Teksti suurus:

2006. aasta riigieelarve seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 69, 535

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.12.2005 otsus nr 954

2006. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 07.12.2005

       

Sealhulgas

 
     
Konsolideerimata eelarve
majandustegevusest laekumistega seotud eelarve (a, ü)
mitteresidentidelt laekumistega seotud eelarve (a, ü)
teistelt riigiasutustelt laekumistega seotud eelarve (a)
muudelt residentidelt laekumistega seotud eelarve (a)
Konsolideeritud eelarve
      1 2 3 4 5 6 = 1–4

§ 1. Riigieelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud (kroonides)

           
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU   61 417 894 543   565 709 831   6 785 755 900   464 853 800   10 578 400   60 953 040 743
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 61 417 894 543 562 294 531 6 735 455 900 464 853 800 8 673 300 60 953 040 743
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 0 –3 415 300 0 0 –1 905 100 0
Osa 1. RIIGIKOGU            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 561 000 498 000 0 0 0 561 000
32   Kaupade ja teenuste müük 501 000 498 000 0 0 0 501 000
38   Muud tulud 60 000 0 0 0 0 60 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 60 000 0 0 0 0 60 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
219 293 084
498 000
0
0
0
219 293 084
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000

74000101. Riigikogu Kantselei

214 043 084 498 000 0 0 0 214 043 084
4   Eraldised 34 486 747 0 0 0 0 34 486 747
  414 Parlamendipensionid (a) 32 253 648 0 0 0 0 32 253 648
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 200 000 0 0 0 0 200 000
    – Eesti Õiguskeele Keskus 200 000 0 0 0 0 200 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 2 033 099 0 0 0 0 2 033 099
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 2 033 099 0 0 0 0 2 033 099
5   Tegevuskulud 179 465 337 498 000 0 0 0 179 465 337
    – Riigikogu liikmete töötasu (k.a Riigikogu liikmetele nende volituste lõppemisel säilitatav ametipalk) (a) 46 388 160 0 0 0 0 46 388 160
    – Riigikogu liikmete sotsiaalmaks (a) 15 308 093 0 0 0 0 15 308 093
    – tegevuskulud 117 769 084 0 0 0 0 117 769 084
6   Muud kulud 91 000 0 0 0 0 91 000

01359654. Vabariigi Valimiskomisjon

2 250 000 0 0 0 0 2 250 000
5   Tegevuskulud 2 250 000 0 0 0 0 2 250 000
Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 500 000 500 000 0 0 0 500 000
32   Kaupade ja teenuste müük 500 000 500 000 0 0 0 500 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
51 202 700
500 000
0
0
0
51 202 700
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 7 100 000 0 0 0 0 7 100 000

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

44 102 700 500 000 0 0 0 44 102 700
4   Eraldised 6 215 000 0 0 0 0 6 215 000
  414 Presidendi ametipension (a) 655 000 0 0 0 0 655 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 5 560 000 0 0 0 0 5 560 000
    – Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 110 000 0 0 0 0 110 000
    – Eesti Kodukaunistamise Ühendus 240 000 0 0 0 0 240 000
    – Ühiskondliku Leppe Sihtasutus 4 700 000 0 0 0 0 4 700 000
    – MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum 260 000 0 0 0 0 260 000
    – MTÜ 20. Augusti Klubi 250 000 0 0 0 0 250 000
5   Tegevuskulud 37 829 000 500 000 0 0 0 37 829 000
6   Muud kulud 58 700 0 0 0 0 58 700
Osa 3. RIIGIKONTROLL            
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 49 070 271 0 0 0 0 49 070 271
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 1 350 000 0 0 0 0 1 350 000

74000056. Riigikontroll

47 720 271 0 0 0 0 47 720 271
4   Eraldised 13 300 0 0 0 0 13 300
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 13 300 0 0 0 0 13 300
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 13 300 0 0 0 0 13 300
5   Tegevuskulud 47 699 971 0 0 0 0 47 699 971
6   Muud kulud 7 000 0 0 0 0 7 000
Osa 4. ÕIGUSKANTSLER            
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 18 080 622 0 0 0 0 18 080 622

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

18 080 622 0 0 0 0 18 080 622
4   Eraldised 15 000 0 0 0 0 15 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 15 000 0 0 0 0 15 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 15 000 0 0 0 0 15 000
5   Tegevuskulud 18 065 622 0 0 0 0 18 065 622
Osa 5. RIIGIKOHUS            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 8 779 400 20 000 1 024 400 0 0 8 779 400
32   Kaupade ja teenuste müük 45 000 20 000 0 0 0 45 000
38   Muud tulud 7 710 000 0 0 0 0 7 710 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 6 310 000 0 0 0 0 6 310 000
    – sellest suunatakse Pangodi õppehoone renoveerimiseks 6 310 000 0 0 0 0 6 310 000
  388 Muud tulud 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
35   Toetused 1 024 400 0 1 024 400 0 0 1 024 400
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
45 032 355
20 000
1 024 400
0
0
45 032 355
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 7 180 000 0 0 0 0 7 180 000
    – sealhulgas Pangodi õppehoone renoveerimine materiaalsete varade müügi arvelt (a) 6 310 000 0 0 0 0 6 310 000

74001127. Riigikohus

37 852 355 20 000 1 024 400 0 0 37 852 355
4   Eraldised 4 940 400 0 1 024 400 0 0 4 940 400
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 4 900 400 0 0 0 0 4 900 400
    – Sihtasutus Eesti Õiguskeskus 4 900 400 0 1 024 400 0 0 4 900 400
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 40 000 0 0 0 0 40 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 40 000 0 0 0 0 40 000
5   Tegevuskulud 32 908 955 20 000 0 0 0 32 908 955
6   Muud kulud 3 000 0 0 0 0 3 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

426 000 0 0 0 0 426 000
4   Eraldised (ü) 426 000 0 0 0 0 426 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 426 000 0 0 0 0 426 000
    – Sihtasutus Eesti Õiguskeskus 426 000 0 0 0 0 426 000
Osa 6. VABARIIGI VALITSUS            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 61 408 054 143 564 691 831 6 784 731 500 464 853 800 10 578 400 60 943 200 343
35   Toetused 70 480 437 0 70 480 437 0 0 70 480 437
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
61 035 215 511
561 276 531
6 734 431 500
464 853 800
8 673 300
60 570 361 711
4   Eraldised 6 142 063 187 0 20 180 437 0 0 6 142 063 187
  4 Valitsussektorisisesed eraldised 120 180 437 0 20 180 437 0 0 120 180 437
  450 Pensionide kohustuse defitsiidi katmine 100 000 000 0 0 0 0 100 000 000
  450 Euroopa Komisjoni poolt eraldatud vahenditest toetus 2005. a jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks, mis jaotatakse käesoleva seaduse §-s 21 kehtestatud korras 20 180 437 0 20 180 437 0 0 20 180 437
  452.01 – eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi 4 321 882 750 0 0 0 0 4 321 882 750
    – eraldised, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 sätestatud korras 1 143 826 000 0 0 0 0 1 143 826 000
    – eraldised hariduskuludeks, haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks, koolilõuna kuludeks, toimetulekutoetuseks ja hinnatõusu kompensatsiooniks, täiendavaks toetuseks saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele ning kuni 20-aastaste metsanoorendike maamaksu laekumise 3 178 056 750 0 0 0 0 3 178 056 750
    vähenemise kompenseerimiseks, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 sätestatud korras            
  452 Muud eraldised mitteresidentidele 1 700 000 000 0 0 0 0 1 700 000 000
  452.92 – Euroopa Liit (a, ü) 1 700 000 000 0 0 0 0 1 700 000 000
6   Muud kulud 292 797 551 0 0 0 0 292 797 551
6   Vabariigi Valitsuse reserv (ü) 242 797 551 0 0 0 0 242 797 551
    – energiakandjate hinnatõusu kompenseerimine (ü) 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
6   Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü) 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000
Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 25 124 302 2 845 000 19 511 742 854 060 153 500 24 270 242
32   Kaupade ja teenuste müük 4 605 000 2 845 000 0 0 0 4 605 000
35   Toetused 20 519 302 0 19 511 742 854 060 153 500 19 665 242
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU
182 436 587
2 845 000
19 511 742
854 060
153 500
181 582 527
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 4 555 000 0 0 0 0 4 555 000

70004809. Riigikantselei

117 497 027 455 000 19 511 742 854 060 153 500 116 642 967
4   Eraldised 27 993 752 0 15 940 742 702 060 0 27 291 692
  4500.00 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – projekt «Keelehoole» 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 2 102 060 0 0 702 060 0 1 400 000
    – Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus 1 400 000 0 0 0 0 1 400 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 1 392 000 0 0 0 0 1 392 000
    – Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 1 392 000 0 0 0 0 1 392 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 6 851 950 0 0 0 0 6 851 950
    – MTÜ Narva Eesti Maja 200 000 0 0 0 0 200 000
    – projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas 408 000 0 0 0 0 408 000
    – projekt «Lapsed hoitud, emad tööl» 36 950 0 0 0 0 36 950
    – vähemusrahvuste kultuuriseltsid 3 200 000 0 0 0 0 3 200 000
    – vähemusrahvuste kultuuriautonoomia 500 000 0 0 0 0 500 000
    – represseeritute abistamise fond 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
    – Eesti Personalitöö Arendamise Ühing 7 000 0 0 0 0 7 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 16 647 742 0 0 0 0 16 647 742
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 16 647 742 0 15 940 742 0 0 16 647 742
5   Tegevuskulud 89 463 275 455 000 3 571 000 152 000 153 500 89 311 275
6   Muud kulud 40 000 0 0 0 0 40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

53 029 0 0 0 0 53 029
5   Tegevuskulud (ü) 53 029 0 0 0 0 53 029

70001946. Rahvusarhiiv

54 344 560 750 000 0 0 0 54 344 560
4   Eraldised 112 000 0 0 0 0 112 000
  41 Sotsiaaltoetused 6 000 0 0 0 0 6 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 6 000 0 0 0 0 6 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 50 000 0 0 0 0 50 000
    – toetused eraarhivaalide omanikele 50 000 0 0 0 0 50 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 56 000 0 0 0 0 56 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 56 000 0 0 0 0 56 000
5   Tegevuskulud 54 205 060 750 000 0 0 0 54 205 060
6   Muud kulud 27 500 0 0 0 0 27 500

70004873. Riigi Teataja Kirjastus

6 040 000 1 640 000 0 0 0 6 040 000
5   Tegevuskulud 6 040 000 1 640 000 0 0 0 6 040 000
Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 514 264 121 142 152 200 348 050 921 2 669 500 0 511 594 621
32   Kaupade ja teenuste müük 142 327 200 142 152 200 0 0 0 142 327 200
  320 Riigilõivud 175 000 0 0 0 0 175 000
  3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 142 152 200 142 152 200 0 0 0 142 152 200
35   Toetused 350 720 421 0 348 050 921 2 669 500 0 348 050 921
  350 Sihtotstarbelised toetused 350 720 421 0 348 050 921 2 669 500 0 348 050 921
  3500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 166 056 671 0 163 387 171 2 669 500 0 163 387 171
  3500.00 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks riigilt ja riigiasutustelt 2 669 500 0 0 2 669 500 0 0
  3500.92 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks Euroopa Liidult 163 387 171 0 163 387 171 0 0 163 387 171
  3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 184 663 750 0 184 663 750 0 0 184 663 750
  3502.9 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks mitteresidentidelt 650 000 0 650 000 0 0 650 000
  3502.92 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks Euroopa Liidult 183 413 750 0 183 413 750 0 0 183 413 750
  3502.93 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks rahvusvaheliselt organisatsioonilt ja välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt 600 000 0 600 000 0 0 600 000
    organisatsioonilt            
38   Muud tulud 21 216 500 0 0 0 0 21 216 500
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 45 000 0 0 0 0 45 000
  382 Tulud varadelt 18 164 500 0 0 0 0 18 164 500
  388 Muud tulud 3 007 000 0 0 0 0 3 007 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 4 120 418 474 142 152 200 348 050 921 2 669 500 0 4 117 748 974
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 220 018 214 8 245 812 141 758 481 0 0 220 018 214

