÜ (EÜT L 127, 09.09.2001, lk 38–41), muudetud direktiividega 2002/29/EÜ (ELT L 077, 20.03.2002, lk 26–28), 2003/21/EÜ (ELT L 078, 25.03.2003, lk 8–29), 2003/46/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 45–46), 2004/32/EÜ (ELT L 085, 23.03, 2004, lk 24–25), 2005/18/EÜ (ELT L 057, 03.03.2005, lk 25–27) ning muudetud Euroopa Komisjoni otsusega 2004/522/EÜ (ELT L 228, 29.06.2004, lk 18–20).

[RTL 2005, 101, 1552 – jõust. 7.10.2005]

  Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97
«Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli1»
lisa
(põllumajandusministri 17. märtsi 2005. a määruse nr 31 sõnastuses)

TAIMEDE, TAIMSETE SAADUSTE JA MUUDE OBJEKTIDE TARIIFNE KLASSIFIKATSIOON

Tariifne
 klassifikatsioon 

Taimed, taimsed saadused ja muud objektid

0601

Puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid; siguritaimed ja -juured, välja arvatud juured rubriigist 1212

ex 

0602

Kõik elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad

ex

0603 10

Värsked lõikelilled ja lillepungad, kaasa arvatud õitsvad oksad, mis on pärit:
1) perekondadest krüsanteem (Dendranthema (DC.) Des Moul.), nelk (Dianthus L.), kipslill (Gypsophila L.) või kuldvits (Solidago L.);
2) sugukonnast käpalised (Orchidaceae);
3) väljastpoolt Euroopa riike pärinevatest perekondadest aster (Aster spp.), ogaputk (Eryngium L.), naistepuna (Hypericum L.), preeriakell (Lisianthus L.), roos (Rosa L.) või kaelakellukas (Trachelium L.);
4) väljastpoolt Euroopa riike pärinevast perekonnast ploomipuu (Prunus L.);
5) perekondadest toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) või Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.))

ex

0604 91

Värsked taimelehed, õiteta ja õienuppudeta oksad ning muud taimeosad, mis on pärit:
1) perekondadest kastanipuu (Castanea Mill.), pelargoon (Pelargonium L’Herit ex Ait.), datlipalm (Phoenix spp.), pappel (Populus L.) või tamm (Quercus L.);
2) väljastpoolt Euroopa riike pärinevast perekonnast ploomipuu (Prunus L.);
3) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärinevalt suhkruvahtralt (Acer saccharum Marsh.);
4) perekondadest toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) või Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.))

0701

Värsked või jahutatud kartulid:
1) seemnekartul (Solanum tuberosum L.);
2) töötlemata tarbekartul (Solanum tuberosum L.)

ex

0703

Värske sibul, šalottsibul, küüslauk jm sibulköögiviljad, mida kasutatakse istutusmaterjalina

0709 30 00 

Värske või jahutatud baklažaan (Solanum melongena L.)

0709 40 00

Värske või jahutatud seller (Apium graveolens L.), välja arvatud juurseller

ex

0709 90 90

Muud värsked või jahutatud köögiviljad:
1) perekonna kibekurk (Momordica L.) viljad;
2) perekonna basiilik (Ocimum L.) lehtköögivili

0713 33 10

Harilikud aedoad (Phaseolus vulgaris) seemneks

ex

0804 50 00

Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked guajaavid perekonnast guajaavipuu (Psidium L.) ja mangod perekonnast mangopuu (Mangifera L.)

ex

0805

Värsked tsitrusviljad, mis pärinevad perekondadest tsitrus (Citrus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle), pontsirus (Poncirus Raf.) või nende hübriididest

ex

0808

Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked õunad perekonnast õunapuu (Malus Mill.), pirnid perekonnast pirnipuu (Pyrus L.) ja aivad perekonnast küdoonia (Cydonia Mill.)

ex

0809

Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked aprikoosid, kirsid, virsikud (k.a nektariinid), ploomid ja laukaploomid perekonnast ploomipuu (Prunus L.)

ex

0810 30

Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked mustad, valged ja punased sõstrad ning tikrid perekonnast sõstar (Ribes L.)

ex

0810 40

Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked jõhvikad, mustikad ja muud marjad perekonnast mustikas (Vaccinium L.)

ex

0810 90

Väljastpoolt Euroopa riike pärinevad värsked viljad ja marjad perekondadest annoona (Annona L.), diospüür (Diospyros L.), kannatuslill (Passiflora L.) ja nelgipuu (Syzygium Gaertn.)

ex

1001

Nisu (Triticum), mis pärineb Afganistanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast, Ameerika Ühendriikidest, Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex

1002 00 00

Rukis (Secale), mis pärineb Afganistanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast, Ameerika Ühendriikidest, Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex

1003 00

Oder (Hordeum), mis pärineb Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex

1004 00 00

Kaer (Avena), mis pärineb Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

1005 10

Maisiterad (Zea mays L.) seemneks

ex

1006 10 10

Riis (Oryza spp.) seemneks

ex

1008 90 10

Tritikale (x Triticosecale), mis pärineb Afganistanist, Indiast, Iraanist, Iraagist, Mehhikost, Nepaalist, Pakistanist, Lõuna-Aafrikast, Ameerika Ühendriikidest, Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex

1205 10 10

Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst pärinevad rapsi (Brassica napus L. em. Metzg. ssp. napus) või rüpsi (Brassica rapa ssp. oleifera (DC.) Metzg.) seemned seemneks

