Teksti suurus:

Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.12.2005
Avaldamismärge:

Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus

Vastu võetud 14.02.2005 nr 80
RTL 2005, 21, 286
jõustumine 14.02.2004

Muudetud järgmiste korraldustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.05.2005 nr 247 ( RTL 2005, 51, 732 ) 10.05.2005

23.05.2005 nr 299 ( RTL 2005, 58, 841 ) 23.05.2005

30.06.2005 nr 396 ( RTL 2005, 79, 1117 ) 30.06.2005

11.07.2005 nr 429 ( RTL 2005, 81,1187 ) 11.07.2005

14.07.2005 nr 434 ( RTL 2005, 81, 1188 ) 14.07.2005

14.07.2005 nr 436 ( RTL 2005, 82, 1204 ) 14.07.2005

14.07.2005 nr 455 ( RTL 2005, 83, 1229 ) 14.07.2005

1.09.2005 nr 568 (RTL 2005, 95, 1447 ) 1.09.2005

15.09.2005 nr 586 (RTL 2005, 99, 1519) 15.09.2005

7.10.2005 nr 620 (RTL 2005, 105, 1612) 7.10.2005

27.10.2005 nr 658 (RTL 2005, 109, 1693) 27.10.2005

29.11.2005 nr 760 (RTL 2005, 116, 1835) 29.11.2005

«Riigieelarve seaduse» § 6 lõike 1 ja «2005. aasta riigieelarve seaduse» § 7 alusel kinnitada:

1) valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus personali- ja majandamiskuludeks vastavalt lisale 1;

2) valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus vastavalt lisale 2.

 

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2005. a korralduse nr 80 «Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus»
lisa 1

VALITSUSASUTUSTELE JA VALITSUSASUTUSTE HALLATAVATELE RIIGIASUTUSTELE 2005. AASTAKS MÄÄRATUD TEGEVUSKULUDE JAOTUS PERSONALI- JA MAJANDAMISKULUDEKS

(kroonides)

 

 

Sealhulgas riigiasutustelt
laekunud toetuste arvel (a)

Sealhulgas majandustegevusest
laekunud tulude arvel (a,ü)

Eelarve kulud

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala

70004809. Riigikantselei

50

Personalikulud

 

 

45 698 000

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

738 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

553 000

 

Riigituludest

 

 

185 000

55

Majandamiskulud

 

1 000 000

45 443 960

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

5 786 125

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

4 340 125

 

Riigituludest

 

 

1 446 000

 

 

 

 

 

70001946. Rahvusarhiiv

50

Personalikulud

 

200 000

38 630 000

55

Majandamiskulud

 

500 000

15 458 000

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

150 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

150 000

70004889. Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus

50

Personalikulud

 

3 533 200

3 533 200

55

Majandamiskulud

 

2 216 800

2 216 800

 

 

 

 

 

70004873. Riigi Teataja Kirjastus

50

Personalikulud

 

3 800 000

7 500 000

55

Majandamiskulud

 

3 400 000

3 900 000

 

 

 

 

 

 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

 

 

50

Personalikulud

 

37 586 080

Sealhulgas:

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või v��lisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

518 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

518 000

55

Majandamiskulud

375 000

51 110 705

Sealhulgas:

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

2 258 025

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

258 500

 

Riigituludest

 

1 999 525

70003690. Keeleinspektsioon

 

 

50

Personalikulud

 

2 774 700

55

Majandamiskulud

 

840 700

70005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

 

 

50

Personalikulud

 

3 911 000

55

Majandamiskulud

200 000

6 490 000

70005312. Eesti Noorsootöö Keskus

 

 

50

Personalikulud

770 910

3 067 350

55

Majandamiskulud

2 915 650

6 361 410

70006151. Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo

 

50

Personalikulud

 

8 860 100

Sealhulgas:

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

1 310 012

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

1 034 220

 

Riigituludest

 

275 792

55

Majandamiskulud

350 000

2 506 835

Sealhulgas:

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

312 013

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

263 400

 

Riigituludest

 

48 613

70004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

 

 

50

Personalikulud

 

22 666 053

55

Majandamiskulud

 

7 038 247

Kutseõppeasutused

 

 

50

Personalikulud

33 740 000

479 110 500

Sealhulgas:

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

92 273 675

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

68 770 000

 

Riigituludest

 

23 503 675

55

Majandamiskulud

72 584 000

   286 835 380

Sealhulgas:

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

49 683 505

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

37 027 680

 

Riigituludest

 

12 655 825

Rakenduskõrgkoolid

 

 

50

Personalikulud

11 260 000

82 445 000

Sealhulgas:

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

7 540 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

5 720 000

 

Riigituludest

 

1 820 000

55

Majandamiskulud

11 206 000

63 895 500

Sealhulgas:

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

11 305 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

8 578 000

 

Riigituludest

364 000

2 727 000

Riigigümnaasiumid

 

 

50

Personalikulud

253 000

29 713 000

55  

Majandamiskulud

2 139 000

9 505 300

Riigiinternaatkoolid

 

 

50

Personalikulud

54 000

144 874 000

55

Majandamiskulud

1 086 000

63 146 200  

Riigi teadus- ja arendusasutused

 

 

50

Personalikulud

1 010 000

10 767 000

Sealhulgas:

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

2 912 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

2 912 000

55

Majandamiskulud

880 000

10 645 000

Sealhulgas:

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

6 410 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

6 410 000

 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

70000898. Justiitsministeerium

50

Personalikulud

 

 

56 658 409

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

105 000

 

Riigituludest

 

 

105 000

55

Majandamiskulud

 

40 000

50 068 681

 

- kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi

 

 

13 619 500

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

3 502 159

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

2 950 000

 

Riigituludest

 

 

552 159

 

 

 

 

 

70004867. Eesti Õiguskeele Keskus

50

Personalikulud

2 489 684

271 413

5 196 132

55

Majandamiskulud

329 816

64 987

955 922

 

 

 

 

 

70000906. Prokuratuur

50

Personalikulud

 

 

85 624 254

55

Majandamiskulud

 

 

17 276 186

 

 

 

 

 

70003572. Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo

50

Personalikulud

 

1 098 450

13 925 368

55

Majandamiskulud

 

151 550

9 083 577

 

 

 

 

 

70000310. Justiitsministeeriumi Registrikeskus

50

Personalikulud

 

5 496 105

5 496 105

55

Majandamiskulud

 

1 375 895

1 375 895

 

 

 

 

 

Esimese ja teise astme kohtud

50

Personalikulud

 

 

234 747 781

55

Majandamiskulud

 

171 000

68 502 745

Kinnipidamiskohad

50

Personalikulud

 

461 842

215 171 866

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

3 441 600

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

3 351 600

 

Riigituludest

 

 

90 000

55

Majandamiskulud

 

9 114 618

127 874 672

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

2 692 032

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

2 234 400

 

Riigituludest

 

 

457 632

 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala

70001231. Keskkonnaministeerium

50

Personalikulud

 

93 040 859

 

Sealhulgas:

 

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

800 000

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

600 000

 

 

Riigituludest

 

200 000

 

55

Majandamiskulud

 

143 883 599

 

Sealhulgas:

 

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

34 247 107

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

33 347 107

 

 

Riigituludest

 

900 000

 

 

70003098. Maa-amet

50

Personalikulud

180 000

     35 478 767

 

55

Majandamiskulud

328 000

56 471 939

 

 

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

50

Personalikulud

400 000

12 922 836

 

Sealhulgas:

 

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

100 000

 

 

Riigituludest

 

100 000

 

55

Majandamiskulud

2 000 000

15 655 164

 

Sealhulgas:

 

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

230 000

 

 

Riigituludest

 

230 000

 

70003106. Keskkonnainspektsioon

50

Personalikulud

 

31 992 100

 

55

Majandamiskulud

1 000 000

23 561 000

 

 

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

50

Personalikulud

6 846 500

15 288 500

 

55

Majandamiskulud

9 349 500

16 623 500

 

 

70001917. Kiirguskeskus

50

Personalikulud

 

1 914 781

 

55

Majandamiskulud

400 000

2 021 219

 

 

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

50

Personalikulud

1 761 500

22 846 136

 

55

Majandamiskulud

2 783 116

11 912 480

 

 

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

50

Personalikulud

 

632 800

 

55

Majandamiskulud

 

167 200

 

 

Looduskaitseasutused

50

Personalikulud

13 000

17 154 020

 

Sealhulgas:

 

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

40 000

 

 

Riigituludest

 

40 000

 

55

Majandamiskulud

390 000

19 457 710

 

Sealhulgas:

 

 

 

 

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

265 000

 

 

Riigituludest

 

265 000

 

 

70003129. Eesti Loodusmuuseum

50

Personalikulud

100 000

2 625 500

 

55

Majandamiskulud

100 000

807 000

 

 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala

70000941. Kultuuriministeerium

50

Personalikulud

 

 

14 009 553  

55

Majandamiskulud

 

 

16 396 101  

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt
organisatsioonidelt, välisriigilt
või välisriigi valitsusväliselt
organisatsioonilt saadavate
toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

2 663 800  

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

2 423 000  

 

Riigituludest

 

 

240 800  

 

 

 

 

 

70000958. Muinsuskaitseamet

50

Personalikulud

 

150 000

7 147 832  

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

75 000  

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

75 000  

55

Majandamiskulud

 

125 000

3 255 279  

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

90 000  

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

90 000  

 

 

 

 

 

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

50

Personalikulud

 

 

4 683 132  

55

Majandamiskulud

 

251 320

1 577 082  

 

 

 

 

 

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

50

Personalikulud

 

25 000

2 316 663  

55

Majandamiskulud

 

5 000

764 100  

 

 

 

 

 

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

50

Personalikulud

 