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

40 072 970 4 283 975 0 0 0 40 072 970
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 40 072 970 4 283 975 0 0 0 40 072 970

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

2 506 524 622 0 115 792 983 0 0 2 506 524 622
4   Eraldised 2 404 706 648 0 113 792 980 0 0 2 404 706 648
  4 – kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2006. aasta vastuvõtt 127 433 040 0 0 0 0 127 433 040
  4 – hariduslike erivajadustega õpilastele õppeaja pikendamine 3 500 000 0 0 0 0 3 500 000
  4 – õppevahendite hankimine riskirühma lastele 1 650 000 0 0 0 0 1 650 000
  4 – rahvuskaaslaste poliitika arendamine 2 860 000 0 0 0 0 2 860 000
  4 – toetused noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustele 2 682 000 0 0 0 0 2 682 000
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 28 439 249 0 1 032 097 0 0 28 439 249
    – kutsearendusprojektid 1 032 097 0 1 032 097 0 0 1 032 097
    – riiklik koolitustellimus eraülikoolidele 1 017 000 0 0 0 0 1 017 000
    – riiklik koolitustellimus erarakenduskõrgkoolidele 9 624 267 0 0 0 0 9 624 267
    – riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele 1 915 885 0 0 0 0 1 915 885
    – AS Audentes 14 850 000 0 0 0 0 14 850 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 220 618 000 0 0 0 0 220 618 000
  4134 – õppetoetused 206 218 000 0 0 0 0 206 218 000
  4138 – emeriitprofessorite tasud 12 000 000 0 0 0 0 12 000 000
  4138 – teaduspreemiad 2 300 000 0 0 0 0 2 300 000
  4138 – F. J. Wiedemanni keeleauhind 100 000 0 0 0 0 100 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 56 095 281 0 1 367 137 0 0 56 095 281
    – Tiigrihüppe Sihtasutus 20 200 000 0 200 000 0 0 20 200 000
    – kutsearendusprojektid 1 167 137 0 1 167 137 0 0 1 167 137
    – teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a) 34 728 144 0 0 0 0 34 728 144
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 19 734 334 0 0 0 0 19 734 334
    – avatud noortekeskuste toetusprogramm 3 113 000 0 0 0 0 3 113 000
    – õpilasüritused 1 546 000 0 0 0 0 1 546 000
    – toetus alaealiste komisjonidele 2 870 000 0 0 0 0 2 870 000
    – meediaväljaannete toetamine 400 000 0 0 0 0 400 000
    – maakondlikud nõustamiskeskused 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – koolitoit riigi kutseõppeasutustele 9 805 334 0 0 0 0 9 805 334
  4500.01 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 82 719 891 0 6 753 267 0 0 82 719 891
    – kutsearendusprojektid 6 753 267 0 6 753 267 0 0 6 753 267
    – eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele 74 681 291 0 0 0 0 74 681 291
    – koolitoit munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele 1 285 333 0 0 0 0 1 285 333
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 1 032 134 963 0 26 500 000 0 0 1 032 134 963
    – riiklik koolitustellimus ülikoolidele 830 761 113 0 26 500 000 0 0 830 761 113
    – residentuurikulud 80 420 000 0 0 0 0 80 420 000
    – Tartu Ülikooli Teaduskool 2 200 000 0 0 0 0 2 200 000
    – teadus- ja arendusasutuste infrastruktuur 81 100 000 0 0 0 0 81 100 000
    – Eesti Teaduste Akadeemia 17 025 000 0 0 0 0 17 025 000
    – Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž 2 127 000 0 0 0 0 2 127 000
    – Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum 620 000 0 0 0 0 620 000
    – Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu teavikute soetamisega seotud halduskohtu otsuse täitmise kulud 2 901 850 0 0 0 0 2 901 850
    – õpetaja kutseaasta rakendamine 3 480 000 0 0 0 0 3 480 000
    – Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 219 706 301 0 26 350 898 0 0 219 706 301
    – kutsearendusprojektid 5 501 659 0 5 501 659 0 0 5 501 659
    – Sihtasutus Eesti Teadusfond 114 406 000 0 0 0 0 114 406 000
    – Sihtasutus Archimedes 46 221 403 0 0 0 0 46 221 403
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 19 983 663 0 9 325 663 0 0 19 983 663
    – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus 21 358 662 0 4 758 662 0 0 21 358 662
    – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus 11 234 914 0 6 764 914 0 0 11 234 914
    – Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 527 181 820 0 9 684 312 0 0 527 181 820
    – kutsearendusprojektid 4 442 261 0 4 442 261 0 0 4 442 261
    – Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Sihtasutus 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – Eesti Vabaharidusliit 5 000 000 0 3 000 000 0 0 5 000 000
    – Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – MTÜ Fenno-Ugria Asutus 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    – MTÜ Eesti Olümpiakomitee 9 892 051 0 2 242 051 0 0 9 892 051
    – spordiliitude toetamine 2 064 000 0 0 0 0 2 064 000
    – riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)» 7 600 000 0 0 0 0 7 600 000
    – riiklik programm «Teaduse tippkeskuste programm» 39 300 000 0 0 0 0 39 300 000
    – riiklik programm «Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud» 12 600 000 0 0 0 0 12 600 000
    – riiklik programm «Eesti keele keeletehnoloogiline tugi» 7 450 000 0 0 0 0 7 450 000
    – riiklik programm «Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007» 21 686 000 0 0 0 0 21 686 000
    – tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine 6 240 000 0 0 0 0 6 240 000
    – teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine 262 650 000 0 0 0 0 262 650 000
    – teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine 80 110 000 0 0 0 0 80 110 000
    – teadusraamatukogudele teavikute soetamiseks 46 048 175 0 0 0 0 46 048 175
    – noorteühingute aasta- ja projektitoetused 4 900 000 0 0 0 0 4 900 000
    – MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – koolitoit erakutseõppeasutustele 199 333 0 0 0 0 199 333
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 1 375 000 0 0 0 0 1 375 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks 1 375 000 0 0 0 0 1 375 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks 7 219 200 0 7 219 200 0 0 7 219 200
    – toetused noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustele 4 331 500 0 4 331 500 0 0 4 331 500
    – avatud noortekeskuste toetusprogramm 2 887 700 0 2 887 700 0 0 2 887 700
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 44 332 569 0 15 886 069 0 0 44 332 569
    – eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele 19 857 569 0 15 886 069 0 0 19 857 569
    – eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 24 475 000 0 0 0 0 24 475 000
  4502.02 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 27 025 000 0 19 000 000 0 0 27 025 000
    – materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele 23 850 000 0 19 000 000 0 0 23 850 000
    – materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine teadusasutustele (v.a ülikoolid) 3 175 000 0 0 0 0 3 175 000
5   Tegevuskulud 101 817 974 0 2 000 003 0 0 101 817 974

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

38 469 623 0 0 0 0 38 469 623
4   Eraldised (ü) 36 069 772 0 0 0 0 36 069 772
  450 Sihtotstarbelised eraldised 66 700 0 0 0 0 66 700
    – Tiigrihüppe Sihtasutus 66 700 0 0 0 0 66 700
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 8 833 333 0 0 0 0 8 833 333
    – riiklik koolitustellimus ülikoolidele 8 833 333 0 0 0 0 8 833 333
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 4 948 222 0 0 0 0 4 948 222
    – Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove 2 362 001 0 0 0 0 2 362 001
    – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus 1 586 221 0 0 0 0 1 586 221
    – Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 13 500 000 0 0 0 0 13 500 000
    – Eesti Vabaharidusliit 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – riiklik programm «Teaduse tippkeskuste programm» 12 500 000 0 0 0 0 12 500 000
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 3 971 517 0 0 0 0 3 971 517
    – eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele 3 971 517 0 0 0 0 3 971 517
  4502.02 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 4 750 000 0 0 0 0 4 750 000
    – materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele 4 750 000 0 0 0 0 4 750 000
5   Tegevuskulud (ü) 2 399 851 0 0 0 0 2 399 851

700003690. Keeleinspektsioon

3 915 400 0 0 0 0 3 915 400
5   Tegevuskulud 3 915 400 0 0 0 0 3 915 400
700005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk 19 498 957 3 806 009 0 0 0 19 498 957
4   Eraldised 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 5 900 010 0 0 0 0 5 900 010
5   Tegevuskulud 13 598 947 3 806 009 0 0 0 13 598 947

700005312. Eesti Noorsootöö Keskus

8 644 512 3 032 000 0 0 0 8 644 512
5   Tegevuskulud 8 644 512 3 032 000 0 0 0 8 644 512
700006151. Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo 28 750 542 0 1 200 000 0 0 28 750 542
4   Eraldised 17 900 000 0 0 0 0 17 900 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 17 900 000 0 0 0 0 17 900 000
    – õpilaskodude projekt 17 900 000 0 0 0 0 17 900 000
5   Tegevuskulud 10 850 542 0 1 200 000 0 0 10 850 542

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

400 000 0 0 0 0 400 000
5   Tegevuskulud (ü) 400 000 0 0 0 0 400 000

700004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

39 752 060 800 000 0 0 0 39 752 060
4   Eraldised 4 815 000 0 0 0 0 4 815 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 2 815 000 0 0 0 0 2 815 000
  4138 – eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine 2 815 000 0 0 0 0 2 815 000
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
  4500.02 – õppekavade arendus 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
5   Tegevuskulud 34 937 060 800 000 0 0 0 34 937 060

Kutseõppeasutused

807 771 109 102 040 979 75 473 457 0 0 807 771 109
4   Eraldised 8 226 000 226 000 0 0 0 8 226 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 8 226 000 226 000 0 0 0 8 226 000
  4134 – õppetoetused 8 226 000 226 000 0 0 0 8 226 000
5   Tegevuskulud 799 319 109 101 588 979 75 473 457 0 0 799 319 109
6   Muud kulud 226 000 226 000 0 0 0 226 000
  60 – muud kulud (v.a intressid ja kohustistasud) 226 000 226 000 0 0 0 226 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

25 145 819 0 0 0 0 25 145 819
5   Tegevuskulud (ü) 25 145 819 0 0 0 0 25 145 819

Rakenduskõrgkoolid

170 588 821 18 780 400 10 550 000 0 0 170 588 821
5   Tegevuskulud 170 588 821 18 780 400 10 550 000 0 0 170 588 821

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

4 243 067 329 600 0 0 0 4 243 067
5   Tegevuskulud (ü) 4 243 067 329 600 0 0 0 4 243 067

Riigigümnaasiumid ja riigiinternaatkoolid

297 243 737 4 232 000 0 0 0 297 243 737
4   Eraldised 4 097 000 0 0 0 0 4 097 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 4 097 000 0 0 0 0 4 097 000
  4134 – õppetoetused 4 097 000 0 0 0 0 4 097 000
5   Tegevuskulud 293 146 737 4 232 000 0 0 0 293 146 737

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

17 710 500 1 215 000 3 276 000 2 669 500 0 15 041 000
4   Eraldised 2 213 000 0 2 213 000 0 0 2 213 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 2 213 000 0 2 213 000 0 0 2 213 000
  4134 – õppetoetused 2 213 000 0 2 213 000 0 0 2 213 000
5   Tegevuskulud 15 497 500 1 215 000 1 063 000 2 669 500 0 12 828 000
    – Eesti Keele Instituudi Eesti Terminoloogia Keskus 2 039 500 0 0 1 669 500 0 370 000
Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 305 627 127 26 915 800 0 553 000 0 305 074 127
32   Kaupade ja teenuste müük 265 371 127 26 915 800 0 0 0 265 371 127
35   Toetused 553 000 0 0 553 000 0 0
38   Muud tulud 39 703 000 0 0 0 0 39 703 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 19 400 000 0 0 0 0 19 400 000
  388 Muud tulud 20 303 000 0 0 0 0 20 303 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 1 031 939 938 26 915 800 0 553 000 0 1 031 386 938
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 3 140 000 1 080 000 0 0 0 3 140 000

