Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 "Volituste andmine "Loomatauditõrje seadusest" ja "Loomakaitseseadusest" tulenevate õigusaktide kehtestamiseks" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 68, 532

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 "Volituste andmine "Loomatauditõrje seadusest" ja "Loomakaitseseadusest" tulenevate õigusaktide kehtestamiseks" muutmine

Vastu võetud 15.12.2005 nr 304

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 13 lõike 6 alusel ning seoses asjaoluga, et «Loomakaitseseaduse» § 13 lõike 6 sõnastust on muudetud ja § 22 lõikest 7 tulenenud volitusnorm on kehtetu.

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruses nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2001, 45, 251; 2004, 72, 507) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 2 ja «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 4 punkti 1, § 9 lõike 4, § 12 lõike 5 ja § 13 lõike 6 alusel.»;

2) punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) «Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolituse kohta, lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendid ning lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamismeetodid loomaliikide kaupa»;»;

3) punkt 8 tunnistatakse kehtetuks.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json