400 000

3 738 720  

55

Majandamiskulud

 

400 000

1 142 648  

70004347. Võru Instituut

50

Personalikulud

 

25 000

950 128  

55

Majandamiskulud

 

5 000

379 832  

 

 

 

 

 

Kontserdiorganisatsioonid

50

Personalikulud

 

2 038 616

56 911 104  

55

Majandamiskulud

2 500 000

    25 862 884

    41 073 904  

 

 

 

 

 

Muuseumid

50

Personalikulud

 

6 223 205

80 640 789  

55

Majandamiskulud

 

11 518 641

47 290 341  

 

 

 

 

 

Teatrid

50

Personalikulud

 

6 480 354

80 751 477  

55

Majandamiskulud

 

40 484 116

54 292 833  

 

 

 

 

 

Spordibaasid

50

Personalikulud

 

666 750

2 504 712  

55

Majandamiskulud

 

4 449 773

5 340 399

 

 

 

 

 

 

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

50

Personalikulud

 

 

63 884 596

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

2 964 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

1 473 000

 

Riigituludest

 

 

1 491 000

55

Majandamiskulud

 

2 100 000

55 355 186

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

8 993 624

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

4 023 900

 

Riigituludest

 

 

4 969 724

 

 

 

 

 

70000303. Konkurentsiamet

50

Personalikulud

 

 

6 964 896

55

Majandamiskulud

 

 

3 194 492

 

 

 

 

 

70000800. Lennuamet

50

Personalikulud

 

 

9 045 524

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

2 065 374

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

1 375 441

 

Riigituludest

 

 

689 933

55

Majandamiskulud

 

50 000

8 328 310

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

5 068 483

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

4 225 219

 

Riigituludest

 

 

843 264

 

 

 

 

 

70001490. Maanteeamet

50

Personalikulud

 

271 660

133 235 350

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

384 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

288 000

 

Riigituludest

 

 

96 000

55

Majandamiskulud

 

1 000 340

428 529 000

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

613 600

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

460 200

 

Riigituludest

 

 

153 400

 

 

 

 

 

70003164. Patendiamet

50

Personalikulud

 

 

11 847 200

55

Majandamiskulud

 

205 000

5 355 900

 

 

 

 

 

70005128. Raudteeinspektsioon

50

Personalikulud

 

 

5 827 100

55

Majandamiskulud

 

200 000

6 223 100

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

3 668 600

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

3 262 600

 

Riigituludest

 

 

406 000

 

 

 

 

 

70000013. Sideamet

50

Personalikulud

 

 

23 401 262

55

Majandamiskulud

 

 

8 626 738

 

 

 

 

 

70003247. Tarbijakaitseamet

50

Personalikulud

 

 

13 001 969

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

4 327 959

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

4 169 819

 

Riigituludest

 

 

158 140

55

Majandamiskulud

 

30 000

4 410 525

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

1 813 581

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

1 259 581

 

Riigituludest

 

 

554 000

 

 

 

 

 

70002414. Veeteede Amet

50

Personalikulud

 

2 002 500

70 542 500

55

Majandamiskulud

 

1 397 300

74 777 200

 

- talvine navigatsioon (ü)

 

 

21 000 000

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

4 829 700

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

4 589 500

 

Riigituludest

 

 

240 200

 

 

 

 

 

70003187. Energiaturu Inspektsioon

50

Personalikulud

 

 

3 075 080

55

Majandamiskulud

 

5 000

1 797 050

 

 

 

 

 

70003218. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

50

Personalikulud

 

 

6 642 000

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

113 600

 

Riigituludest

 

 

113 600

55

Majandamiskulud

 

 

4 849 200

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

2 181 200

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

2 086 200

 

Riigituludest

 

 

95 000

 

 

 

 

 

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

50

Personalikulud

 

 

41 889 421

55

Majandamiskulud

 

209 000

38 213 960

 

- tootmiskulud (a)

 

1 100 000

17 650 000

 

 

 

 

 

70003193. Patendiraamatukogu

50

Personalikulud

 

55 000

2 056 200

55

Majandamiskulud

 

65 000

2 434 000

 

 

 

 

 

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

50

Personalikulud

 

 

12 390 782

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

375 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

281 250

 

Riigituludest

 

 

93 750

55

Majandamiskulud

5 000 000

 

27 897 102

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

7 101 100

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

6 123 200

 

Riigituludest

 

 

977 900

 

 

 

 

 

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

70000734. Põllumajandusministeerium

50

Personalikulud

830 000

 

54 251 390

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

4 655 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

3 375 000

 

Riigituludest

 

 

1 280 000

55

Majandamiskulud

9 384 716

399 000

77 352 224

 

Sellest rakendusuuringute tellimine Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutustelt

 

 

10 402 759

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

20 750 598

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

12 953 023

 

Riigituludest

 

 

7 797 575

 

 

 

 

 

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

50

Personalikulud

 

 

49 136 854

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

4 367 438

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

3 455 672

 

Riigituludest

 

 

911 766

55

Majandamiskulud

 

 

36 688 704

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

15 306 620

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

13 350 355

 

Riigituludest

 

 

1 956 265

 

 

 

 

 

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

50

Personalikulud

 

6 077 430

40 600 000

55

Majandamiskulud

 

5 177 570

45 389 350

 

Sellest analüüside tellimine Veterinaar- ja Toidulaboratooriumilt

 

 

11 568 357

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

8 038 350

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

3 872 565

 

Riigituludest

 

 

4 165 785

 

 

 

 

 

70000071. Taimetoodangu Inspektsioon

50

Personalikulud

 

 

24 026 975

55

Majandamiskulud

 

 

13 580 725

 

Sellest analüüside tellimine Põllumajandusuuringute Keskuselt

 

 

5 419 000

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

214 000

 

Riigituludest

 

 

214 000

 

 

 

 

 

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

50

Personalikulud

 

2 756 550

8 224 250

55

Majandamiskulud

 

5 790 550

9 291 925

 

 

 

 

 

70000059. Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus

50

Personalikulud

 

637 000

5 317 225

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

691 425

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

691 425

55

Majandamiskulud

 

463 000

4 998 227

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

1 126 575

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

706 575

 

Riigituludest

 

 

420 000

 

 

 

 

 

70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve ja Ekspertiisibüroo

50

Personalikulud

 

 

1 142 600

55

Majandamiskulud

 

 

420 000

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

50

Personalikulud

3 293 210

2 500 000

19 310 210

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

507 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

390 000

 

Riigituludest

 

 

117 000

55

Majandamiskulud

6 625 790

2 500 000

23 500 964

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

10 064 074

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

8 485 363

 

Riigituludest

 

 

1 578 711

 

 

 

 

 

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

50

Personalikulud

 

3 320 810

14 860 091

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

9 398

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

9 398

55

Majandamiskulud

11 568 357

2 469 190

26 570 466

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

1 457 102

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

1 410 152

 

Riigituludest

 

 

46 950

 

 

 

 

 

Maaparandusbürood

50

Personalikulud

 

45 771

11 467 169

55

Majandamiskulud

 

414 279

12 958 581

 

 

 

 

 

Põllumajandusmuuseumid

50

Personalikulud

 

162 340

5 980 449

55

Majandamiskulud

 

286 860

1 679 351

 

 

 

 

 

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

50

Personalikulud

8 894 473

4 498 450

15 677 279

55

Majandamiskulud

2 678 286

5 683 540

11 357 470

 

 

 

 

 

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

70000272. Rahandusministeerium

50

Personalikulud

 

 

99 688 314

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

19 562 819

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

18 105 435

 

Riigituludest

 

 

1 457 384

55

Majandamiskulud

 

 

80 957 440

 

- Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud (a)

 

 

23 504 100

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

14 829 306

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

12 232 588

 

Riigituludest

 

 

2 596 718

 

 

 

 

 

70000349. Maksu- ja Tolliamet

50

Personalikulud

 

80 000

331 386 555

55

Majandamiskulud

 

 

138 579 912

 

 

 

 

 

70000332. Statistikaamet

50

Personalikulud

 

250 000

50 280 735

55

Majandamiskulud

 

250 000

19 788 616

 

 

 

 

 

70003170. Riigihangete Amet

50

Personalikulud

 

 

4 199 774

55

Majandamiskulud

 

 

932 896

 

 

 

 

 

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

70000562. Siseministeerium

50

Personalikulud

 

4 000

41 407 878

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

4 755 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

4 755 000

55

Majandamiskulud

 

22 000

43 682 777

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

5 860 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

5 860 000

 

 

 

 

 

70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

50

Personalikulud

 

 

60 064 500

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

990 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

990 000

55

Majandamiskulud

 

150 000

139 686 405

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

5 806 805

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

5 136 000

 

Riigituludest

 

 

1 670 805

 

 

 

 

 

70005186. Piirivalveamet

50

Personalikulud

 

2 773 590

385 173 590

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

4 200 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

4 200 000

55

Majandamiskulud

 

5 679 290

115 750 345

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

10 447 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

10 447 000

 

 

 

 

 

70000728. Politseiamet

50

Personalikulud

 

 

709 744 329

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

23 301 729

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

23 301 729

55

Majandamiskulud

 

123 000

274 425 718

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

15 603 816

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

14 111 775

 

Riigituludest

 

 

1 492 041

 

 

 

 

 

70000585. Päästeamet

50

Personalikulud

 

230 000

340 574 552

55

Majandamiskulud

 

346 000

96 577 681

 

 

 

 

 

70004235. Andmekaitse Inspektsioon

50

Personalikulud

 

 

5 120 646

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

1 126 073

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

1 072 673

 

Riigituludest

 

 

53 400

55

Majandamiskulud

 

 

3 408 424

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

1 142 690

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

804 924

 

Riigituludest

 

 