70000898. Justiitsministeerium

132 082 629 40 000 0 0 0 132 082 629
4   Eraldised 52 212 853 0 0 0 0 52 212 853
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    – Eesti Vanglatööstuse AS 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  4134 Õppetoetused 18 000 0 0 0 0 18 000
    – õppetoetused 18 000 0 0 0 0 18 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 48 577 000 0 0 0 0 48 577 000
    – riigi poolt tasutav õigusabi 44 417 000 0 0 0 0 44 417 000
    – Advokatuurile avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks 650 000 0 0 0 0 650 000
    – kuritegevuse ennetamine 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – Rahvaste Õiguste Instituut 300 000 0 0 0 0 300 000
    – mittetulunduslike ühenduste õigusabi andmisega seotud tegevuste toetamine 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Juristide Liit 110 000 0 0 0 0 110 000
    – SA Iuridika 100 000 0 0 0 0 100 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 617 853 0 0 0 0 617 853
    – rahvusvaheliste organisatsioonide 617 853 0 0 0 0 617 853
    liikmemaksud            
5   Tegevuskulud 74 590 084 40 000 0 0 0 74 590 084
  5522 – kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi 13 055 500 0 0 0 0 13 055 500
6   Muud kulud 5 279 692 0 0 0 0 5 279 692

70004867. Eesti Õiguskeele Keskus

3 993 069 572 800 0 553 000 0 3 440 069
5   Tegevuskulud 3 977 783 561 360 0 553 000 0 3 424 783
6   Muud kulud 15 286 11 440 0 0 0 15 286

70000906. Prokuratuur

123 759 411 0 0 0 0 123 759 411
4   Eraldised 23 470 0 0 0 0 23 470
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 23 470 0 0 0 0 23 470
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 23 470 0 0 0 0 23 470
5   Tegevuskulud 123 734 941 0 0 0 0 123 734 941
6   Muud kulud 1 000 0 0 0 0 1 000

70003572. Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo

23 926 355 1 500 000 0 0 0 23 926 355
5   Tegevuskulud 23 926 355 1 500 000 0 0 0 23 926 355

70000310. Registrite ja Infosüsteemide Keskus

48 633 391 15 320 000 0 0 0 48 633 391
4   Eraldised 280 000 280 000 0 0 0 280 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 280 000 280 000 0 0 0 280 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 280 000 280 000 0 0 0 280 000
5   Tegevuskulud 45 851 691 12 538 300 0 0 0 45 851 691
6   Muud kulud 2 501 700 2 501 700 0 0 0 2 501 700

70007340. Kohtute Raamatupidamiskeskus

3 927 000 0 0 0 0 3 927 000
5   Tegevuskulud 3 927 000 0 0 0 0 3 927 000

Esimese ja teise astme kohtud

321 952 376 171 000 0 0 0 321 952 376
5   Tegevuskulud 321 916 902 171 000 0 0 0 321 916 902
6   Muud kulud 35 474 0 0 0 0 35 474

Kinnipidamiskohad

370 525 707 8 232 000 0 0 0 370 525 707
4   Eraldised 607 400 0 0 0 0 607 400
  41 Sotsiaaltoetused 607 400 0 0 0 0 607 400
5   Tegevuskulud 369 758 785 8 222 000 0 0 0 369 758 785
6   Muud kulud 159 522 10 000 0 0 0 159 522

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

516 339 0 0 0 0 516 339
5   Tegevuskulud (ü) 516 339 0 0 0 0 516 339
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –8 862 000 0 0 0 0 –8 862 000

70000898. Justiitsministeerium

–7 917 000 0 0 0 0 –7 917 000
20.6   Kohustuste vähenemine –7 917 000 0 0 0 0 –7 917 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –7 917 000 0 0 0 0 –7 917 000

Esimese ja teise astme kohtud

–945 000 0 0 0 0 –945 000
10.1   Finantsvarade suurenemine –1 100 000 0 0 0 0 –1 100 000
  1032.1 – laenude andmine –1 100 000 0 0 0 0 –1 100 000
10.2   Finantsvarade vähenemine 155 000 0 0 0 0 155 000
  1032.2 – antud laenude tagasimaksed 155 000 0 0 0 0 155 000
Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 208 315 500 45 000 0 0 0 208 315 500
32   Kaupade ja teenuste müük 8 295 500 45 000 0 0 0 8 295 500
38   Muud tulud 200 020 000 0 0 0 0 200 020 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 200 000 000 0 0 0 0 200 000 000
  388 Muud tulud 20 000 0 0 0 0 20 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 2 939 399 200 45 000 0 0 0 2 939 399 200
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 450 554 600 0 0 0 0 450 554 600

70004502. Kaitseministeerium

922 716 300 0 0 0 0 922 716 300
4   Eraldised 284 862 700 0 0 0 0 284 862 700
  41 Sotsiaaltoetused 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  4138 – muud eraldised füüsilistele isikutele  (a, ü) 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
  4500.00 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 18 469 500 0 0 0 0 18 469 500
    – muud eraldised riigiasutustele 1 469 500 0 0 0 0 1 469 500
    – kaadrikaitseväelaste pension (a) 17 000 000 0 0 0 0 17 000 000
  4500.01 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 200 000 0 0 0 0 200 000
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 164 567 300 0 0 0 0 164 567 300
    – Kaitseliidule jooksvateks kuludeks 164 267 300 0 0 0 0 164 267 300
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 11 300 000 0 0 0 0 11 300 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 9 203 500 0 0 0 0 9 203 500
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 46 267 400 0 0 0 0 46 267 400
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) 46 267 400 0 0 0 0 46 267 400
  4502.02 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 31 855 000 0 0 0 0 31 855 000
    – Kaitseliidule materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 31 855 000 0 0 0 0 31 855 000
5   Tegevuskulud 634 083 600 0 0 0 0 634 083 600
  5531 – kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) 457 570 800 0 0 0 0 457 570 800
    – tegevuskulud 176 512 800 0 0 0 0 176 512 800
6   Muud kulud 3 770 000 0 0 0 0 3 770 000

70005938. Teabeamet

104 300 000 0 0 0 0 104 300 000
6   Muud kulud 104 300 000 0 0 0 0 104 300 000

Kaitsevägi

1 408 983 500 0 0 0 0 1 408 983 500
4   Eraldised 16 343 700 0 0 0 0 16 343 700
  41 Sotsiaaltoetused 16 125 000 0 0 0 0 16 125 000
  4137 – ajateenijate eest riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 10 470 400 0 0 0 0 10 470 400
  4138 – muud eraldised füüsilistele isikutele (a, ü) 5 654 600 0 0 0 0 5 654 600
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 218 700 0 0 0 0 218 700
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (ü) 218 700 0 0 0 0 218 700
5 Tegevuskulud 1 364 092 600 0 0 0 0 1 364 092 600
  5531 – kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü) 223 924 700 0 0 0 0 223 924 700
    – tegevuskulud 1 140 167 900 0 0 0 0 1 140 167 900
6   Muud kulud 28 547 200 0 0 0 0 28 547 200

70006139. Laidoneri Muuseum

4 299 600 0 0 0 0 4 299 600
5   Tegevuskulud 4 299 600 0 0 0 0 4 299 600

70006257. Seli Tervisekeskus

6 698 200 45 000 0 0 0 6 698 200
5   Tegevuskulud 6 696 700 45 000 0 0 0 6 696 700
6   Muud kulud 1 500 0 0 0 0 1 500

Kaitseressursside Amet

41 847 000 0 0 0 0 41 847 000
4   Eraldised 12 500 000 0 0 0 0 12 500 000
  41 Sotsiaaltoetused 12 500 000 0 0 0 0 12 500 000
  4138 – muud eraldised füüsilistele isikutele 12 500 000 0 0 0 0 12 500 000
5   Tegevuskulud 29 344 000 0 0 0 0 29 344 000
6   Muud kulud 3 000 0 0 0 0 3 000
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –5 790 000 0 0 0 0 –5 790 000

70004502. Kaitseministeerium

–5 790 000 0 0 0 0 –5 790 000
20.6   Kohustuste vähenemine –5 790 000 0 0 0 0 –5 790 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –5 790 000 0 0 0 0 –5 790 000
Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 2 096 813 288 29 015 000 970 245 288 0 0 2 096 813 288
32   Kaupade ja teenuste müük 38 550 000 29 015 000 0 0 0 38 550 000
35   Toetused 970 245 288 0 970 245 288 0 0 970 245 288
38   Muud tulud 1 088 018 000 0 0 0 0 1 088 018 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 251 040 000 0 0 0 0 251 040 000
  3810 Maa müük 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000
    – sellest suunatakse loodusväärtusliku maa ostuks 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000
  3811 Rajatiste ja hoonete müük 226 000 000 0 0 0 0 226 000 000
    – sellest suunatakse materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 147 300 000 0 0 0 0 147 300 000
    – sellest suunatakse eraldisena rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks 1 560 000 0 0 0 0 1 560 000
    – sellest suunatakse sihtotstarbelise eraldisena põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – sellest suunatakse tegevuskuludeks 6 350 000 0 0 0 0 6 350 000
    – sellest suunatakse muudeks kuludeks 590 000 0 0 0 0 590 000
  382 Tulud varadelt 355 764 000 0 0 0 0 355 764 000
  388 Muud tulud 481 214 000 0 0 0 0 481 214 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 1 715 770 279 29 015 000 970 245 288 0 0 1 715 770 279
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 215 420 727 2 500 000 23 570 727 0 0 215 420 727
    – sealhulgas maa ost varade müügi  arvelt (a) 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000
    – sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a) 147 300 000 0 0 0 0 147 300 000

70001231. Keskkonnaministeerium

1 202 056 630 0 945 280 762 0 0 1 202 056 630
4   Eraldised 960 689 307 0 919 893 845 0 0 960 689 307
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 19 022 000 0 0 0 0 19 022 000
    – erametsanduse toetamine 7 492 000 0 0 0 0 7 492 000
    – loodushoiuteenused ja loodushoiutööd 11 530 000 0 0 0 0 11 530 000
  41 Sotsiaaltoetused 3 610 000 0 0 0 0 3 610 000
    – vääriselupaikade lepingulised toetused 3 500 000 0 0 0 0 3 500 000
    – keskkonnapreemiad 110 000 0 0 0 0 110 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 938 057 307 0 919 893 845 0 0 938 057 307
    – keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine 52 434 609 0 52 434 609 0 0 52 434 609
  4500 Sihtotstarbelised eraldised 34 800 951 0 9 864 586 0 0 34 800 951
    jooksvateks kuludeks            
  4500.01 – kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 16 772 903 0 0 0 0 16 772 903
    – maakondade veemajandusprojektide ettevalmistamiseks 16 772 903 0 16 772 903 0 0 16 772 903
  4500.03 – valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 803 119 0 803 119 0 0 803 119
    – SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele ERDF projektide korraldamiseks 803 119 0 803 119 0 0 803 119
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 10 056 467 0 9 061 467 0 0 10 056 467
    – Keskkonnaühenduste Koda 495 000 0 0 0 0 495 000
    – MTÜ Eesti Looduskaitse Selts 500 000 0 0 0 0 500 000
    – keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine 9 061 467 0 9 061 467 0 0 9 061 467
  4500.9 – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 7 168 462 0 0 0 0 7 168 462
    – sealhulgas rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud varade müügi arvelt (a) 1 560 000 0 0 0 0 1 560 000
  4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks (a, ü) 850 821 747 0 840 821 747 0 0 850 821 747
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (a, ü) 796 884 372 0 786 884 372 0 0 796 884 372
    – sealhulgas sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele varade müügi arvelt (a, ü) 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (a, ü) 53 937 375 0 53 937 375 0 0 53 937 375
5   Tegevuskulud 238 267 496 0 25 386 917 0 0 238 267 496
    – tegevuskulud varade müügi arvelt (a) 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
    – tegevuskulud 234 267 496 0 25 386 917 0 0 234 267 496
6   Muud kulud 3 099 827 0 0 0 0 3 099 827