1206 00 10

Päevalille (Helianthus annuus L.) seemned seemneks

ex

1207 50 10

Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst pärinevad sinepi (Sinapis) seemned seemneks

1209 21 00

Lutserni (Medicago sativa L.) seemned

ex

1209 22

Ristikheina (Trifolium spp.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex

1209 23

Aruheina (Festuca) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex

1209 24 00

Aasnurmika (Poa pratensis L.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex

1209 25

Raiheina (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex

1209 26 00

Timuti (Phleum) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex

1209 29 10

Nurmikate (Poa palustris L., Poa trivialis L.), keraheina (Dactylis glomerata L.) ja kasteheina (Agrostis) seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex

1209 29 80

Teiste sugukonda ristõielised (Cruciferae) või kõrrelised (Gramineae) kuuluvate söödataimede seemned, mis pärinevad Argentiinast, Austraaliast, Boliiviast, Tšiilist, Uus-Meremaalt või Uruguayst

ex

1209 30 00

Õite saamiseks kasvatatavate sugukonda ristõielised (Cruciferae) või sugukonda kõrrelised (Gramineae) kuuluvate rohttaimede seemned

ex

1209 91 90

Tomati (Lycopersicon esculentum), perekonna paprika (Capsicum) ja perekonna sibul (Allium spp.) seemned

ex

1209 99

Perekonna ploomipuu (Prunus L.) ja perekonna murakas (Rubus L.) seemned külviks

ex

1211 90 97

Tolmeldamiseks ettenähtud õietolm perekondadest toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.))

ex

1404 10 00

Puukoor, mida kasutatakse peamiselt värvimiseks või parkimiseks ja mis pärineb perekondadest pappel (Populus L.) ja tamm (Quercus L.), välja arvatud korgitamme (Quercus suber L.), suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) ja mujalt kui Euroopa riikidest pärit seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puukoor

ex

1404 90 00

Perekondadest pappel (Populus L.) ja tamm (Quercus L.), välja arvatud korgitamme (Quercus suber L.), suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) ja mujalt kui Euroopa riikidest pärit seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) eraldatud koor, mida kasutatakse muul otstarbel kui värvimiseks või parkimiseks

ex

4401 10 00

Küttepuit palkide, halgude, okste, haokubude või muul kujul, mis on saadud:
1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures;
2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;
3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;
4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;
5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust

ex

4401 21 00

Puitlaastud ja pilpad, mis on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust

ex

4401 22 00

Lehtpuidust puitlaastud ja pilpad, mis on saadud:
1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures;
2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;
3) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;
4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust

ex

4401 30

Saepuru ja puidujäätmed, mis on pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms aglomeerimata ja mis on saadud:
1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures;
2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;
3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;
4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;
5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust

ex

4403 10 00

Töötlemata, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud puit, mis on kaetud või immutatud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainega ja mis on saadud:
1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures;
2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;
3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;
4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;
5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust

ex

4403 20

Töötlemata, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud puit, mida ei ole töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainega ja mis on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust

ex

4403 91

Töötlemata, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud puit, mida ei ole töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainega ja mis on saadud Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures

ex

4403 99

Töötlemata, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud lehtpuit, mida ei ole töödeldud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainega ja mis on saadud:
1) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;
2) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;
3) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust

ex

4404 10 00

Lõhestatud teibad; teritatud otstega, kuid pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, mis on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust

ex

4404 20 00

Lehtpuidust lõhestatud teibad; teritatud otstega, kuid pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, mis on saadud:
1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures;
2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;
3) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;
4) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust

ex

4406

 Raudteede ja trammiteede puitliiprid, mis on saadud:
1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures;
2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;
3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;
4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;
5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust

ex

4407 10

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või kooritud puit (kuid mitte hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud), paksusega üle 6 mm, eelkõige palgid, plangud, pinnud, lauad, latid, mis on saadud väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust

ex

4407 91

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või kooritud puit (kuid mitte hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud), paksusega üle 6 mm, eelkõige palgid, plangud, pinnud, lauad, latid, mis on saadud Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures

ex

4407 99

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või kooritud puit (kuid mitte hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud), paksusega üle 6 mm, eelkõige palgid, plangud, pinnud, lauad, latid, mis on saadud:
1) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;
2) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;
3) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust

ex

4415 10

Pakk-kastid, karbid, salved, trumlid jms puitpakendid, mis on saadud:
1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures;
2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;
3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;
4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;
5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust

ex

4415 20

Puitalused, äärtega puitalused jms kaubaalused; kaubaaluste ääred, mis on saadud:
1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures;
2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;
3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;
4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;
5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust

ex

4416 00 00

Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad, mis on saadud Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures

ex

9406 00 20

Kokkupandavad puidust ehitised, mis on saadud:
1) Ameerika Ühendriikidest pärineva perekonna tamm (Quercus L.) puidust, välja arvatud puit, mis dokumentaalselt tõestatult on läbinud kuumtöötluse 20 minuti jooksul 176 ºC juures;
2) Ameerika Ühendriikidest ja Armeeniast pärineva perekonna plaatan (Platanus L.) puidust;
3) väljastpoolt Euroopa riike, Kasahstanist, Venemaalt ja Türgist pärineva seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) puidust;
4) Ameerika kontinendil asuvatest riikidest pärineva perekonna pappel (Populus L.) puidust;
5) Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast pärineva suhkruvahtra (Acer saccharum Marsh.) puidust

[RTL 2005, 115, 1797 – jõust 9.12.2005 ]

 

 

/otsingu_soovitused.json