337 766

 

 

 

 

 

70004465. Sisekaitseakadeemia

50

Personalikulud

 

4 221 000

62 989 476

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

5 803 520

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

5 693 994

 

Riigituludest

 

 

109 526

55

Majandamiskulud

 

2 479 000

25 751 033

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

3 333 138

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

1 954 397

 

Riigituludest

 

 

1 378 741

 

 

 

 

 

70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala)

50

Personalikulud

 

 

2 454 008

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

2 454 008

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

1 063 506

 

Riigituludest

 

 

1 390 502

55

Majandamiskulud

 

 

4 387 032

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

4 387 032

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

3 576 194

 

Riigituludest

 

 

810 838

 

 

 

 

 

Maavalitsused

50

Personalikulud

 

3 500 880

118 174 786

55

Majandamiskulud

 

4 513 300

47 065 109

 

 

 

 

 

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala

70001952. Sotsiaalministeerium

4500.8

Eraldised muudele residentidele

 

 

66 058 323

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

6 538 282

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

4 640 090

 

Riigituludest

 

 

1 898 192

 

50

Personalikulud

 

 

53 061 509

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

4 876 424

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

3 735 250

 

Riigituludest

 

 

1 141 174

55

Majandamiskulud

 

 

50 769 413

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

29 669 413

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

24 803 821

 

Riigituludest

 

 

4 865 592

 

 

 

 

 

70003477. Ravimiamet

50

Personalikulud

 

6 916 250

10 222 520

55

Majandamiskulud

 

2 823 450

4 383 180

 

 

 

 

 

70001975. Sotsiaalkindlustusamet

50

Personalikulud

 

 

66 832 800

55

Majandamiskulud

 

2 600 000

74 879 085

 

 

 

 

 

70006205. Tervishoiuamet

50

Personalikulud

 

 

5 575 553

55

Majandamiskulud

 

 

1 296 697

 

 

 

 

 

70005364. Tööturuamet

50

Personalikulud

 

 

37 966 795

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

3 537 600

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusv��liselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

2 830 080

 

Riigituludest

 

 

707 520

55

Majandamiskulud

 

 

15 318 694

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

2 828 499

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

1 953 436

 

Riigituludest

 

 

875 063

 

 

 

 

 

70002940. Tervisekaitseinspektsioon

50

Personalikulud

 

8 525 000

42 260 338

55

Majandamiskulud

 

6 195 000

21 522 983

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

7 424 721

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

6 594 721

 

Riigituludest

 

 

830 000

 

 

 

 

 

70001969. Tööinspektsioon

50

Personalikulud

 

 

18 662 500

55

Majandamiskulud

 

 

4 810 182

 

 

 

 

 

70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei

50

Personalikulud

 

 

792 646

55

Majandamiskulud

 

 

104 226

 

 

 

 

 

70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

50

Personalikulud

 

300 000

12 842 219

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

611 405

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

510 306

 

Riigituludest

 

 

101 099

55

Majandamiskulud

 

200 000

5 630 748

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

425 820

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

305 695

 

Riigituludest

 

 

120 125

 

 

 

 

 

70003520. Eesti Meditsiiniraamatukogu

50

Personalikulud

 

 

1 462 700

55

Majandamiskulud

 

41 800

542 437

70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

50

Personalikulud

 

 

465 200

55

Majandamiskulud

 

 

712 965

 

 

 

 

 

70005163. Kemikaalide Teabekeskus

50

Personalikulud

 

 

1 577 000

55

Majandamiskulud

 

 

619 500

 

 

 

 

 

70003483. Põhja-Eesti Verekeskus

50

Personalikulud

 

14 952 000

14 952 000

55

Majandamiskulud

 

22 372 300

22 372 300

 

 

 

 

 

70003543. Eesti Kardioloogia Instituut

50

Personalikulud

 

 

145 000

55

Majandamiskulud

 

 

0

 

 

 

 

 

70006292. Tervise Arengu Instituut

50

Personalikulud

 

106 800

12 764 126

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

1 778 524

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

1 778 524

55

Majandamiskulud

 

623 200

12 475 106

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

4 417 958

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

4 417 958

 

 

 

 

 

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUM

70002526. Välisministeerium

50

Personalikulud

 

234 600

111 831 840

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

192 240

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

192 240

55

Majandamiskulud

 

2 265 400

292 486 400

Sealhulgas:

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud kokku (ü)

 

 

5 629 000

 

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

 

 

5 629 000

 [RTL 2005, 116, 1835 – jõust. 29.11.2005]

 

 

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2005. a korralduse nr 80 «Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2005. aastaks määratud tegevuskulude jaotus ning materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ulatuslikum jaotus»
lisa 2

VALITSUSASUTUSTELE JA VALITSUSASUTUSTE HALLATAVATELE RIIGIASUTUSTELE 2005. AASTAKS MÄÄRATUD MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE VARADE SOETAMISE JA RENOVEERIMISE KULUDE ULATUSLIKUM JAOTUS KROONIDES)

Artikkel

Kood

Asukoht

Objekti nimetus

Allikas

Summa

 

 

 

Artikkel 15 kokku

 

3 265 465 896

 

 

 

Riigikantselei

 

5 170 000

 

 

 

Renoveerimine

 

 

1551

30 PY 052 A

Tallinn

Riigikantselei hoonete parendustööd

riigitulud

519 000

 

 

 

Soetused

 

 

1556

30 PZ 074 A

Tallinn

Riigikantselei inventar

riigitulud

200 000

1556

30 LZ 026 A

Eesti

Rahvusarhiivi inventar

riigitulud

350 000

1556

30 RZ 025 A

Eesti

Arhiiviriiulid

riigitulud

1 500 000

1556

30 PZ 027 B

Tallinn

Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse inventar

majandustegevusest

50 000

1554

30 PZ 053 A

Tallinn

Riigi Teataja Kirjastuse seadmed

majandustegevusest

500 000

1557

13 PZ 054 A

Tallinn

Kunstiteosed

riigitulud

120 000

1555

30 RY 023 A

Tallinn

Riigikantselei infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

1 040 000

1555

30 RZ 055 A

Eesti

Rahvusarhiivi infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

130 000

1555

30 PZ 031 A

Tallinn

Riigi Teataja Kirjastuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

100 000

156

30 RZ 028 A

Tallinn

Riigikantselei arvutite tarkvara

riigitulud

275 000

156

30 RZ 056 A

Eesti

Rahvusarhiivi arvutite tarkvara

riigitulud

70 000

1555

30 PZ 057 A

Tallinn

Riigikantselei kommunikatsioonitehnoloogia seadmed

riigitulud

316 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haridus- ja Teadusministeerium

 

137 060 000

 

 

 

Renoveerimine

 

 

1551

01 RY 059 A

Eesti

Ministeeriumi ja hallatavate asutuste renoveerimine

riigitulud

1 087 000

1551

02 CY 058 A

Ida-Viru mk

Jõhvi Ametikooli õppebaas

riigitulud

1 517 400

1551

02CY296A

Ida-Viru mk

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppebaas

riigitulud

1 232 100

 

02 DY 076 D

Jõgeva mk

Luua Metsanduskooli hoonete renoveerimisobjektid

 

600 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

120 000

1551

 

 

 

toetused

480 000

 

02 DY 076 E

Jõgeva mk

Luua Metsanduskooli õpilaskodu

 

5 497 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

1 099 400

1551

 

 

 

toetused

4 397 600

 

02 IY 088 B

Pärnu mk

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Niidupargi õppehoone ja töökoda

 

22 700 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

4 540 000

1551

 

 

 

toetused

18 160 000

 

02 EY 078 A

Järva mk

Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli peahoone

 

900 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

180 000

1551

 

 

 

toetused

720 000

 

02 EY 078 D

Järva mk

Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli täiskasvanute koolituse hoone

 

517 291

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

103 458

1551

 

 

 

toetused

413 833

 

02 EY 078 C

Järva mk

Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli söökla

 

582 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

116 400

1551

 

 

 

toetused

465 600

 

02 OY 095 A

Võru mk

Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoone

 

13 572 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

2 714 400

1551

 

 

 

toetused

10 857 600

 

02 OY 095 B

Võru mk

Võrumaa Kutsehariduskeskuse ühiselamu nr 2

 

6 238 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

1 247 600

1551

 

 

 

toetused

4 990 400

1551

04 PY 060 A

Tallinn

Eesti Kirjandusmuuseumi gaaskustutussüsteemi ümberehitus

riigitulud

8 600 000

1551

04 LY 044 A

Tartu mk

Tartu Observatooriumi teed ja platsid

riigitulud

754 000

 

06 PY 061 A

Tallinn

Eesti Keele Instituudi tualettruumid

 

425 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

405 000

1551

 

 

 

majandustegevusest

20 000

 

05 AY 033 A

Harju mk

Kloogaranna Noortelaager

 

1 450 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

650 000

1551

 

 

 

majandustegevusest

150 000

1551

 

 

 

toetused

650 000

1551

02 PY 947 B

Tallinn

Eesti Mereakadeemia Mustakivi 25 õppehoone katuse, parapettide ja välisseinte renoveerimine

riigitulud

1 900 000

 

03 PY 064 A

Tallinn

Tallinna Tehnikakõrgkooli laborid

 

16 030 400

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

2 611 460

1551

 

 