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

3 257 870 0 0 0 0 3 257 870
5   Tegevuskulud (ü) 766 974 0 0 0 0 766 974
4   Eraldised (ü) 2 490 896 0 0 0 0 2 490 896

70003098. Maa-amet

94 347 706 600 000 0 0 0 94 347 706
5   Tegevuskulud 94 190 706 508 000 0 0 0 94 190 706
6   Muud kulud 157 000 92 000 0 0 0 157 000

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

25 131 799 1 600 000 1 393 799 0 0 25 131 799
5   Tegevuskulud 25 131 799 1 600 000 1 393 799 0 0 25 131 799

70003106. Keskkonnainspektsioon

56 788 100 400 000 0 0 0 56 788 100
5   Tegevuskulud 56 703 100 400 000 0 0 0 56 703 100
    – tegevuskulud varade müügi arvelt (a) 250 000 0 0 0 0 250 000
    – tegevuskulud 56 453 100 400 000 0 0 0 56 453 100
6   Muud kulud 85 000 0 0 0 0 85 000
70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus 39 836 000 20 500 000 0 0 0 39 836 000
5   Tegevuskulud 37 986 000 18 650 000 0 0 0 37 986 000
    – tegevuskulud varade müügi arvelt (a) 400 000 0 0 0 0 400 000
    – tegevuskulud 37 586 000 18 650 000 0 0 0 37 586 000
6   Muud kulud 1 850 000 1 850 000 0 0 0 1 850 000

70001917. Kiirguskeskus

3 936 000 400 000 0 0 0 3 936 000
5   Tegevuskulud 3 936 000 400 000 0 0 0 3 936 000

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut

35 604 000 2 000 000 0 0 0 35 604 000
5   Tegevuskulud 34 708 616 1 744 616 0 0 0 34 708 616
    – tegevuskulud varade müügi arvelt (a) 600 000 0 0 0 0 600 000
    – tegevuskulud 34 108 616 1 744 616 0 0 0 34 108 616
6   Muud kulud 895 384 255 384 0 0 0 895 384
    – muud kulud varade müügi arvelt (a) 590 000 0 0 0 0 590 000
    – muud kulud 305 384 255 384 0 0 0 305 384

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

800 000 0 0 0 0 800 000
5   Tegevuskulud 800 000 0 0 0 0 800 000

Looduskaitseasutused

38 381 467 800 000 0 0 0 38 381 467
4   Eraldised 3 970 000 0 0 0 0 3 970 000
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 2 470 000 0 0 0 0 2 470 000
    – loodushoiuteenused ja loodushoiutööd 2 470 000 0 0 0 0 2 470 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele (ü) 500 000 0 0 0 0 500 000
    – MTÜ Eesti Metsaselts, Elistvere Loomapark 500 000 0 0 0 0 500 000
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü) 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – MTÜ Eesti Metsaselts, Elistvere Loomapark 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
5   Tegevuskulud 33 704 810 800 000 0 0 0 33 704 810
    – tegevuskulud varade müügi arvelt (a) 1 100 000 0 0 0 0 1 100 000
    – tegevuskulud 32 604 810 800 000 0 0 0 32 604 810
6   Muud kulud 706 657 0 0 0 0 706 657

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

284 938 0 0 0 0 284 938
5   Tegevuskulud (ü) 84 938 0 0 0 0 84 938
4   Eraldised (ü) 200 000 0 0 0 0 200 000

70003129. Eesti Loodusmuuseum

3 467 850 215 000 0 0 0 3 467 850
5   Tegevuskulud 3 460 350 215 000 0 0 0 3 460 350
6   Muud kulud 7 500 0 0 0 0 7 500
Jagu 6 . KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 205 574 054 105 823 972 1 750 442 43 608 140 9 594 900 161 965 914
32   Kaupade ja teenuste müük 108 120 572 105 823 972 0 0 0 108 120 572
35   Toetused 54 953 482 0 1 750 442 43 608 140 9 594 900 11 345 342
38   Muud tulud 42 500 000 0 0 0 0 42 500 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 1 899 896 129 102 408 672 1 750 442 43 608 140 7 689 800 1 856 287 989
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 78 177 140 215 000 0 34 608 140 0 43 569 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

7 824 000 0 0 0 0 7 824 000
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade  soetamine ja renoveerimine (ü) 7 824 000 0 0 0 0 7 824 000

70000941. Kultuuriministeerium

1 350 726 058 0 1 560 000 9 000 000 0 1 341 726 058
4   Eraldised 1 317 979 854 0 0 9 000 000 0 1 308 979 854
  4138 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 5 928 000 0 0 0 0 5 928 000
    – kultuuri- ja spordistipendiumid 2 220 000 0 0 0 0 2 220 000
    – riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad 2 850 000 0 0 0 0 2 850 000
    – riiklikud toetused olümpiavõitjatele 858 000 0 0 0 0 858 000
  4500.01 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 55 688 961 0 0 0 0 55 688 961
    – rahvaraamatukogud 40 070 752 0 0 0 0 40 070 752
    sellest rahvaraamatukogude tegevuskuludeks 8 210 752 0 0 0 0 8 210 752
    sellest rahvaraamatukogude teavikud 31 860 000 0 0 0 0 31 860 000
    – muuseumid 1 229 329 0 0 0 0 1 229 329
    – teatrid 11 488 880 0 0 0 0 11 488 880
    – maakinod ja linnaorkestrid 2 900 000 0 0 0 0 2 900 000
  4500.02 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 757 193 463 0 0 0 0 757 193 463
    – Rahvusooper Estonia 98 038 130 0 0 0 0 98 038 130
    – Eesti Rahvusraamatukogu 79 588 933 0 0 0 0 79 588 933
    – avalik-õiguslik ringhääling 322 326 400 0 0 0 0 322 326 400
    – Eesti Kultuurkapital (a) 257 240 000 0 0 0 0 257 240 000
  4500.03 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 122 177 722 0 0 0 0 122 177 722
    – Eesti Filmi Sihtasutus 44 500 000 0 0 0 0 44 500 000
    – Sihtasutus Virumaa Muuseumid 4 939 524 0 0 0 0 4 939 524
    – Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum 460 348 0 0 0 0 460 348
    – Sihtasutus Eesti Draamateater 19 906 193 0 0 0 0 19 906 193
    – Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja 200 000 0 0 0 0 200 000
    – Sihtasutus Vene Teater Eestis 11 966 407 0 0 0 0 11 966 407
    – Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 11 709 105 0 0 0 0 11 709 105
    – Sihtasutus Kultuurileht 12 930 000 0 0 0 0 12 930 000
    – Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus 9 900 000 0 0 0 0 9 900 000
    – Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 4 092 845 0 0 0 0 4 092 845
    – Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000
    – Sihtasutus UNESCO Rahvuslik Komisjon 573 300 0 0 0 0 573 300
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 219 802 264 0 0 0 0 219 802 264
    – projekti- ja tegevustoetused kultuurile 97 507 344 0 0 0 0 97 507 344
    sealhulgas riiklik programm «Lõuna-Eesti keel ja kultuur» 2 410 000 0 0 0 0 2 410 000
    sealhulgas riiklik programm «Mõisakoolimajad» 3 000 000 0 0 0 0 3 000 000
    sealhulgas lastekooride, -rahvatantsurühmade ja -orkestrite tegevustoetus 8 000 000 0 0 0 0 8 000 000
    – projekti- ja tegevustoetused spordile 82 434 000 0 0 0 0 82 434 000
    – kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a) 39 860 920 0 0 0 0 39 860 920
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 2 350 000 0 0 0 0 2 350 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 2 350 000 0 0 0 0 2 350 000
  4502.01 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 97 976 000 0 0 0 0 97 976 000
  4502.02 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
    – avalik-õiguslik ringhääling 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
  4502.03 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 38 563 444 0 0 9 000 000 0 29 563 444
    – Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja 3 543 844 0 0 0 0 3 543 844
    – Sihtasutus Eesti Draamateater 4 361 600 0 0 0 0 4 361 600
    – Sihtasutus Tartu Jaani Kirik 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
    – Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum 848 000 0 0 0 0 848 000
    – Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 5 500 000 0 0 0 0 5 500 000
    – Sihtasutus Vene Teater Eestis 5 310 000 0 0 0 0 5 310 000
    – Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 13 000 000 0 0 9 000 000 0 4 000 000
  4502.8 Sihtotstarbelised eralised muudele residentidele põhivara soetamiseks 3 300 000 0 0 0 0 3 300 000
    – Sihtasutus Holstre Polli Tervisekeskus 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
5   Tegevuskulud 32 745 204 0 1 560 000 0 0 32 745 204
6   Muud kulud 1 000 0 0 0 0 1 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

2 360 000 0 0 0 0 2 360 000
4   Eraldised (ü) 2 360 000 0 0 0 0 2 360 000

70000958. Muinsuskaitseamet

28 102 252 20 000 190 442 0 0 28 102 252
4   Eraldised 17 085 442 0 20 442 0 0 17 085 442
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 17 085 442 0 20 442 0 0 17 085 442
    – riiklik programm «Pühakodade säilitamine ja areng» 14 000 000 0 0 0 0 14 000 000
    – toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks 3 085 442 0 20 442 0 0 3 085 442
5   Tegevuskulud 10 993 689 20 000 170 000 0 0 10 993 689
6   Muud kulud 23 121 0 0 0 0 23 121

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

148 295 0 0 0 0 148 295
5   Tegevuskulud (ü) 148 295 0 0 0 0 148 295

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

7 012 181 354 974 0 0 0 7 012 181
5   Tegevuskulud 6 908 527 251 320 0 0 0 6 908 527
6   Muud kulud 103 654 103 654 0 0 0 103 654

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

3 319 930 40 000 0 0 0 3 319 930
5   Tegevuskulud 3 319 930 40 000 0 0 0 3 319 930
70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus 5 411 840 800 000 0 0 0 5 411 840
5   Tegevuskulud 5 410 240 800 000 0 0 0 5 410 240
6   Muud kulud 1 600 0 0 0 0 1 600

70004347. Võru Instituut

1 442 673 50 000 0 0 0 1 442 673
5   Tegevuskulud 1 442 473 50 000 0 0 0 1 442 473
6   Muud kulud 200 0 0 0 0 200

Kontserdiorganisatsioonid

121 028 397 31 441 400 0 0 7 689 800 121 028 397
5   Tegevuskulud 116 704 197 30 073 700 0 0 6 994 900 116 704 197
6   Muud kulud 4 324 200 1 367 700 0 0 694 900 4 324 200

Muuseumid

154 430 491 19 667 617 0 0 0 154 430 491
5   Tegevuskulud 153 374 791 19 046 557 0 0 0 153 374 791
6   Muud kulud 1 055 700 621 060 0 0 0 1 055 700

Teatrid

144 722 783 47 209 681 0 0 0 144 722 783
5   Tegevuskulud 141 709 237 46 865 781 0 0 0 141 709 237
6   Muud kulud 3 013 546 343 900 0 0 0 3 013 546

Spordibaasid

5 522 384 2 610 000 0 0 0 5 522 384
5   Tegevuskulud 5 359 984 2 447 600 0 0 0 5 359 984
6   Muud kulud 162 400 162 400 0 0 0 162 400
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –24 740 335 –3 415 300 0 0 –1 905 100 –24 740 335

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

–36 000 0 0 0 0 –36 000
20.6   Kohustuste vähenemine –36 000 0 0 0 0 –36 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –36 000 0 0 0 0 –36 000

Kontserdiorganisatsioonid

–11 782 300 –3 415 300 0 0 –1 905 100 –11 782 300
20.6   Kohustuste vähenemine –11 782 300 –3 415 300 0 0 –1 905 100 –11 782 300
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksmine –10 154 500 –3 054 500 0 0 ���1 455 500 –10 154 500
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –1 627 800 –360 800 0 0 –449 600 –1 627 800

