Teksti suurus:

Põllumajandusministri 2. mai 2001. a määruse nr 31 "Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote tapmise kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 120, 1877

Põllumajandusministri 2. mai 2001. a määruse nr 31 "Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote tapmise kord" muutmine

Vastu võetud 08.12.2005 nr 119

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 14 lõike 3 alusel.

Põllumajandusministri 2. mai 2001. a määrust nr 31 «Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote tapmise kord1» (RTL 2001, 57, 788) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «tapmine» sõnaga «hukkamine» asjakohases käändes;

2) normitehniline märkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 93/119/EÜ loomade kaitse kohta tapmisel või surmamisel (EÜT L 340, 31.12.1993, lk 21–34)».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json