 

toetused

13 418 940

1551

03 LY 062 A

Tartu mk

Tartu Kõrgema Kunstikooli Eha 41 I korruse rekonstrueerimine

riigitulud

3 600 000

1551

03 NY 063 A

Viljandi mk

Viljandi Kultuuriakadeemia muusikamaja

riigitulud

11 388 000

1551

01 PY 064 A

Tallinn

Tallinna Muusikakeskkooli koolihoone akende vahetus

riigitulud

1 000 000

1551

01 PY 064 B

Tallinn

Tallinna Muusikakeskkooli söökla

riigitulud

1 500 000

1551

01 FY 060 C

Lääne mk

Noarootsi Gümnaasiumi koolihoone aknad

riigitulud

350 000

1551

01 NY 065 A

Viljandi mk

Puiatu Erikooli hoonete katused

riigitulud

620 000

1551

01 GY 051 C

Lääne-Viru mk

Tapa Erikooli peahoone otsasein

riigitulud

115 000

1551

01 GY 051 B

Lääne-Viru mk

Tapa Erikooli katlamaja korsten

riigitulud

50 000

1551

01 PY 046 A

Tallinn

Tallinna K. Pätsi Vabaõhukooli vabaõhuklassid

riigitulud

198 500

1551

01 PY 046 B

Tallinn

Tallinna K. Pätsi Vabaõhukooli sissesõidutee asfalteerimine ja piirdeaiad

riigitulud

404 000

1551

01 OY 057 A

Võru mk

Vastseliina Sanatoorse Internaatkooli koolihoone

riigitulud

5 700 000

1551

01 FY 066 A

Lääne mk

Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli õpilaskodu

riigitulud

5 000 000

1551

01 NY 067 A

Hiiu mk

Kõpu Internaatkool

riigitulud

5 700 000

1551

01 NY 068 A

Viljandi mk

Lahmuse Eriinternaatkooli söökla

riigitulud

149 000

1551

01 JY 052 A

Rapla mk

Raikküla Kooli koolihoone

riigitulud

300 000

1551

01 LY 068 B

Tartu mk

Tartu Emajõe Kooli õpilaskodu ja koolihoone aknad

riigitulud

800 000

 

02 KY 087 B

Saare mk

Kuressaare Ametikooli õppeköögi juurdeehitus

 

2 300 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

460 000

1551

 

 

 

toetused

1 840 000

 

 

 

Soetused

 

 

 

02 EZ 078 G

Järva mk

Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli mehaanika valdkonna õppevahendid

 

2 057 709

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

riigitulud

411 542

1554

 

 

 

toetused

1 646 167

1554

02 KZ 087 D

Saare mk

Kuressaare Ametikooli sõiduauto

majandustegevusest

70 000

1554

03 LZ 069 A

Tartu mk

Tartu LennukolledĖ›i laborite sisseseade

riigitulud

3 705 000

1554

01 EZ 049 C

Järva mk

Päinurme Internaatkooli ventilatsiooniseade

riigitulud

180 000

1555

30 LZ 070 A

Eesti

Haridus- ja Teadusministeeriumi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektid

riigitulud

4 770 000

 

02 OZ 126 F

Võru mk

Võrumaa Kutsehariduskeskuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppebaasi seadmed

 

134 100

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

26 820

1555

 

 

 

toetused

107 280

1555

30 PZ 040 A

Tallinn

Keeleinspektsiooni infotehnoloogiliste seadmete ja arvutustehnika täiustamine

riigitulud

55 000

1555

03 RZ 071 A

Eesti

Rakenduskõrgkoolide infotehnoloogia projektid

riigitulud

646 900

1556

30 PZ 072 A

Tallinn

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse duplikaator ja võrguprinter

riigitulud

400 000

 

02 CZ 114 A

Ida-Viru mk

Narva Kutseõppekeskuse mehaanika- ja metallitöötluse valdkonna õppeseadmed

 

2 264 600

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

riigitulud

452 920

1554

 

 

 

toetused

1 811 680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justiitsministeerium

 

2 100 000

 

 

 

Soetused

 

 

1554

08 AZ 241 A

Harju mk

Kinnipidamiskohtade masinad ja seadmed

riigitulud

2 000 000

1555

07 PZ 242 A

Tallinn

Justiitsministeeriumi Registrikeskuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

majandustegevusest

50 000

156

07 PZ 655 A

Tallinn

Justiitsministeeriumi Registrikeskuse immateriaalne põhivara

majandustegevusest

50 000

 

 

 

Kaitseministeerium

 

398 120 000

 

 

 

Uusehitus

 

 

1551

10 RX 246 A

Eesti

Ajateenijate kasarmud

riigitulud

15 023 000

1551

10 RX 247 A

Eesti

Laod

riigitulud

17 810 900

1551

10 RX 248 A

Eesti

Staabihooned

riigitulud

20 504 400

1551

10 RX 249 A

Eesti

Ambulatooriumid

riigitulud

4 957 000

1551

10 RX 250 A

Eesti

Lasketiirud

riigitulud

2 998 900

1551

10 RX 251 A

Eesti

Muud objektid

riigitulud

105 858 600

1551

10 RX 252 A

Eesti

Õppehooned

riigitulud

45 038 300

 

 

 

Renoveerimine

 

 

1551

10 RY 246 B

Eesti

Ajateenijate kasarmud

riigitulud

24 614 800

1551

10 RY 247 B

Eesti

Laod

riigitulud

4 500 000

1551

10 RY 251 B

Eesti

Muud objektid

riigitulud

46 494 100

1551

10RY249B

Eesti

Ambulatooriumid

riigitulud

3 000 000

 

 

 

Soetused

 

 

1554

10 RZ 073 A

Eesti

Kaitseministeeriumi valitsemisala masinad ja seadmed

riigitulud

27 350 000

1556

10 RZ 262 A

Eesti

Kaitseministeeriumi valitsemisala inventar

riigitulud

24 871 000

1554

10 RZ 266 A

Eesti

Riigikaitseosakondade masinad ja seadmed

riigitulud

700 000

1555

10 RZ 268 A

Eesti

Kaitseministeeriumi valitsemisala infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

48 010 000

1560

10 RZ 269 A

Eesti

Kaitseministeeriumi valitsemisala arvutite tarkvara

riigitulud

6 389 000

 

 

 

 

Keskkonnaministeerium

 

146 224 145

 

 

 

Renoveerimine

 

 

1551

12 LY 074 A

Tartu mk

Maa-ameti hoone, Tartu, Taara pst 2

riigitulud

1 693 000

1551

12 PY 074 B

Tallinn

Maa-ameti hoone, Mustamäe tee 51

riigitulud

264 294

1551

12 PZ 074 E

Tallinn

Maa-ameti arhiiv

varade müügi arvel

2 400 000

1551

11 LY 075 A

Tartu mk

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

toetused

3 298 754

1551

12 PY 076 A

Tallinn

Keskkonnainspektsiooni büroohoone, Kopli 76

riigitulud

2 300 000

1551

12 CY 077 A

Ida-Viru mk

Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse ruumid, Jõhvi, Pargi 15

riigitulud

500 000

1551

12 FY 078 A

Lääne mk

Läänemaa Keskkonnateenistuse ruumid, Haapsalu, Kiltsi tee 10

riigitulud

190 000

1551

12 GY 079 A

Lääne-Viru mk

Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse ruumid, Rakvere, Kunderi 18

riigitulud

3 719 005

1551

12 PY 080 A

Tallinn

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse büroohoone, Mustamäe tee 33

riigitulud

500 000

1551

12 LY 080 B

Tartu mk

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse büroohoone, Tartu, Akadeemia tee 4

riigitulud

410 000

1551

12 OY 081 A

Võru mk

Võrumaa Keskkonnateenistuse hoone, Karja 17a

riigitulud

508 300

1551

12 PY 274 A

Tallinn

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse büroohoone, Rävala pst 8

majandustegevus

2 500 000

1551

12 HY 082 A

Põlva mk

Põlvamaa Keskkonnateenistuse hoone

riigitulud

700 000

1551

12 AY 319 A

Harju mk

Harjumaa Keskkonnateenistuse hoone

riigitulud

378 000

1551

12 NY 320 A

Viljandi mk

Viljandi Keskkonnateenistuse hoone

riigitulud

208 600

1551

12 BY 321 A

Hiiu mk

Hiiumaa Keskkonnateenistuse hoone

riigitulud

789 400

 

12 KY 322 A

Saare mk

Saaremaa Keskkonnateenistuse hoone

 

13 000 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

9 100 000

1551

 

 

 

varade müügi arvel

3 900 000

1551

12 IY 323 A

Pärnu mk

Pärnumaa Keskkonnateenistuse hoone

varade müügi arvel

5 000 000

1551

12 KY 324 A

Saare mk

Vilsandi Rahvuspargi Keskuse Loona ekspositsiooniruum

riigitulud

3 700 000

1551

12 AY 325 A

Harju mk

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse kärnihoidla Keilas

riigitulud

250 000

1551

13 PY 083 A

Tallinn

Loodusmuuseumi hoone

riigitulud

800 000

 

 

 

Soetused

 

 

1555

12 PZ 074 C

Tallinn

Maa-ameti infotehnoloogilised seadmed

riigitulud

2 858 000

156

12 RZ 282 A

Eesti

Maa-ameti tarkvara

riigitulud

350 000

156

12 PZ 074 D

Tallinn

Maa-ameti tarkvara

riigitulud

3 037 000

1556

12 PZ 074 F

Tallinn

Maa-ameti inventar

riigitulud

590 000

156

12 PZ 074 G

Eesti

Maa-ameti tarkvara

varade müügi arvel

2 500 000

156

11 LZ 075 B

Tartu mk

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse tarkvara

toetused

4 647 040

1555

11 LZ 075 A

Tartu mk

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed

riigitulud

1 055 200

 

12 RZ 084 A

Eesti

Keskkonnajärelevalve tehnika

 

7 200 000

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

riigitulud

6 000 000

1554

 

 