Teatrid

–12 922 035 0 0 0 0 –12 922 035
20.6   Kohustuste vähenemine –12 922 035 0 0 0 0 –12 922 035
  2081.6 – võetud laenude tagasimaksmine –6 390 616 0 0 0 0 –6 390 616
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –6 531 419 0 0 0 0 –6 531 419
Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 3 093 281 206 29 840 000 1 701 512 206 7 180 000 0 3 086 101 206
32   Kaupade ja teenuste müük 477 923 000 29 840 000 0 0 0 477 923 000
35   Toetused 1 708 692 206 0 1 701 512 206 7 180 000 0 1 701 512 206
38   Muud tulud 906 666 000 0 0 0 0 906 666 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 100 000 0 0 0 0 100 000
  382 Tulud varadelt 905 000 000 0 0 0 0 905 000 000
  388 Muud tulud 1 566 000 0 0 0 0 1 566 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 5 313 226 874 29 840 000 1 701 512 206 7 180 000 0 5 306 046 874
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 1 852 992 393 4 495 000 553 311 606 2 000 000 0 1 850 992 393

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

47 051 558 0 0 0 0 47 051 558
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 47 051 558 0 0 0 0 47 051 558
70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 1 980 676 288 2 600 000 714 743 125 0 0 1 980 676 288
4   Eraldised 1 859 478 541 0 701 986 960 0 0 1 859 478 541
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 543 050 800 0 0 0 0 543 050 800
    – Edelaraudtee AS 142 000 000 0 0 0 0 142 000 000
    – Elektriraudtee AS 44 000 000 0 0 0 0 44 000 000
    – AS Eesti Post 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
    – ühistranspordi sihtotstarbeline toetus  vee- ja õhutranspordi korraldamiseks 127 550 800 0 0 0 0 127 550 800
    – ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks 194 500 000 0 0 0 0 194 500 000
    – lennuradade hoid 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – toetuste reserv ühistranspordi korraldamiseks 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 838 439 392 0 538 424 872 0 0 838 439 392
    – Ettevõtluse Arendamise SA 764 439 392 0 538 424 872 0 0 764 439 392
    – Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000
    – Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus 24 000 000 0 0 0 0 24 000 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 23 662 000 0 450 000 0 0 23 662 000
    – AS ALARA 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
    – AS Metrosert 1 977 000 0 0 0 0 1 977 000
    – SA Eesti Akrediteerimiskeskus 350 000 0 0 0 0 350 000
    – MTÜ Eesti Standardikeskus 5 400 000 0 0 0 0 5 400 000
    – tarbijakaitseühendused 600 000 0 0 0 0 600 000
    – muud mittetulundusühingud 2 755 000 0 0 0 0 2 755 000
    – energiasäästuprogramm 700 000 0 0 0 0 700 000
    – energeetikakonverents 500 000 0 0 0 0 500 000
    – sideettevõtjad 3 600 000 0 0 0 0 3 600 000
    – Eesti Proovikoda OÜ 330 000 0 0 0 0 330 000
    – AS Tallinna Lennujaam 450 000 0 450 000 0 0 450 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 7 000 000 0 0 0 0 7 000 000

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 271 530 000 0 2 930 000 0 0 271 530 000
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü) 175 796 349 0 160 182 088 0 0 175 796 349
    – AS Tallinna Lennujaam 156 701 278 0 156 701 278 0 0 156 701 278
    – AS Saarte Liinid 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Elektriraudtee AS 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
    – ühistranspordikeskused 4 095 071 0 3 480 810 0 0 4 095 071
5   Tegevuskulud 120 901 828 2 429 000 12 756 165 0 0 120 901 828
6   Muud kulud 295 919 171 000 0 0 0 295 919

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

87 914 572 0 0 0 0 87 914 572
4   Eraldised (ü) 80 558 520 0 0 0 0 80 558 520

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 80 558 520 0 0 0 0 80 558 520
    – Ettevõtluse Arendamise SA 80 558 520 0 0 0 0 80 558 520
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele 614 261 0 0 0 0 614 261
    – ühistranspordikeskused 614 261 0 0 0 0 614 261
5   Tegevuskulud (ü) 6 741 791 0 0 0 0 6 741 791

70000303. Konkurentsiamet

9 973 012 0 0 0 0 9 973 012
5   Tegevuskulud 9 953 012 0 0 0 0 9 953 012
6   Muud kulud 20 000 0 0 0 0 20 000

70000800. Lennuamet

14 015 335 50 000 3 282 840 0 0 14 015 335
5   Tegevuskulud 14 015 335 50 000 3 282 840 0 0 14 015 335

70001490. Maanteeamet

650 200 000 18 300 000 0 0 0 650 200 000
4   Eraldised 320 000 0 0 0 0 320 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 320 000 0 0 0 0 320 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 320 000 0 0 0 0 320 000
5   Tegevuskulud 649 666 750 18 272 000 0 0 0 649 666 750
6   Muud kulud 213 250 28 000 0 0 0 213 250

70003164. Patendiamet

16 679 676 0 0 180 000 0 16 499 676
4   Eraldised 150 000 0 0 0 0 150 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 150 000 0 0 0 0 150 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 150 000 0 0 0 0 150 000
5   Tegevuskulud 16 498 176 0 0 180 000 0 16 318 176
6   Muud kulud 31 500 0 0 0 0 31 500

70005128. Raudteeinspektsioon

215 877 752 200 000 204 485 416 0 0 215 877 752
4   Eraldised 206 100 416 0 203 600 416 0 0 206 100 416
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü) 195 526 757 0 193 026 757 0 0 195 526 757
    – Riigi Kinnisvara AS 184 250 450 0 184 250 450 0 0 184 250 450
    – AS Tallinna Sadam 3 776 307 0 3 776 307 0 0 3 776 307
    – Elektriraudtee AS 7 500 000 0 5 000 000 0 0 7 500 000

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü) 10 573 659 0 10 573 659 0 0 10 573 659
5   Tegevuskulud 9 774 336 200 000 885 000 0 0 9 774 336
6   Muud kulud 3 000 0 0 0 0 3 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

2 935 000 0 0 0 0 2 935 000
5   Tegevuskulud (ü) 435 000 0 0 0 0 435 000
4   Eraldised (ü) 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000
    – Elektriraudtee AS 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000

70000013. Sideamet

30 782 280 0 0 0 0 30 782 280
5   Tegevuskulud 30 746 880 0 0 0 0 30 746 880
6   Muud kulud 35 400 0 0 0 0 35 400

70003247. Tarbijakaitseamet

13 938 195 20 000 2 169 900 0 0 13 938 195
4   Eraldised 3 950 0 0 0 0 3 950
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 3 950 0 0 0 0 3 950
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 3 950 0 0 0 0 3 950
5   Tegevuskulud 13 929 245 20 000 2 169 900 0 0 13 929 245
6   Muud kulud 5 000 0 0 0 0 5 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

276 823 0 0 0 0 276 823
5   Tegevuskulud (ü) 276 823 0 0 0 0 276 823

70002414. Veeteede Amet

355 187 647 3 600 000 198 954 855 0 0 355 187 647
4   Eraldised 213 504 855 0 198 504 855 0 0 213 504 855
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü) 213 504 855 0 198 504 855 0 0 213 504 855
    – AS Saarte Liinid 109 879 600 0 94 879 600 0 0 109 879 600
    – AS Tallinna Sadam 103 625 255 0 103 625 255 0 0 103 625 255
5   Tegevuskulud 141 206 592 3 500 000 450 000 0 0 141 206 592
6   Muud kulud 476 200 100 000 0 0 0 476 200

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

15 150 000 0 0 0 0 15 150 000
5   Tegevuskulud (ü) 150 000 0 0 0 0 150 000
4   Eraldised (ü) 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
    – AS Saarte Liinid 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000

70003187. Energiaturu Inspektsioon

5 076 130 5 000 0 0 0 5 076 130
4   Eraldised 204 000 0 0 0 0 204 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 204 000 0 0 0 0 204 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 204 000 0 0 0 0 204 000
5   Tegevuskulud 4 872 130 5 000 0 0 0 4 872 130

70003218. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

12 546 481 50 000 3 176 260 0 0 12 546 481
4   Eraldised 63 000 0 0 0 0 63 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 63 000 0 0 0 0 63 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 63 000 0 0 0 0 63 000
5   Tegevuskulud 12 477 881 50 000 3 176 260 0 0 12 477 881
6   Muud kulud 5 600 0 0 0 0 5 600

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

354 677 0 0 0 0 354 677
5   Tegevuskulud (ü) 354 677 0 0 0 0 354 677

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

79 770 155 400 000 0 0 0 79 770 155
4   Eraldised 665 100 0 0 0 0 665 100
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 665 100 0 0 0 0 665 100
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 665 100 0 0 0 0 665 100
5   Tegevuskulud 79 040 550 400 000 0 0 0 79 040 550
    – tegevuskulud 65 590 550 400 000 0 0 0 65 590 550
    – tootmiskulud (a) 13 450 000 0 0 0 0 13 450 000
6   Muud kulud 64 505 0 0 0 0 64 505

70003193. Patendiraamatukogu

4 380 192 120 000 0 0 0 4 380 192
5   Tegevuskulud 4 380 192 120 000 0 0 0 4 380 192

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

71 131 338 0 21 388 204 5 000 000 0 66 131 338
4   Eraldised 37 131 239 0 20 796 239 0 0 37 131 239
  450 Projekti «Infoühiskonna arendamine» raames teistele riigiasutustele (ü) 27 531 239 0 20 796 239 0 0 27 531 239
  450 Projekti «KülaTee uuendus» raames maavalitsustele (ü) 9 600 000 0 0 0 0 9 600 000
5   Tegevuskulud 34 000 099 0 591 965 5 000 000 0 29 000 099

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

6 931 350 0 0 0 0 6 931 350
4   Eraldised (ü) 6 735 000 0 0 0 0 6 735 000
  450 Projekti «Infoühiskonna arendamine» raames teistele riigiasutustele 6 735 000 0 0 0 0 6 735 000
5   Tegevuskulud (ü) 196 350 0 0 0 0 196 350
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –671 289 229 0 0 0 0 –671 289 229
70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium –670 449 229 0 0 0 0 –670 449 229

10.1

Finantsvarade suurenemine –670 449 229 0 0 0 0 –670 449 229
  101.1. – väärtpaberite soetamine –670 449 229 0 0 0 0 –670 449 229

7000013. Sideamet

–200 000 0 0 0 0 –200 000

20.6

Kohustuste vähenemine –200 000 0 0 0 0 –200 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –200 000 0 0 0 0 –200 000

70002414. Veeteede Amet

–640 000 0 0 0 0 –640 000

20.6

Kohustuste vähenemine –640 000 0 0 0 0 –640 000
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –640 000 0 0 0 0 –640 000
Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 2 417 010 928 57 141 013 2 149 323 623 43 021 357 830 000 2 373 989 571
32   Kaupade ja teenuste müük 97 985 705 57 141 013 0 26 409 692 0 71 576 013
35   Toetused 2 166 765 288 0 2 149 323 623 16 611 665 830 000 2 150 153 623
38   Muud tulud 152 259 935 0 0 0 0 152 259 935
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 151 650 835 0 0 0 0 151 650 835
  3810 Maa müük 90 800 000 0 0 0 0 90 800 000
    – sellest suunatakse täiendavateks otsetoetusteks põllumajandustootjatele 33 200 000 0 0 0 0 33 200 000
    – sellest suunatakse materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – sellest suunatakse sihtotstarbelisteks eraldisteks põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistule 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
  3811 Rajatiste ja hoonete müük 33 950 000 0 0 0 0 33 950 000
    – sellest suunatakse täiendavateks otsetoetusteks põllumajandustootjatele 19 800 000 0 0 0 0 19 800 000
  382 Tulud varadelt 136 100 0 0 0 0 136 100
  388 Muud tulud 473 000 0 0 0 0 473 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 3 622 908 638 57 141 013 2 149 323 623 43 021 357 830 000 3 579 887 281
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 27 396 294 10 603 000 1 266 254 560 000 0 26 836 294
    sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a) 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

389 418 0 0 0 0 389 418
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 389 418 0 0 0 0 389 418

