Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2002. a määruse nr 344 "Maamaksu korrigeerimine Anija ja Paraspõllu looduskaitsealadel ning Kostivere, Laukesoo ja Paunküla maastikukaitsealadel" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 67, 518

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2002. a määruse nr 344 "Maamaksu korrigeerimine Anija ja Paraspõllu looduskaitsealadel ning Kostivere, Laukesoo ja Paunküla maastikukaitsealadel" muutmine

Vastu võetud 12.12.2005 nr 298

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2002. a määruses nr 344 «Maamaksu korrigeerimine Anija ja Paraspõllu looduskaitsealadel ning Kostivere, Laukesoo ja Paunküla maastikukaitsealadel» (RT I 2002, 94, 548) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt: «Maamaksu korrigeerimine Anija looduskaitsealal ning Kostivere, Laukesoo ja Paunküla maastikukaitsealal»;

2) määruse § 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json