 

varade müügi arvel

1 200 000

1554

12 GZ 080 C

Lääne-Viru mk

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse Lääne-Virumaa büroohoone sisustus

riigitulud

694 500

1556

12 GZ 080 D

Lääne-Viru mk

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse Lääne-Virumaa büroohoone inventar

riigitulud

805 500

1554

12 CZ 085 A

Ida-Viru mk

Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskuse seadmed

riigitulud

2 600 000

1554

12 PZ 086 A

Tallinn

Tallinna Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskuse seadmed ja masinad

riigitulud

1 000 000

1554

12 LZ 087 A

Tartu mk

Tartu Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskuse seadmed ja masinad

riigitulud

1 500 000

1554

12 RZ 273 B

Eesti

Meteoroloogia vaatlusjaamad

toetused

3 110 552

1554

12 DZ 088 A

Jõgeva mk

Vooremaa Maastikukaitseala veekogude puhastamise seade ja paat

riigitulud

1 140 000

1554

12 PZ 285 A

Eesti

Kütusekvaliteedi seiresüsteemi seadmed

toetused

16 747 000

1550

11 RZ 284 A

Eesti

Maa soetamine

riigitulud

50 000 000

1555

12 PZ 286 A

Tallinn

Keskkonnaministeeriumi info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised seadmed

riigitulud

1 050 000

156

12 PZ 089 A

Tallinn

Keskkonnaministeeriumi laivõrgu ründetuvastuse tarkvara

riigitulud

180 000

1556

12 PZ 089 B

Tallinn

Keskkonnaministeeriumi inventar

riigitulud

200 000

1556

13 PZ 083 B

Tallinn

Loodusmuuseumi soetused

riigitulud

200 000

1554

11 RZ 228 A

Eesti

Looduskaitseasutuste soetused

 

1 650 000

 

 

 

 

sh:

 

1554

11 FZ 228 B

Lääne mk

Matsalu Looduskaitseala Administratsioon

riigitulud

99 000

1554

11 OZ 228 C

Võru mk

Haanja Looduspargi Administratsioon

riigitulud

130 000

1554

11 BZ 228 D

Hiiu mk

Hiiumaa Kaitsealade Administratsioon

riigitulud

130 000

1554

11 MZ 228 E

Valga mk

Otepää Looduspargi Administratsioon

riigitulud

130 000

1554

11 IZ 228 F

Pärnu mk

Nigula Looduskaitseala Administratsioon

riigitulud

85 000

1554

11 KZ 228 G

Saare mk

Vilsandi Looduskaitseala Administratsioon

riigitulud

470 000

1554

11 DZ 228 H

Jõgeva/
Järva mk

Endla Looduskaitseala Administratsioon

riigitulud

66 000

1554

11 IZ 228 I

Pärnu mk

Soomaa Rahvuspargi Administratsioon

riigitulud

130 000

1554

11 LZ 228 J

Tartu mk

Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsioon

riigitulud

130 000

1554

11 AZ 228 K

Harju mk

Naissaare Looduspargi diiselgeneraator

riigitulud

200 000

1554

11 BZ 228 L

Hiiu mk

Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni hoone

riigitulud

80 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultuuriministeerium

 

37 448 000

 

 

 

Renoveerimine

 

 

1551

14 RX 316 A

Eesti

Kultuuriministeerium, spordi- ja mänguväljakud

riigitulud

3 400 000

1551

16 RY 337 A

Eesti

Muinsuskaitseameti kinnismälestiste avariirestaureerimistööd

riigitulud

17 500 000

1551

16 LY 338 A

Tartu mk

Muinsuskaitseamet, Tartu Toomkiriku renoveerimine

riigitulud

450 000

1551

13 PY 287 A

Tallinn

Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse hoone

riigitulud

700 000

1551

13 PY 090 A

Tallinn

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse hoone

riigitulud

60 000

1551

13 EY 091 A

Järva mk

Järvamaa Muuseumi peahoone fassaad

riigitulud

120 000

1551

13 JY 092 A

Rapla mk

Mahtra Talurahvamuuseum, rekonstrueerimine ja juurdeehitus

riigitulud

430 000

1551

13 FY 093 A

Lääne mk

Läänemaa Muuseumi Wiklandi Muuseumi renoveerimine

riigitulud

300 000

1551

13 FY 094 A

Lääne mk

Rannarootsi Muuseumi tagavaraväljapääsu trepp

riigitulud

10 000

1551

13 IY 321 A

Pärnu mk

Pärnu Muuseumi Pikk 6a/Aida 3 ehitised

riigitulud

650 000

1551

13 IY 294 A

Pärnu mk

Pärnu Muuseumi Lydia Koidula Memoriaalmuuseumi Jannseni 37 hoone välisfassaadi renoveerimine

riigitulud

150 000

1551

13 PY 276 B

Tallinn

Eesti Meremuuseum, eksponaatlaevade sadama väljaehitamine, I etapp

riigitulud

676 000

1551

13 IY 295 A

Tallinn

Eesti Meremuuseumi Pikk 70 hoonete renoveerimine

riigitulud

324 000

1551

13 PY 329 A

Tallinn

Eesti Vabaõhumuuseum, Kutsari hoone

riigitulud

425 000

1551

13 PY 329 B

Tallinn

Eesti Vabaõhumuuseum, kommunikatsioonid

riigitulud

549 000

1551

13 PY 330 A

Tallinn

Ennistuskoda Kanut, keldri väljaehitamine, sh vee ja kanalisatsiooni ning elektri- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ja ehitamine

riigitulud

370 000

1551

13 PY 023 A

Tallinn

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, fuajee rekonstrueerimine

riigitulud

379 000

1551

13 PY 328 B

Tallinn

Eesti Tervishoiumuuseumi
põrandad

riigitulud

70 000

1551

13 PY 328 A

Tallinn

Eesti Tervishoiumuuseumi hoone

majandustegevusest

40 000

1551

13 PY 335 A

Tartu mk

Teatri Vanemuine hoone

riigitulud

600 000

1551

13 PY 340 B

Tallinn

Eesti Nukuteatri varikatus

riigitulud

1 500 000

1551

13 NY 293 A

Viljandi mk

Viljandi Draamateatri Ugala hoone

riigitulud

1 433 000

1551

14 IY 095 A

Pärnu mk

Jõulumäe Tervisekeskuse tormikahjude likvideerimine

riigitulud

200 000

1551

14 LY 096 A

Tartu

Tartumaa Tervisespordikeskuse hoone

riigitulud

400 000

1551

13CY284A

Ida-Viru mk

Iisaku Muuseumi keskküttesüsteemi avariiremont

riigitulud

160 000

1551

13KY285A

Saare mk

Saaremaa Muuseum, Kuressaare kindluse vallide ja bastionide uuringud ning restaureerimis-konserveerimisprojekti koostamine

riigitulud

120 000

1551

13KY285B

Saare mk

Saaremaa Muuseum, Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine

riigitulud

80 000

1551

13HY098B

Põlva mk

Põlva Talurahvamuuseum

riigitulud

125 000

1551

13PY286A

Tallinn

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi Lai 17 fuajee tuletõkke kardina paigaldus

riigitulud

160 000

 

 

 

Soetused

 

 

156

13 RZ 297 B

Eesti

Kultuuriministeeriumi haldusala immateriaalse põhivara soetamine

riigitulud

1 310 000

156

16 RZ 337 B

Eesti

Muinsuskaitseameti immateriaalse põhivara soetamine

riigitulud

515 000

1554

30 PZ 367 A

Tallinn

Muinsuskaitseameti sõiduautod

riigitulud

250 000

1554

16 RZ 337 B

Eesti

Muinsuskaitseameti mõõteriistad kinnismälestiste asukoha määramiseks ja põhikaardile kandmiseks

riigitulud

200 000

1555

30 RZ 297 A

Eesti

Kultuuriministeeriumi haldusala infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

875 000

1556

14 RZ 342 A

Eesti

Kultuuriministeerium, spordivõistluste tabloo

riigitulud

1 000 000

1556

13 DZ 097 A

Jõgeva mk

Palamuse Kihelkonnakoolimuuseumi näitusevalgustus

riigitulud

25 000

1556

13 HZ 098 A

Põlva mk

Põlva Talurahvamuuseumi avatud fondihoidla inventar

riigitulud

25 000

1556

13 NZ 099 A

Viljandi mk

Viljandi Muuseumi ekspositsiooni multimeedia keskus

riigitulud

50 000

1554

13 PY 339 A

Tallinn

Eesti Hoiuraamatukogu automaatne gaaskustutussüsteem

riigitulud

500 000

1554

13NZ281A

Viljandi

Viljandi Draamateatri Ugala buss

riigitulud

800 000

1556

13NZ282A

Viljandi

Viljandi Draamateatri Ugala tribüünid

riigitulud

517 000

 

 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

1 787 211 966

 

 

 

Uusehitused

 

 

1551

22 LX 425 A

Tartu mk

Autoregistrikeskuse Tartu büroo ja eksamisõiduplatsid

riigitulud

13 872 000

 

21 AX 427 A

Harju mk

Tallinna-Narva mnt Maardu-Valgejõe lõik

 

74 933 600

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

74 339 400

1551

 

 

 

toetused

594 200

 

21 KX 366 A

Saare mk

Saaremaa püsiühendus

 

3 435 600

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

toetused

1 878 000

1551

 

 

 

riigitulud

1 557 600

 

21 RX 102 A

Eesti

Raudtee eritasandiliste ristmike rekonstrueerimine

 

14 833 055

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

4 973 055

1551

 

 

 

toetused

9 860 000

 

21 RX 103 A

Eesti

TA Raudteeinspektsioonile projektide ettevalmistamiseks

 

2 030 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

740 000

1551

 

 

 

toetused

1 290 000

 

 

 

Renoveerimine

 

 