70000734. Põllumajandusministeerium

236 044 486 400 000 31 508 715 6 900 000 0 229 144 486
4   Eraldised 51 540 041 0 0 0 0 51 540 041
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 16 759 000 0 0 0 0 16 759 000
    – Loomsete Jäätmete Käitlemise AS 16 759 000 0 0 0 0 16 759 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 23 389 000 0 0 0 0 23 389 000
    – MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 22 014 000 0 0 0 0 22 014 000
    – MTÜ Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumine KODUKANT 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000
    – MTÜ Tartu Maanaiste Liit 125 000 0 0 0 0 125 000
    – MTÜ Virumaa Lootus 50 000 0 0 0 0 50 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 1 192 041 0 0 0 0 1 192 041
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 1 192 041 0 0 0 0 1 192 041
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele 10 200 000 0 0 0 0 10 200 000
    – Aiandus-Mesindusselts 200 000 0 0 0 0 200 000
    sealhulgas sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele varade müügi arvelt (a) 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
    – Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
5   Tegevuskulud 184 368 718 325 000 31 508 715 6 900 000 0 177 468 718
6   Muud kulud 135 727 75 000 0 0 0 135 727

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

8 395 759 0 0 0 0 8 395 759
5   Tegevuskulud (ü) 8 395 759 0 0 0 0 8 395 759
70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 3 045 105 067 0 2 106 112 624 0 0 3 045 105 067
4   Eraldised 2 960 441 087 0 2 090 369 384 0 0 2 960 441 087
    – riiklik arengukava 535 592 468 0 370 956 376 0 0 535 592 468
    – maaelu arengukava 1 056 604 619 0 844 878 296 0 0 1 056 604 619
    – maaelu arengukava tehnilise abi meede 13 855 665 0 11 084 532 0 0 13 855 665
    – põllumajanduse turukorraldus 279 737 480 0 278 137 480 0 0 279 737 480
    – koolipiimatoetus 62 000 000 0 31 000 000 0 0 62 000 000
    – ühtne pindalatoetus ja täiendavad otsetoetused 945 350 855 0 551 312 700 0 0 945 350 855
    sealhulgas täiendavad otsetoetused varade müügi arvelt (a) 53 000 000 0 0 0 0 53 000 000
    – maaelu ja põllumajanduse arendamine 55 000 000 0 0 0 0 55 000 000
    – kalanduse turukorraldus 3 000 000 0 3 000 000 0 0 3 000 000
    – toetus kaluritele aktsiisimäära tõusu kompenseerimiseks 3 500 000 0 0 0 0 3 500 000
    – kalanduse arengutoetused 5 800 000 0 0 0 0 5 800 000
5   Tegevuskulud 84 483 980 0 15 743 240 0 0 84 483 980
6   Muud kulud 180 000 0 0 0 0 180 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

382 622 788 0 0 0 0 382 622 788
4   Eraldised (ü) 380 733 548 0 0 0 0 380 733 548
    – riiklik arengukava 164 636 092 0 0 0 0 164 636 092
    – maaelu arengukava 211 726 323 0 0 0 0 211 726 323
    – maaelu arengukava tehnilise abi meede 2 771 133 0 0 0 0 2 771 133
    – põllumajanduse turukorraldus 1 600 000 0 0 0 0 1 600 000
5   Tegevuskulud (ü) 1 889 240 0 0 0 0 1 889 240

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

102 937 525 12 206 000 4 524 000 0 0 102 937 525
4   Eraldised 380 000 0 0 0 0 380 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 380 000 0 0 0 0 380 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 380 000 0 0 0 0 380 000
5   Tegevuskulud 102 531 902 12 206 000 4 524 000 0 0 102 531 902
6   Muud kulud 25 623 0 0 0 0 25 623

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

23 835 871 0 0 0 0 23 835 871
5   Tegevuskulud (ü) 23 835 871 0 0 0 0 23 835 871

70000071. Taimetoodangu Inspektsioon

38 962 043 0 0 0 0 38 962 043
4   Eraldised 434 000 0 0 0 0 434 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 434 000 0 0 0 0 434 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 434 000 0 0 0 0 434 000
5   Tegevuskulud 38 523 700 0 0 0 0 38 523 700
6   Muud kulud 4 343 0 0 0 0 4 343

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

130 000 0 0 0 0 130 000
5   Tegevuskulud (ü) 130 000 0 0 0 0 130 000

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

17 124 312 8 491 000 0 0 0 17 124 312
5   Tegevuskulud 15 424 312 6 791 000 0 0 0 15 424 312
6   Muud kulud 1 700 000 1 700 000 0 0 0 1 700 000

70000059. Maamajanduse Infokeskus

7 846 541 576 013 1 095 262 0 0 7 846 541
5   Tegevuskulud 7 746 541 476 013 1 095 262 0 0 7 746 541
6   Muud kulud 100 000 100 000 0 0 0 100 000
70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo 1 562 600 40 000 0 0 0 1 562 600
5   Tegevuskulud 1 562 600 40 000 0 0 0 1 562 600

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

39 035 462 5 450 000 3 377 568 11 597 905 0 27 437 557
4   Eraldised 120 000 0 0 0 0 120 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 120 000 0 0 0 0 120 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 120 000 0 0 0 0 120 000
5   Tegevuskulud 38 692 981 5 250 000 3 377 568 11 597 905 0 27 095 076
6   Muud kulud 222 481 200 000 0 0 0 222 481

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

196 408 0 0 0 0 196 408
5   Tegevuskulud (ü) 196 408 0 0 0 0 196 408

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

41 016 633 8 000 000 60 700 11 341 476 0 29 675 157
5   Tegevuskulud 38 487 876 5 480 000 60 700 11 341 476 0 27 146 400
6   Muud kulud 2 528 757 2 520 000 0 0 0 2 528 757

Maaparandusbürood

27 978 285 585 000 1 378 500 0 0 27 978 285
5   Tegevuskulud 27 968 221 585 000 1 378 500 0 0 27 968 221
6   Muud kulud 10 064 0 0 0 0 10 064

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

459 500 0 0 0 0 459 500
5   Tegevuskulud (ü) 459 500 0 0 0 0 459 500

Põllumajandusmuuseumid

9 140 020 590 000 0 0 0 9 140 020
5   Tegevuskulud 9 116 088 569 200 0 0 0 9 116 088
6   Muud kulud 23 932 20 800 0 0 0 23 932

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

28 759 370 10 200 000 0 12 621 976 830 000 16 137 394
5   Tegevuskulud 28 195 074 9 704 000 0 12 592 274 830 000 15 602 800
6   Muud kulud 564 296 496 000 0 29 702 0 534 594
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –55 545 396 0 0 0 0 –55 545 396
70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet –55 545 396 0 0 0 0 –55 545 396

10.1

Finantsvarade suurenemine –103 100 196 0 0 0 0 –103 100 196

1032.1.9

– laenude andmine mitteresidentidele –103 100 196 0 0 0 0 –103 100 196

10.2

Finantsvarade vähenemine 47 554 800 0 0 0 0 47 554 800
  1032.2 – mitteresidentidele antud laenude tagasimaksed 47 554 800 0 0 0 0 47 554 800
Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 49 823 294 191 1 500 000 49 422 841 0 0 49 823 294 191
30   Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 49 009 980 000 0 0 0 0 49 009 980 000
  300 Tulumaks 6 049 870 000 0 0 0 0 6 049 870 000
  302 Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed 20 070 000 000 0 0 0 0 20 070 000 000
  303 Omandimaksud 55 000 000 0 0 0 0 55 000 000
  3031 Raskeveokimaks 55 000 000 0 0 0 0 55 000 000
  304 Maksud kaupadelt ja teenustelt 22 490 110 000 0 0 0 0 22 490 110 000
  3040 Käibemaks 15 045 610 000 0 0 0 0 15 045 610 000
  3042 Aktsiisid 7 152 500 000 0 0 0 0 7 152 500 000
  3043 Hasartmängumaks 292 000 000 0 0 0 0 292 000 000
  305 Maksud väliskaubanduselt ja -tehingutelt 345 000 000 0 0 0 0 345 000 000
  3050 Tollimaks 345 000 000 0 0 0 0 345 000 000
32   Kaupade ja teenuste müük 4 947 000 1 500 000 0 0 0 4 947 000
35   Toetused 49 422 841 0 49 422 841 0 0 49 422 841
38   Muud tulud 758 944 350 0 0 0 0 758 944 350
  382 Tulud varadelt 752 994 350 0 0 0 0 752 994 350
  388 Muud tulud 5 950 000 0 0 0 0 5 950 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 3 129 515 941 1 500 000 49 422 841 0 0 3 129 515 941
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 52 211 700 0 0 0 0 52 211 700

70000272. Rahandusministeerium

1 137 317 568 400 000 46 012 953 0 0 1 137 317 568
4   Eraldised 788 803 207 0 23 469 900 0 0 788 803 207
  4138 Muud sotsiaalabitoetused 3 500 000 0 0 0 0 3 500 000
    – õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a) 3 500 000 0 0 0 0 3 500 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 134 912 207 0 23 469 900 0 0 134 912 207
    – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 23 469 900 0 23 469 900 0 0 23 469 900
    – Eesti Õiguskeele Keskus 150 000 0 0 0 0 150 000
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks (a) 49 525 640 0 0 0 0 49 525 640
  4500.0 – valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt (a) 36 018 647 0 0 0 0 36 018 647
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 25 699 500 0 0 0 0 25 699 500
    – õppelaenude riigitagatis (a) 25 699 500 0 0 0 0 25 699 500
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 48 520 0 0 0 0 48 520
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 48 520 0 0 0 0 48 520
  452 Mittesihtotstarbelised eraldised 650 391 000 0 0 0 0 650 391 000
  452.03 – Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a) 650 391 000 0 0 0 0 650 391 000
5   Tegevuskulud 179 014 361 400 000 22 543 053 0 0 179 014 361
  5 – tegevuskulud 160 560 161 400 000 22 543 053 0 0 160 560 161
  55 – Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud (a) 18 454 200 0 0 0 0 18 454 200
6   Muud kulud 169 500 000 0 0 0 0 169 500 000
    – intressikulud (a) 125 000 000 0 0 0 0 125 000 000
    – maamaksukulud (a) 42 000 000 0 0 0 0 42 000 000
    – kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a) 2 500 000 0 0 0 0 2 500 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

3 163 948 0 0 0 0 3 163 948
5   Tegevuskulud (ü) 3 163 948 0 0 0 0 3 163 948

70000349. Maksu- ja Tolliamet

1 850 851 600 600 000 0 0 0 1 850 851 600
4   Eraldised 1 366 520 000 0 0 0 0 1 366 520 000
  4103 Maksed kohustusliku kogumispensioni fondi (a) 1 366 000 000 0 0 0 0 1 366 000 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 20 000 0 0 0 0 20 000
    – Sisekaitseakadeemia 20 000 0 0 0 0 20 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 500 000 0 0 0 0 500 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 500 000 0 0 0 0 500 000
5   Tegevuskulud 481 891 600 600 000 0 0 0 481 891 600
6   Muud kulud 2 440 000 0 0 0 0 2 440 000
    – intressikulud (a) 700 000 0 0 0 0 700 000

70000332. Statistikaamet

81 634 573 500 000 3 409 888 0 0 81 634 573
5   Tegevuskulud 81 634 573 500 000 3 409 888 0 0 81 634 573

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 728 750 0 0 0 0 1 728 750
5   Tegevuskulud (ü) 1 728 750 0 0 0 0 1 728 750

70003170. Riigihangete Amet

7 500 500 0 0 0 0 7 500 500
5   Tegevuskulud 7 500 000 0 0 0 0 7 500 000
6   Muud kulud 500 0 0 0 0 500
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 766 851 060 0 0 0 0 766 851 060

70000272. Rahandusministeerium

766 851 060 0 0 0 0 766 851 060

10.1

Finantsvarade suurenemine –2 374 762 454 0 0 0 0 –2 374 762 454

1012.1.9

– väärtpaberite ost –166 199 771 0 0 0 0 –166 199 771

1019.1.9

– välismaiste osaluste ost –58 562 683 0 0 0 0 –58 562 683
  1032.1 – laenude andmine –2 250 000 000 0 0 0 0 –2 250 000 000

