Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt sõjaväestatud päästeüksuste ümberkorraldamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 67, 519

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt sõjaväestatud päästeüksuste ümberkorraldamisega

Vastu võetud 12.12.2005 nr 299

(õ) 25.04.2007 13:00

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 19 lõike 2 ja § 157 lõike 2, «Kaitseväe distsiplinaarseaduse» § 66, «Riigivaraseaduse» § 101 lõike 2, «Rahuaja riigikaitse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 17 ning «Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse» § 9 punkti 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määrusega nr 92 kinnitatud «Kaitseväe rivimäärustiku» muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määrusega nr 92 kinnitatud «Kaitseväe rivimäärustiku» (RT I 1998, 54/55, 803; 2002, 109, 648) punktis 2 asendatakse sõnad «sõjaväestatud piirivalve- ja päästeüksused» sõnadega «piirivalve sõjaväeliselt korraldatud üksused».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1999. a määrusega nr 388 kinnitatud «Kaitseväe distsiplinaarmäärustiku» muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1999. a määrusega nr 388 kinnitatud «Kaitseväe distsiplinaarmäärustiku» (RT I 1999, 99, 875; 2000, 30, 179) punktist 2 jäetakse välja sõnad «ja Päästeameti sõjaväestatud päästeüksustes».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruse nr 350 «Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid» muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2002. a määruses nr 350 «Kaadrikaitseväelasele tööandja eluruumi andmise kord ja elamispinna suuruse normid» (RT I 2002, 95, 556; 2004, 53, 380) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tööandja eluruumi andmise kaadrikaitseväelasele, kelle teenistuskoht on piirivalves, otsustab Piirivalveameti peadirektor.»;

2) paragrahvi 1 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «ja Päästeameti peadirektorile»;

3) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kaadrikaitseväelasega sõlmib üürilepingu tööandja eluruumi kasutamiseks asutuse või üksuse, kes on tööandja eluruumi kui riigivara valitsema volitatud asutus, juht, vastavalt «Riigivaraseadusele». Üürilepingu tööandja eluruumi kasutamiseks sõlmib kaitseväe juhatajaga, kaitseväe ülemjuhatajaga ja Kaitsejõudude Peastaabi ülemaga Kaitseministeeriumi kantsler ning Piirivalveameti peadirektori ametikohal teeniva kaadrikaitseväelasega Siseministeeriumi kantsler.»

§ 4. Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a määruse nr 238 «Riigivara ümberjaotamise kord» muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a määruse nr 238 «Riigivara ümberjaotamise kord» (RT I 2004, 54, 394; 2005, 42, 348) § 3 lõike 1 punktist 6 jäetakse välja sõnad «, sõjaväestatud päästeüksused».

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jürgen LIGI

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

Õiend

Akti metaandmetes on teksti liik muudetud algtekstiks.

/otsingu_soovitused.json