1551

21 PY 100 A

Tallinn

Sideameti büroohoone Ädala 2 parkla

riigitulud

500 000

1551

21 PY 100 B

Tallinn

Sideameti büroohoone Ädala 2 fassaadi soojustamine

riigitulud

337 000

1551

21 RY 433 A

Eesti

Riigimaanteede remondi koondprojekt

riigitulud

803 833 000

1551

21 RY 436 A

Eesti

Maanteede projekteerimine

riigitulud

40 000 000

 

21 RY 437 A

Eesti

Tallinna-Narva mnt rekonstrueerimine Väo-Maardu, Valgejõe-Haljala lõigud

 

4 364 300

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

toetused

4 364 300

 

21 RY 440 A

Eesti

Maanteeameti välisabiprojektide tehniline ettevalmistamine

 

1 200 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

toetused

1 200 000

1551

21 RY 441 A

Eesti

Regionaalarengufondi koondprojekt

toetused

127 600 000

 

 

 

 

 

 

 

21 RY 104 A

Eesti

Jõhvi-Tartu-Valga mnt remont

 

462 087 700

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

101 570 000

1551

 

 

 

toetused

360 517 700

1551

21 RY 105 A

Eesti

Sildade renoveerimine

riigitulud

40 000 000

 

21 AY 434 A

Harju mk

Tallinna ringtee rekonstrueerimine

 

2 860 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

toetused

2 860 000

 

21 CY 488 A

Ida-Viru mk

TA Jõhvi viadukti rekonstrueerimiseks

 

985 800

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

toetused

985 800

1551

21 RY 442 A

Eesti

Meremärgid

riigitulud

4 000 000

1551

21 RY 443 A

Eesti

Veeteede Ameti tootmishooned ja töökojad

riigitulud

7 000 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

6 500 000

1554

 

 

 

riigitulud

500 000

 

21 PY 446 A

Tallinn

Veeteede Ameti infotehnoloogilised seadmed

 

1 000 000

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

400 000

156

 

 

 

riigitulud

600 000

1551

30 PY 972 C

Tallinn

Aru 10 hoone

riigitulud

4 750 000

1551

30 PY 107 A

Tallinn

Toompuiestee 7 hoone

riigitulud

700 000

1551

21 PY 108 A

Tallinn

Raudteeinspektsiooni kontorihoone Lastekodu 31

riigitulud

600 000

 

 

 

Soetused

 

 

 

21 RZ 101 A

Eesti

Laevaliikluse korraldamise süsteem

 

5 000 000

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

riigitulud

422 600

1556

 

 

 

riigitulud

220 000

1555

 

 

 

riigitulud

8 000

156

 

 

 

riigitulud

2 136 000

1551

 

 

 

riigitulud

2 213 400

156

30 RZ 109 A

Eesti

Numbribroneerimise andmekogu

riigitulud

500 000

156

21 PZ 100 C

Tallinn

Sideameti ühtse infosüsteemi arendamine

riigitulud

510 000

156

22 PZ 467 A

Tallinn

Lennuameti arvutite tarkvara

riigitulud

40 000

1555

22 PZ 467 B

Tallinn

Lennuameti infotehnoloogilised seadmed

riigitulud

45 000

156

21 PZ 110 A

Tallinn

Lennuohutuse järelevalve süsteemi loomine

riigitulud

391 166

1555

22 RZ 460 C

Eesti

Autoregistrikeskuse arvutieksam

riigitulud

1 000 000

1556

22 RZ 460 D

Eesti

Autoregistrikeskuse inventar

riigitulud

250 000

 

22 RZ 460 G

Eesti

Autoregistrikeskuse digitahhograaf

 

3 168 800

 

 

 

 

sh:

 

156

 

 

 

riigitulud

668 800

1555

 

 

 

riigitulud

2 500 000

1555

22 PZ 460 A

Tallinn

Autoregistrikeskuse infosüsteem TRAFFIC

riigitulud

1 400 000

1555

22 PZ 460 B

Tallinn

Autoregistrikeskuse infotehnoloogilised seadmed

riigitulud

1 800 000

156

22 PZ 460 F

Tallinn

Autoregistrikeskuse litsentsid

riigitulud

2 000 000

 

21 RZ 454 A

Eesti

Teedevalitsuste masinad ja mehhanismid

 

40 250 000

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

majandustegevusest

250 000

1554

 

 

 

riigitulud

40 000 000

 

21 RZ 456 A

Eesti

Teedevalitsuste sõidukid

 

3 250 000

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

majandustegevusest

250 000

1554

 

 

 

riigitulud

3 000 000

1550

21 RZ 439 A

Eesti

Maanteeameti maa ost

riigitulud

10 000 000

156

21 RZ 457 A

Eesti

Maanteeameti arvutite tarkvara

riigitulud

1 200 000

1555

21 RZ 458 A

Eesti

Maanteeameti infotehnoloogilised seadmed

riigitulud

300 000

1556

21 RZ 459 A

Eesti

Maanteeameti inventar

riigitulud

200 000

156

21 RZ 111 A

Eesti

Teede ühtne registrisüsteem

riigitulud

2 000 000

1555

21 RZ 456 B

Eesti

Teedevalitsuste infotehnoloogilised seadmed

riigitulud

300 000

1556

21 RZ 456 C

Eesti

Teedevalitsuste inventar

riigitulud

600 000

1555

21 RZ 112 A

Eesti

Teeilmajaamad

riigitulud

1 500 000

 

21 PZ 455 A

Tallinn

Maanteeameti sõidukid

 

800 000

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

majandustegevusest

400 000

1554

 

 

 

riigitulud

400 000

 

21 RZ 448 A

Eesti

Soetused meremärkide moderniseerimiseks

 

1 400 000

 

 

 

 

sh:

 

156

 

 

 

riigitulud

1 200 000

1554

 

 

 

riigitulud

200 000

 

21 RZ 449 A

Eesti

Soetused mereohutuse tagamiseks

 

1 400 000

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

300 000

156

 

 

 

riigitulud

200 000

1554

 

 

 

riigitulud

900 000

 

21 RZ 451 A

Eesti

Digitaalne hüdrograafia

 

2 400 000

 

 

 

 

sh:

 

156

 

 

 

riigitulud

1 800 000

1555

 

 

 

riigitulud

600 000

 

21 RZ 962 A

Eesti

Soetused AIS rajamiseks

 

4 500 000

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

riigitulud

804 000

1555

 

 

 

riigitulud

90 000

1551

 

 

 

riigitulud

3 606 000

 

21 RZ 113 A

Eesti

Hüdrograafiline mõõdistamine ja kaardistamine

 

3 865 000

 

 

 

 

sh:

 

1556

 

 

 

riigitulud

180 000

156

 

 

 

riigitulud

1 000 000

1555

 

 

 

riigitulud

685 000

1554

 

 

 

riigitulud

2 000 000

 

21 RZ 447 B

Eesti

Meremärkide soetamine ja hooldamine

 

2 000 000

 

 

 

 

sh:

 

1556

 

 

 

riigitulud

675 000

1555

 

 

 

riigitulud

225 000

1554

 

 

 

riigitulud

1 100 000

1554

21 RZ 961 A

Eesti

Meresõiduohutuse tõhustamine

riigitulud

276 945

 

21 RZ 114 A

Eesti

TA laevateede süvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus

 

14 890 000

 

 

 

 

sh:

 

156

 

 

 

toetused

9 460 000

156

 

 

 

riigitulud

5 430 000

 

18 PZ 476 A

Eesti

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infotehnoloogiline arendus

 

2 450 000

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

1 160 000

156

 

 

 

riigitulud

1 290 000

156

19 RZ 475 A

Eesti

Ehitisregister

riigitulud

6 000 000

1555

18 PZ 453 B

Tallinn

Patendiameti infotehnoloogilised seadmed

riigitulud

300 000

156

18 PZ 453 C

Tallinn

Patendiameti kaubamärkide tarkvara ACSEPTO arendus

riigitulud

700 000

1556

18 PZ 453 A

Tallinn

Patendiameti inventar

riigitulud

100 000

 

21 PZ 103 B

Tallinn

Raudteeinspektsiooni infotehnoloogiline arendus

 

260 000

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

100 000

156

 

 

 

riigitulud

160 000

 

22 RZ 470 A

Eesti

Andmesideteenuse osutamine

 

2 000 000

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigiasutustelt

1 500 000

156

 

 

 

riigiasutustelt

500 000

1555

22 RZ 472 A

Eesti

Projekt Peatee

riigitulud

4 000 000

 

22 RZ 473 A

Eesti

Infoühiskonna arendamine

 

31 343 000

 

 

 

 

sh:

 

156

 

 

 

riigitulud

8 356 000

156

 

 

 

toetused

22 987 000

1555

22 RZ 115 A

Eesti

Külatee uuendus

riigitulud

10 000 000

1554

18RZ477A

Eesti

Turujärelevalve katsebaasi arendamine

riigitulud

400 000

 

22 RZ 116 A

Eesti

Riigi infosüsteemide andmevahetuse tagamine

 

11 500 000

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

3 000 000

156

 

 

 

riigitulud

7 000 000

1556

 

 

 

riigitulud

1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põllumajandusministeerium

 

54 195 342

 

 

 

Uusehitused

 

 

 

23 AX 117 A

Harju mk

Põllumajandusuuringute Keskuse kasvuhoone taimetervise labor

 

8 541 765

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

4 346 731

1551

 

 

 

toetused

4 195 034

1551

23 LX 513 B

Tartu mk

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi laborihoone

majandustegevusest

3 000 000

 

 

 

Renoveerimine

 

 