1009.1.9

– riikliku pensionikindlustuse reservi suurenemine muude reservide arvelt 100 000 000 0 0 0 0 100 000 000

10.2

Finantsvarade vähenemine 3 272 613 514 0 0 0 0 3 272 613 514
  101.2 – väärtpaberite realiseerimine 2 217 597 514 0 0 0 0 2 217 597 514
  1032.2 – antud laenude tagasimaksed 2 051 871 000 0 0 0 0 2 051 871 000

1009.2.8

– riikliku pensionikindlustuse reservi vähenemine –996 855 000 0 0 0 0 –996 855 000

20.6

Kohustuste vähenemine –131 000 000 0 0 0 0 –131 000 000

2081.6.9

– võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele –131 000 000 0 0 0 0 –131 000 000
Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 2 059 523 814 90 089 025 1 051 895 646 349 967 743 0 1 709 556 071
32   Kaupade ja teenuste müük 140 149 225 90 089 025 0 0 0 140 149 225
35   Toetused 1 401 863 389 0 1 051 895 646 349 967 743 0 1 051 895 646
38   Muud tulud 517 511 200 0 0 0 0 517 511 200
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 336 764 000 0 0 0 0 336 764 000
    – sellest suunatakse materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 53 632 000 0 0 0 0 53 632 000
    – sellest suunatakse tegevuskuludeks 18 668 000 0 0 0 0 18 668 000
    – sellest suunatakse muudeks kuludeks 1 700 000 0 0 0 0 1 700 000
  382 Tulud varadelt 7 392 200 0 0 0 0 7 392 200
  388 Muud tulud 173 355 000 0 0 0 0 173 355 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 4 476 151 523 90 089 025 1 051 895 646 349 967 743 0 4 126 183 780
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 737 441 865 0 645 009 865 0 0 737 441 865
    – sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (a) 53 632 000 0 0 0 0 53 632 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

5 041 162 0 0 0 0 5 041 162
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 8 418 526 0 0 0 0 8 418 526

70000562. Siseministeerium

225 972 381 18 000 63 058 214 0 0 225 972 381
4   Eraldised 87 777 760 0 6 823 248 0 0 87 777 760
  4134 Õppetoetused 22 000 0 0 0 0 22 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 87 469 060 0 6 823 248 0 0 87 469 060

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 18 640 000 0 0 0 0 18 640 000
    – Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 15 040 000 0 0 0 0 15 040 000
    – Sihtasutus Eesti Migratsioonifond 3 600 000 0 0 0 0 3 600 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 60 300 000 0 0 0 0 60 300 000
    – Sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik 300 000 0 0 0 0 300 000
    – erakonnad 60 000 000 0 0 0 0 60 000 000
  452.99 Mittesihtotstarbelised eraldised muudele mitteresidentidele 286 700 0 0 0 0 286 700
5   Tegevuskulud 137 892 621 18 000 56 204 966 0 0 137 892 621
6   Muud kulud 302 000 0 30 000 0 0 302 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 705 812 0 0 0 0 1 705 812
4   Eraldised (ü) 1 705 812 0 0 0 0 1 705 812
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 1 705 812 0 0 0 0 1 705 812

70000591. Kaitsepolitseiamet

159 061 282 0 0 0 0 159 061 282
6   Muud kulud 159 061 282 0 0 0 0 159 061 282

70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

193 999 100 150 000 0 0 0 193 999 100
4   Eraldised 540 000 0 0 0 0 540 000
  4138 Muud sotsiaalabitoetused 40 000 0 0 0 0 40 000

4500.99

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele mitteresidentidele 500 000 0 0 0 0 500 000
5   Tegevuskulud 193 434 100 150 000 0 0 0 193 434 100
6   Muud kulud 25 000 0 0 0 0 25 000

70005186. Piirivalveamet

502 638 055 9 000 000 0 0 0 502 638 055
5   Tegevuskulud 501 831 934 8 452 879 0 0 0 501 831 934
6   Muud kulud 806 121 547 121 0 0 0 806 121

70000728. Politseiamet

1 024 018 395 360 000 6 558 430 2 900 000 0 1 021 118 395
4   Eraldised 6 909 500 0 0 2 900 000 0 4 009 500
  4138 Muud sotsiaalabitoetused 1 670 000 0 0 0 0 1 670 000
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele 910 400 0 0 0 0 910 400
  4500.0 Valitsussektorisisesed eraldised 2 900 000 0 0 2 900 000 0 0
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 1 429 100 0 0 0 0 1 429 100
5   Tegevuskulud 1 011 013 395 360 000 6 558 430 0 0 1 011 013 395
    – sealhulgas tegevuskulud varade müügi arvelt (a, ü) 18 668 000 0 0 0 0 18 668 000
6   Muud kulud 6 095 500 0 0 0 0 6 095 500
    – sealhulgas muud kulud varade müügi arvelt (a, ü) 1 700 000 0 0 0 0 1 700 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 363 943 0 0 0 0 1 363 943
5   Tegevuskulud (ü) 1 363 943 0 0 0 0 1 363 943

70000585. Päästeamet

495 219 483 2 935 000 154 862 0 0 495 219 483
4   Eraldised 3 176 597 0 0 0 0 3 176 597
  4138 Muud sotsiaalabitoetused 310 597 0 0 0 0 310 597
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 2 850 000 0 0 0 0 2 850 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 16 000 0 0 0 0 16 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 16 000 0 0 0 0 16 000
5   Tegevuskulud 491 147 955 2 935 000 154 862 0 0 491 147 955
6   Muud kulud 894 931 0 0 0 0 894 931

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

254 860 0 0 0 0 254 860
5   Tegevuskulud (ü) 254 860 0 0 0 0 254 860

70004235. Andmekaitseinspektsioon

7 922 473 0 293 375 0 0 7 922 473
5   Tegevuskulud 7 922 473 0 293 375 0 0 7 922 473

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

97 791 0 0 0 0 97 791
5   Tegevuskulud (ü) 97 791 0 0 0 0 97 791

70004465. Sisekaitseakadeemia

99 334 680 7 700 000 4 426 376 20 000 0 99 314 680
4   Eraldised 8 650 102 0 0 0 0 8 650 102
  4134 Õppetoetused 8 543 232 0 0 0 0 8 543 232
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 49 348 0 0 0 0 49 348
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 49 348 0 0 0 0 49 348
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 57 522 0 0 0 0 57 522
    – MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium liikmemaks 16 000 0 0 0 0 16 000
5   Tegevuskulud 90 598 378 7 700 000 4 426 376 20 000 0 90 578 378
6   Muud kulud 86 200 0 0 0 0 86 200

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

958 151 0 0 0 0 958 151
5   Tegevuskulud (ü) 958 151 0 0 0 0 958 151
70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala) 1 030 543 809 69 926 025 332 394 524 347 047 743 0 683 496 066

70000562. Siseministeerium

450 226 591 0 332 394 524 0 0 450 226 591
4   Eraldised 444 242 210 0 328 182 384 0 0 444 242 210
  40 Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele 875 000 0 0 0 0 875 000
    – Eesti Kaardikeskus 875 000 0 0 0 0 875 000
  450 Sihtotstarbelised eraldised 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 432 842 210 0 328 182 384 0 0 432 842 210
  4500 – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 381 464 210 0 328 182 384 0 0 381 464 210
  4500.0 – valitsussektorisisesed sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 4 294 000 0 0 0 0 4 294 000

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 1 225 000 0 0 0 0 1 225 000

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 37 084 000 0 0 0 0 37 084 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 5 900 000 0 0 0 0 5 900 000
    – Eesti Kirikute Nõukogu 5 900 000 0 0 0 0 5 900 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 3 400 000 0 0 0 0 3 400 000
5   Tegevuskulud 5 630 440 0 4 212 140 0 0 5 630 440
6   Muud kulud 353 941 0 0 0 0 353 941

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

17 969 669 0 0 0 0 17 969 669
4   Eraldised (ü) 16 197 428 0 0 0 0 16 197 428
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 16 197 428 0 0 0 0 16 197 428
  4500.9 – sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 3 400 000 0 0 0 0 3 400 000
5   Tegevuskulud (ü) 1 418 300 0 0 0 0 1 418 300
6   Muud kulud (ü) 353 941 0 0 0 0 353 941

Maavalitsused

580 317 218 69 926 025 0 347 047 743 0 233 269 475
4   Eraldised 411 709 268 61 517 525 0 347 047 743 0 64 661 525
  4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks 398 965 268 61 517 525 0 337 447 743 0 61 517 525
    – laste riiklik hoolekanne 149 394 126 2 630 242 0 146 763 884 0 2 630 242
    – psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne 170 917 467 38 077 841 0 132 839 626 0 38 077 841
    – täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes 24 206 726 20 809 442 0 3 397 284 0 20 809 442
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamine puuetega inimestele 52 739 476 0 0 52 739 476 0 0
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud 200 000 0 0 200 000 0 0

4500.01

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 3 144 000 0 0 0 0 3 144 000
  450 Projekti «KülaTee uuendus» raames maavalitsustele (ü) 9 600 000 0 0 9 600 000 0 0
5   Tegevuskulud 168 491 915 8 366 200 0 0 0 168 491 915
6   Muud kulud 116 035 42 300 0 0 0 116 035
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU –654 100 0 0 0 0 –654 100

70000728. Politseiamet

–640 000 0 0 0 0 –640 000

10.1

Finantsvarade suurenemine –640 000 0 0 0 0 –640 000
  1032.1 – laenude andmine –640 000 0 0 0 0 –640 000

70004117. Jõgeva Maavalitsus

–14 100 0 0 0 0 –14 100

20.6

Kohustuste vähenemine –14 100 0 0 0 0 –14 100
  2082.6 – kapitaliliisingu maksed –14 100 0 0 0 0 –14 100
Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 540 958 410 76 824 821 411 571 589 17 000 000 0 523 958 410
32   Kaupade ja teenuste müük 83 916 821 76 824 821 0 0 0 83 916 821
35   Toetused 428 571 589 0 411 571 589 17 000 000 0 411 571 589
38   Muud tulud 28 470 000 0 0 0 0 28 470 000
  381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük 24 120 000 0 0 0 0 24 120 000
  3811 Rajatiste ja hoonete müük 24 000 000 0 0 0 0 24 000 000
    – sellest suunatakse materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks 24 000 000 0 0 0 0 24 000 000
  382 Tulud varadelt 75 000 0 0 0 0 75 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 25 637 260 425 76 824 821 411 571 589 17 000 000 0 25 620 260 425
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 113 609 591 4 687 524 9 000 000 0 0 113 609 591
    – sealhulgas materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (ü) 24 000 000 0 0 0 0 24 000 000
  158 – ravimivarude soetamine 35 500 000 0 9 000 000 0 0 35 500 000
  158 – vaktsiinide soetamine 19 200 000 0 0 0 0 19 200 000

70001952. Sotsiaalministeerium

8 713 786 464 300 000 180 458 315 0 0 8 713 786 464
4   Eraldised 8 620 863 599 0 163 627 009 0 0 8 620 863 599
  4 – tööhõiveprogramm 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000
  4 – sotsiaalkaitse eraldised 24 136 777 0 4 379 009 0 0 24 136 777
  4 – ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi 97 378 523 0 0 0 0 97 378 523
  41 Sotsiaalkindlustustoetused (a) 2 106 720 0 0 0 0 2 106 720
  4137 – erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 2 106 720 0 0 0 0 2 106 720

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele 337 447 743 0 0 0 0 337 447 743
    – laste riiklik hoolekanne 147 144 089 0 0 0 0 147 144 089
    – psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne 133 966 894 0 0 0 0 133 966 894
    – täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes 3 397 284 0 0 0 0 3 397 284
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamine puuetega inimestele 52 739 476 0 0 0 0 52 739 476
    – proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud 200 000 0 0 0 0 200 000

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 7 940 824 900 0 0 0 0 7 940 824 900
    – Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a) 7 940 824 900 0 0 0 0 7 940 824 900