1551

23 EY 498 A

Järva mk

Veterinaar- ja Toiduameti Järvamaa Veterinaarkeskuse hoone

majandustegevusest

300 000

1551

23 PY 139 A

Tallinn

Veterinaar- ja Toiduameti arhiiv

majandustegevusest

490 000

1551

23 NY 549 A

Viljandi mk

Veterinaar- ja Toiduameti Viljandimaa Veterinaarkeskuse hoone

riigitulud

80 000

1551

23 DY 510 A

Jõgeva mk

Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskuse hoone

riigitulud

200 000

1551

24 AY 291

Harju mk

Harju Maaparandusbüroo tootmishoone

riigitulud

130 000

1551

13EY502B

Järva mk

Eesti Piimandusmuuseumi hoone

riigitulud

142 796

1551

04 DY 494 A

Jõgeva mk

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi seemnekeskuse seemnetöötlusvabrik

majandustegevusest

250 000

1551

04 DY 505 E

Jõgeva mk

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi resistentsuse laboratoorium

majandustegevusest

350 000

 

 

 

Soetused

 

 

 

24 LZ 118 A

Tartu mk

Põllumajandusministeeriumi RAK tehnilise abi soetused

 

1 290 000

 

 

 

sealhulgas:

 

 

 

24 LZ 118 B

 

värvikoopiamasin

 

340 000

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

riigitulud

85 000

1554

 

 

 

toetused

255 000

 

24 LZ 118 C

 

videoprojektor

 

60 000

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

15 000

1555

 

 

 

toetused

45 000

 

24 LZ 118 D

 

värviprinter

 

50 000

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

12 500

1555

 

 

 

toetused

37 500

 

24 LZ 118 E

 

tõlkemälu tarkvara

 

40 000

 

 

 

 

sh:

 

156

 

 

 

riigitulud

10 000

156

 

 

 

toetused

30 000

 

24 LZ 118 F

 

erinevate programmide ühendamine ja haldamine

 

800 000

 

 

 

 

sh:

 

156

 

 

 

riigitulud

200 000

156

 

 

 

toetused

600 000

158

24 PZ 520 A

Tallinn

Strateegiliste varude soetamine

riigitulud

6 151 204

1555

24 LZ 592 A

Tartu mk

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti infotehnoloogia seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

2 584 819

156

22 LZ 119 A

Tartu mk

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti andmekogude X-teega liitumine

riigitulud

540 000

156

22 LZ 119 B

Tartu mk

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kliendiportaal

riigitulud

1 550 300

 

22 LZ 119 E

Tartu mk

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti MAK tehnilise abi arvutite tarkvara

 

1 105 000

 

 

 

 

sh:

 

156

 

 

 

riigitulud

221 000

156

 

 

 

toetused

884 000

 

22 LZ 119 D

Tartu mk

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ortofotode ja digitaliseeritud põllumassiivide tarkvara

 

7 361 699

 

 

 

 

sh:

 

156

 

 

 

riigitulud

3 262 291

156

 

 

 

toetused

4 099 408

1556

23 PZ 517 A

Tallinn

Veterinaar- ja Toiduameti inventar

majandustegevusest

155 000

 

23 AZ 117 B

Harju mk

Põllumajandusuuringute Keskuse laboriseadmed

 

1 582 800

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

riigitulud

537 600

1554

 

 

 

toetused

1 045 200

 

23 LZ 513 A

Tartu mk

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi laborite sisseseade

 

11 578 986

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

riigitulud

3 851 244

1554

 

 

 

toetused

6 727 742

1554

 

 

 

majandustegevusest

1 000 000

 

23 LZ 513 B

Tartu mk

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi infosüsteem

 

1 000 000

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

341 494

156

 

 

 

riigitulud

658 506

1554

24 LZ 508 A

Tartu mk

Jõudluskontrolli Keskuse seadmed

majandustegevusest

84 000

1554

24 LZ 508 C

Tartu mk

Jõdluskontrolli Keskuse buss

majandustegevusest

310 000

1555

24 LZ 508 B

Tartu mk

Jõudluskontrolli Keskuse rakendusserver

majandustegevusest

50 000

1554

04 DZ 505 F

Jõgeva mk

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi katsetehnika

majandustegevusest

200 000

1554

04 DZ 505 G

Jõgeva mk

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi põllutöömasinad

majandustegevusest

1 250 000

1554

04 DZ 505 H

Jõgeva mk

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi laboriseadmed

majandustegevusest

180 000

 

24 RZ 518 A

Eesti

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala infotehnoloogia seadmed ja arvutustehnika

 

633 973

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

533 973

1555

 

 

 

majandustegevusest

100 000

156

24 RZ 519 A

Eesti

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala arvutite tarkvara

riigitulud

3 103 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahandusministeerium

 

59 738 606

 

 

 

Soetused

 

 

1555

28 PZ 121 A

Tallinn

AD rakendusserverid

riigitulud

250 000

1555

28 PZ 122 A

Tallinn

ESA rakendusserverid, serverite kettakast ja ühendussõlm, varuserverid

riigitulud

1 410 000

156

28 PZ 123 A

Tallinn

BEA- ja SAP-i litsentsid

riigitulud

825 000

156

28 PZ 124 A

Tallinn

Oracle litsentsid

riigitulud

2 050 000

1555

29 RZ 526 N

Eesti

Maksukohustuslaste registri uus server

riigitulud

4 000 000

1555

29 AZ 526 P

Harju mk

Andmeturbe seadmete soetamine

riigitulud

2 700 000

1555

29 AZ 526 O

Harju mk

Terminaliserverite soetamine

riigitulud

2 400 000

1555

29 RZ 526 R

Eesti

Maksu- ja Tolliameti varuserverite soetamine (I etapp)

riigitulud

4 305 526

1555

29 RZ 526 I

Eesti

Siemensi vahendusjaama «Hicom» versiooni uuendamine

riigitulud

203 000

1554

29 AZ 538 A

Eesti

Tollikontrolli seadmete ja eriotstarbelise tehnika soetamine

riigitulud

300 000

1556

29 PZ 526 J

Eesti

Maksu- ja Tolliameti kontorikombainid

riigitulud

553 000

156

29 AZ 526 K

Harju mk

Maksu- ja Tolliameti Windows 2003 serverite tarkvara

riigitulud

1 200 000

156

29 RZ 526 L

Eesti

Maksu- ja Tolliameti tarkvara arendustööd (teeninduse toetamine)

riigitulud

7 523 500

156

29 RZ 526 S

Eesti

Maksu- ja Tolliameti tarkvara arendustööd (järelevalve toetamine)

riigitulud

7 970 000

 

29 RZ 526 M

Eesti

LIPRE numbrimärgi automaatse registreerimise süsteem

 

14 270 580

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

riigitulud

3 005 000

1554

 

 

 

toetused

11 265 580

156

29 RZ 526 T

Eesti

Projekti DG TAXUD tarkvara

toetused

5 163 000

156

29RZ295A

Eesti

Maksu- ja Tolliameti toodangusüsteemide tarkvaralitsentsid

riigitulud

4 615 000

 

 

 

Siseministeerium

 

558 595 275

 

 

 

Uusehitused

 

 

1551

31 CX 540 A

Eesti

Mustajõe, Luhamaa ja Alajõe piirivalve kordonite ehitus

 

24 673 030

 

 

 

 

sh:

 

 

 

 

 

toetused

13 681 030

 

 

 

 

riigitulud

10 992 000

 

 

 

Renoveerimine

 

 

1551

33 AY 542 B

Harju mk

Kodakondsus- ja Migratsiooniameti dokumenditrüki osakond

riigitulud

6 000 000

1551

03 RY 231 A

Eesti

Sisekaitseakadeemia hooned ja abihooned

riigitulud

15 922 000

1551

31 RY 544 A

Eesti

Päästeameti depood

riigitulud

4 000 000

1551

31 PY 464 C

Tallinn

Päästeameti hoone Raua 2 trepikojad

riigitulud

1 000 000

1551

31 PY 506 A

Tallinn

Päästeameti kriisireguleerimiskeskus

riigitulud

2 500 000

1551

33 PY 232 A

Tallinn

Pagulaste registreerimiskeskus Mäekalda 26 / Vilmsi 59

 

10 295 000

 

 

 

 

sh:

 

 

 

 

 

toetused

6 584 000

 

 

 

 

riigitulud

3 711 000

1551

31 PY 464 B

Tallinn

Päästeameti häirekeskus

riigitulud

2 000 000

1551

40 KY 648 B

Saare mk

Saare Maavalitsuse serveri ruumi renoveerimine

Riigitulud

125 000

 

 

 

Soetused

 

 

 

30 RZ 593 A

Eesti

Siseministeeriumi valitsemisala infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

 

10 881 766

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

9 708 271

1555

 

 

 

toetused

1 173 495

1555

40 OZ 654 A

Võru mk

Võru Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

100 000

1555

40 DZ 229 A

Jõgeva mk

Jõgeva Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

126 000

1555

40 FZ 639 A

Lääne mk

Lääne Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

135 000

1555

40 GZ 641 A

Lääne-Viru mk

Lääne-Viru Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

100 000

1555

40 IZ 643 A

Pärnu mk

Pärnu Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

165 000

1555

40 LZ 649 A

Tartu mk

Tartu Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

110 000

1555

40 EZ 636 A

Järva mk

Järva Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

100 000

1555

40 CZ 630 A

Ida-Viru mk

Ida-Viru Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

350 000

1555

40 BZ 230 A

Hiiu mk

Hiiu Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

44 500

1555

40 KZ 648 A

Saare mk

Saare Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

53 000

1555

40 HZ 642 A

Põlva mk

Põlva Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

100 000

1555

40 AZ 624 A

Harju mk

Harju Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

310 000

1555

40 MZ 650 A

Valga mk

Valga Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

100 000

1555

40 MZ 650 B

Valga mk

Valga Maavalitsuse paljundusmasin

riigitulud

130 000

1555

40 NZ 652 A

Viljandi mk

Viljandi Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

130 800

1555

40 JY 644 A

Rapla mk

Rapla Maavalitsuse infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

100 000

1554

10 RZ 541 A

Eesti

Piirivalve mereseiresüsteem

riigitulud

6 993 483

 

30 RZ 594 A

Eesti

Siseministeeriumi valitsemisala arvutite tarkvara

 

12 816 743

 

 

 

 

sh:

 

156

 

 

 

riigitulud

9 280 643

156

 

 

 

toetused

3 536 100

156

40 AZ 625 A

Harju mk

Harju Maavalitsuse arvutite tarkvara

riigitulud

127 513

156

40 DZ 633 A

Jõgeva mk

Jõgeva Maavalitsuse arvutite tarkvara

riigitulud

100 000

156

40 BZ 230 B

Hiiu mk

Hiiu Maavalitsuse arvutite tarkvara

riigitulud

35 500

1554

31 RZ 554 A

Eesti

Päästeameti tuletõrje- ja päästetehnika

riigitulud

815 848

1554

31 RZ 555 A

Eesti

Päästeameti autopark

riigitulud

15 940 669

1554

31 RZ 562 B

Eesti

Politseiameti autopark

riigitulud

9 550 000

1554

31 RZ 556 A

Eesti

Päästeameti häirekeskused

riigitulud

250 000

1556

31 RZ 595 A

Eesti

Siseministeeriumi valitsemisala inventar

riigitulud

7 033 000

 

31 RZ 566 A

Eesti

Piirivalve idapiiri valvetehnika

 

15 518 193

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

toetused

10 888 800

1554

 

 

 

riigitulud

4 629 393

1556

31 RZ 906 A

Eesti

Päästeameti demineerimisvarustus

riigitulud

1 700 000

1554

31 PZ 233 A

Tallinn

Päästeameti NATO andmeside ruum

riigitulud

876 824

1556

31 PZ 233 B

Tallinn

NATO andmeside ruumi paljundusmasin koos sorteriga ja videoprojektor

Riigitulud

123 176

1554

03 RZ 231 B

Eesti

Sisekaitseakadeemia seadmed

riigitulud

300 000

1554

03 RZ 231 E

Eesti

Sisekaitseakadeemia raamatukogu turvaväravad

riigitulud

211 000

1554

03 RZ 231 C

Eesti

Sisekaitseakadeemia tuletõrjesignalisatsioon

riigitulud

300 000

1554

03 RZ 231 F

Eesti

Sisekaitseakadeemia Päästekooli kütusejagaja

riigitulud

160 000

1554

31 RZ 234 A

Eesti

Narkoprojekti seadmed

 

2 040 300

 

 

 

 

sh:

 

 

 

 

 

toetused

1 461 400

 

 

 

 

riigitulud

578 900

1556

31 RZ 906 B

Eesti

Päästeameti keemiakaitsevarustus

riigitulud

1 000 000

1554

31 RZ 587 A

Eesti

Siseministeeriumi valitsemisala masinad ja seadmed

riigitulud

450 000

 

31 RZ 929 A

Eesti

Schengeni abiprogrammi koondprojekt

 

402 701 930

 

 

 

 

sh:

 

15

 

 

 

toetused

227 455 000

1551

 

 

 

toetused

56 000 000

1554

 

 

 

toetused

73 732 930

156

 

 

 

toetused

37 084 000

1555

 

 

 

toetused

8 380 000

1556

 

 

 

toetused

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotsiaalministeerium

 

64 035 067

 

 

 

Renoveerimine

 

 

1551

34 LY 125 A

Tartu mk

Aarike Hooldekodu

riigitulud

1 080 000

1551

34 BY 126 A

Hiiu mk

Tohvri Hooldekodu

riigitulud

500 000

1551

34 CY 127 A

Ida-Viru mk

Narva-Jõesuu Hooldekodu

riigitulud

325 000

1551

34 FY 128 A

Lääne mk

Haapsalu Väikelastekodu

riigitulud

1 000 000

1551

34 IY 129 A

Pärnu mk

Tori Hooldekodu

riigitulud

170 000

1551

34 HY 130 A

Põlva mk

Erastvere Hooldekodu

riigitulud

100 000

1551

34 HY 131 A

Põlva mk

Tilsi Lastekodu

riigitulud

1 000 000

1551

34 FY1 32 A

Lääne mk

Uderna Krooniliste Haigete Kodu

riigitulud

900 000

1551

34 AY 569 A

Harju mk

Vääna Laste- ja Noortekodu

riigitulud

1 500 000

1551

34 DY 133 A

Jõgeva mk

Võisiku Hooldekodu

riigitulud

4 171 000

1551

34 KY 134 A

Saare mk

Sõmera Hooldekodu

riigitulud

4 883 000

1551

34 NY 577 A

Viljandi mk

Viiratsi Lastekodu

riigitulud

910 000

1551

37 PY 576 A

Tallinn

Tervise Arengu Instituudi hoone renoveerimine

riigitulud

9 709 108

1551

30 PY 573 A

Tallinn

Sotsiaalministeeriumi haldushoone

riigitulud

2 289 200

1551

37 PY 235 A

Tallinn

Eesti Meditsiiniraamatukogu

riigitulud

395 892

1551

30 IY 135 A

Pärnu mk

Sotsiaalkindlustusameti Pärnu Pensioniameti tormikahjustuste likvideerimine

riigitulud

140 000

1551

30 DY 236 A

Jõgeva mk

Sotsiaalkindlustusameti Tartu Pensioniameti Jõgeva osakonna tormikahjustuste likvideerimine

riigitulud

10 000

1551

34 PY 136 A

Tallinn

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tormikahjustuste likvideerimine

riigitulud

45 000

 

 

 

Soetused

 

 

 

37 PZ 584 A

Tallinn

Tervisekaitseinspektsiooni laboriseadmed

 

1 000 000

 

 

 

 

sh:

 

1554

 

 

 

riigitulud

800 000

1554

 

 

 

majandustegevusest

200 000

1554

37 LZ 599 A

Tartu mk

Ravimiameti laboriseadmed

riigitulud

400 000

1554

34RZ296A

Tallinn

Sotsiaalministeeriumi serveriruumi abiseadmed

riigitulud

1 025 000

1554

37 PZ 586 B

Tallinn

Põhja-Eesti Verekeskuse seadmed

majandustegevusest

1 000 000

1555

34 RZ 590 A

Eesti

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

riigitulud

5 251 000

1555

37 PZ 596 A

Tallinn

Tervisekaitseinspektsiooni infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

majandustegevusest

200 000

156

34 PZ 575 A

Tallinn

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arvutite tarkvara

riigitulud

1 245 000

 

37 PZ 138 A

Tallinn

Tervisekaitseinspektsiooni nakkushaiguste infosüsteemi tarkvara

 

1 213 000

 

 

 

 

sh:

 

156

 

 

 

riigitulud

313 000

156

 

 

 

toetused

900 000

158

37 PZ 580 A

Tallinn

HIV/AIDSi ravimid

riigitulud

2 000 000

158

37 PZ 579 A

Tallinn

Tuberkuloosiravimid

riigitulud

3 500 000

158

37 PZ 581 A

Tallinn

Tervishoiuameti ravimite ja meditsiinivahendite tegevusvaru

riigitulud

1 000 000

158

37 PZ 582 A

Tallinn

Tervisekaitseinspektsiooni vaktsiinide soetamine

riigitulud

10 200 000

 

37 PZ5 83 A

Tallinn

Tervisekaitseinspektsiooni muude tooraine- ja materjalivarude soetamine

 

3 592 000

 

 

 

 

sh:

 

158

 

 

 

riigitulud

1 592 000

158

 

 

 

majandustegevusest

2 000 000

 

 

 

Välisministeerium

 

49 606 000

 

 

 

Uusehitused

 

 

 

38 SX 610 A

 

Välisministeeriumi ja välisesinduste turvasüsteemide ehitus

 

5 410 000

 

 

 

 

sh:

 

1551

 

 

 

riigitulud

4 380 000

1551

 

 

 

toetused

1 030 000

 

 

 

Renoveerimine

 

 

1551

38 SZ 616 A

 

Saatkonnahoone Pariisis

riigitulud

9 850 000

1551

38 PY 611 A

Tallinn

Välisministeeriumi hoone Islandi väljak 1

riigitulud

8 000 000

1551

38 SY 951 A

 

Saatkonnahoone Moskvas

riigitulud

1 500 000

1551

38 SY 011 A

 

Saatkonnahoone Kiievis

riigitulud

600 000

1551

38 SY 118 A

 

Välisesinduste konsulaarosakondade renoveerimine

toetused

4 726 000

 

 

 

Soetused

 

 

1554

38 SZ 619 A

 

Välisministeeriumi ja välisesinduste turvatehnika

riigitulud

1 260 000

1554

38 SZ 617 A

 

Välisministeeriumi ja välisesinduste autod

riigitulud

5 500 000

1556

38 SZ 618 A

 

Välisministeeriumi ja välisesinduste paljundus- ja sidetehnika

riigitulud

900 000

1556

38 SZ 620 A

 

Välisministeeriumi ja välisesinduste inventar

riigitulud

150 000

1556

38 SZ 012 A

 

Passikontrollitehnika

toetused

6 100 000

 

38 SZ 621 A

 

Välisministeeriumi ja välisesinduste infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika

 

3 900 000

 

 

 

 

sh:

 

1555

 

 

 

riigitulud

3 440 000

1555

 

 

 

toetused

460 000

156

38 SZ 622 A

 

Välisministeeriumi ja välisesinduste arvutite tarkvara

riigitulud

1 710 000

[RTL 2005, 116, 1835 - jõust. 29.11.2005]

/otsingu_soovitused.json