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 1 600 000 0 0 0 0 1 600 000
    – Eesti E-tervise Sihtasutus 1 600 000 0 0 0 0 1 600 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 47 981 936 0 0 0 0 47 981 936
    – hasartmängumaksu laekumisest toetuseks pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a) 34 618 936 0 0 0 0 34 618 936
    – eraldised Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest (a) 11 388 000 0 0 0 0 11 388 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 1 369 000 0 0 0 0 1 369 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 1 369 000 0 0 0 0 1 369 000

4502.03

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 159 248 000 0 159 248 000 0 0 159 248 000
    – eraldised ERDF-st haiglavõrgu arendamiseks 159 248 000 0 159 248 000 0 0 159 248 000

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele 1 570 000 0 0 0 0 1 570 000
  4502.8 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
    – Karaski Keskus SA 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000
5   Tegevuskulud 92 882 865 300 000 16 831 306 0 0 92 882 865
6   Muud kulud 40 000 0 0 0 0 40 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

7 224 609 0 0 0 0 7 224 609
4   Eraldised (ü) 1 558 135 0 0 0 0 1 558 135
5   Tegevuskulud (ü) 5 666 474 0 0 0 0 5 666 474

70003477. Ravimiamet

18 020 000 12 834 000 0 0 0 18 020 000
4   Eraldised 320 000 0 0 0 0 320 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 320 000 0 0 0 0 320 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 320 000 0 0 0 0 320 000
5   Tegevuskulud 17 697 562 12 831 562 0 0 0 17 697 562
6   Muud kulud 2 438 2 438 0 0 0 2 438

70001975. Sotsiaalkindlustusamet

15 899 444 527 2 800 000 0 17 000 000 0 15 882 444 527
4   Eraldised 15 754 252 020 0 0 17 000 000 0 15 737 252 020
  410 Sotsiaalkindlustustoetused (a) 12 072 892 100 0 0 0 0 12 072 892 100
  4100 Sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a) 11 762 230 100 0 0 0 0 11 762 230 100
  4102 Mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja suurendused (a) 310 662 000 0 0 0 0 310 662 000
  413 Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele 3 518 802 420 0 0 0 0 3 518 802 420
  4130 – peretoetused (a) 1 708 007 600 0 0 0 0 1 708 007 600
  4130 – vanemahüvitis (a) 822 602 900 0 0 0 0 822 602 900
  4133 – puuetega inimeste igakuulised  toetused (a) 541 869 600 0 0 0 0 541 869 600
  4133 – ühekordsed ja perioodilised toetused puuetega inimestele 2 091 000 0 0 0 0 2 091 000
  4133 – erivajadustega inimeste rehabilitatsioon 46 654 300 0 0 0 0 46 654 300
  4137 – erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 251 311 320 0 0 0 0 251 311 320
  4138 – eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a) 7 380 400 0 0 0 0 7 380 400
  4138 – eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a) 24 000 000 0 0 0 0 24 000 000
  4138 – kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a) 42 962 400 0 0 0 0 42 962 400
  4138 – matusetoetused (a) 44 400 000 0 0 0 0 44 400 000
  4138 – sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a) 1 702 000 0 0 0 0 1 702 000
  4138 – hüvitised kuriteoohvritele (a) 3 020 900 0 0 0 0 3 020 900
  4138 – täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanemale, lisapuhkepäeva tasu puudega lapse vanemale, tasuline lapsetoitmise vaheaeg (a) 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
  4138 – toetused represseeritutele 7 800 000 0 0 0 0 7 800 000
  414 Sotsiaaltoetused valitsussektori 162 407 500 0 0 17 000 000 0 145 407 500
    töötajatele            
    – kaitseväepension 17 000 000 0 0 17 000 000 0 0
    – politseiametnike pensionid (a) 93 628 020 0 0 0 0 93 628 020
    – Riigikontrolli ametnike pensionid (a) 2 891 880 0 0 0 0 2 891 880
    – riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a) 9 866 000 0 0 0 0 9 866 000
    – prokuröride pensionide suurendus (a) 3 588 000 0 0 0 0 3 588 000
    – õiguskantsleri pensioni suurendus (a) 312 000 0 0 0 0 312 000
    – avalike teenistujate pensionide suurendus (a) 35 121 600 0 0 0 0 35 121 600
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 150 000 0 0 0 0 150 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 150 000 0 0 0 0 150 000
5   Tegevuskulud 145 066 207 2 800 000 0 0 0 145 066 207
6   Muud kulud 126 300 0 0 0 0 126 300

70006205. Tervishoiuamet

236 964 749 0 0 0 0 236 964 749
4   Eraldised 229 116 000 0 0 0 0 229 116 000
    – kiirabi osutamiseks 229 116 000 0 0 0 0 229 116 000
5   Tegevuskulud 7 848 749 0 0 0 0 7 848 749

70005364. Tööturuamet

420 550 206 820 000 189 329 027 0 0 420 550 206
4   Eraldised 331 774 995 0 149 957 176 0 0 331 774 995
  4 – aktiivsed tööturumeetmed 214 781 785 0 137 555 765 0 0 214 781 785
  4 – EQUAL-projektid 16 535 210 0 12 401 411 0 0 16 535 210
  41 Sotsiaaltoetused 100 458 000 0 0 0 0 100 458 000
  4132 – töötutoetus (a) 67 504 800 0 0 0 0 67 504 800
  4137 – erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a) 32 953 200 0 0 0 0 32 953 200
5   Tegevuskulud 88 775 211 820 000 39 371 851 0 0 88 775 211

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

5 797 769 0 0 0 0 5 797 769
4   Eraldised (ü) 4 133 799 0 0 0 0 4 133 799
    – EQUAL-projektid 4 133 799 0 0 0 0 4 133 799
5   Tegevuskulud (ü) 1 663 970 0 0 0 0 1 663 970

70002940. Tervisekaitseinspektsioon

61 849 818 19 512 476 0 0 0 61 849 818
4   Eraldised 5 325 5 325 0 0 0 5 325
5   Tegevuskulud 61 135 893 18 807 151 0 0 0 61 135 893
6   Muud kulud 708 600 700 000 0 0 0 708 600

70001969. Tööinspektsioon

23 472 682 0 0 0 0 23 472 682
5   Tegevuskulud 23 472 682 0 0 0 0 23 472 682

70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei

1 096 568 0 0 0 0 1 096 568
5   Tegevuskulud 1 096 568 0 0 0 0 1 096 568

70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

19 254 267 700 000 816 001 0 0 19 254 267
4   Eraldised 78 233 0 0 0 0 78 233
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 78 233 0 0 0 0 78 233
5   Tegevuskulud 19 168 034 700 000 816 001 0 0 19 168 034
6   Muud kulud 8 000 0 0 0 0 8 000

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

221 225 0 0 0 0 221 225
5   Tegevuskulud (ü) 221 225 0 0 0 0 221 225

70003520. Eesti Meditsiiniraamatukogu

2 008 000 42 000 0 0 0 2 008 000
5   Tegevuskulud 2 005 337 42 000 0 0 0 2 005 337
6   Muud kulud 2 663 0 0 0 0 2 663
70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus 1 196 265 10 000 0 0 0 1 196 265
4   Eraldised 8 100 0 0 0 0 8 100
  41 Sotsiaaltoetused 8 100 0 0 0 0 8 100
  4138 – muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele 8 100 0 0 0 0 8 100
5   Tegevuskulud 1 188 165 10 000 0 0 0 1 188 165

70005163. Kemikaalide Teabekeskus

2 196 500 0 0 0 0 2 196 500
5   Tegevuskulud 2 196 500 0 0 0 0 2 196 500

70003483. Põhja-Eesti Verekeskus

34 188 821 34 188 821 0 0 0 34 188 821
5   Tegevuskulud 34 186 121 34 186 121 0 0 0 34 186 121
6   Muud kulud 2 700 2 700 0 0 0 2 700

70003543. Eesti Kardioloogia Instituut

145 000 0 0 0 0 145 000
5   Tegevuskulud 145 000 0 0 0 0 145 000

70006292. Tervise Arengu Instituut

89 476 967 930 000 31 968 246 0 0 89 476 967
4   Eraldised 60 259 200 0 26 592 450 0 0 60 259 200
    – rahvatervise programmid 33 136 750 0 0 0 0 33 136 750
    – vähiregister 530 000 0 0 0 0 530 000
    – Global Fondi programm 19 925 616 0 19 925 616 0 0 19 925 616
5   Tegevuskulud 26 207 367 930 000 5 375 796 0 0 26 207 367
6   Muud kulud 3 010 400 0 0 0 0 3 010 400

Sealhulgas toetuste kaasfinantseerimine:

1 588 821 0 0 0 0 1 588 821
5   Tegevuskulud (ü) 1 588 821 0 0 0 0 1 588 821
Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUM            
    RIIGIEELARVE TULUD KOKKU 47 786 765 2 500 000 10 966 765 0 0 47 786 765
32   Kaupade ja teenuste müük 36 320 000 2 500 000 0 0 0 36 320 000
35   Toetused 10 966 765 0 10 966 765 0 0 10 966 765
38   Muud tulud 500 000 0 0 0 0 500 000
    RIIGIEELARVE KULUD KOKKU 531 430 765 2 500 000 10 966 765 0 0 531 430 765
15   Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü) 56 911 000 0 7 971 000 0 0 56 911 000

70002526. Välisministeerium

474 519 765 2 500 000 2 995 765 0 0 474 519 765
4   Eraldised 37 157 000 0 0 0 0 37 157 000
    – arengu- ja humanitaarabi 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
    – tsiviilmissioonid 6 000 000 0 0 0 0 6 000 000

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 600 000 0 0 0 0 600 000
    – Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut 600 000 0 0 0 0 600 000
  4500.8 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele 150 000 0 0 0 0 150 000
    – MTÜ Eesti Euroopa Liikumine 150 000 0 0 0 0 150 000
  4500.9 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele 15 182 000 0 0 0 0 15 182 000
    – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 15 050 000 0 0 0 0 15 050 000
    – Euroopa Nõukogu Infotalitus 132 000 0 0 0 0 132 000
  4137 – erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 225 000 0 0 0 0 225 000
5   Tegevuskulud 437 232 765 2 500 000 2 995 765 0 0 437 232 765
6   Muud kulud 130 000 0 0 0 0 130 000
    RIIGIEELARVE FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 30 000 0 0 0 0 30 000

70002526. Välisministeerium

30 000 0 0 0 0 30 000

10.2

Finantsvarade vähenemine 30 000 0 0 0 0 30 000

1009.2.9

– välismaiste planeeritavate hoiuste vähenemine 30 000 0 0 0 0 30 000

§ 2.  Kululiikide määramine

  Käesolevas seaduses tähendab a arvestuslikku ning ü ülekantavat kulu. Tähistamata kulusummad on kindlaksmääratud kulu.

§ 3.  Seadustest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine

  (1) Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 12 alusel kehtestatava põhitoetuse suurus õppekuu kohta on:
  1) õpilasel, kes omandab põhihariduse baasil kutsekeskharidust, 600 krooni;
  2) õpilasel, kes omandab keskhariduse baasil kutsekeskharidust, 600 krooni ja täiendava toetuse suurus 300 krooni;
  3) üliõpilasel, kes omandab kõrgharidust, 800 krooni ja täiendava toetuse suurus 400 krooni;
  4) doktorandil 6000 krooni.

  (2) Sotsiaalmaksuseaduses sätestatud sotsiaalmaksu maksmise arvestuslikuks aluseks on kuumäär 1400 krooni.

  (3) Lapsetoetuse määr on 150 krooni kuus ja lapsehooldustasu määr 1200 krooni kuus vastavalt riiklike peretoetuste seaduse § 4 lõigetele 2 ja 3.

  (4) Vanemahüvitise määr on 2480 krooni kuus vastavalt vanemahüvitise seaduse § 3 lõikele 6.

  (5) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr on 400 krooni kuus vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 5 lõikele 1.

  (6) Toimetulekupiiri määr on 750 krooni kuus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikele 11.

  (7) Matusetoetuse suurus on 2400 krooni vastavalt riikliku matusetoetuse seaduse § 6 lõikele 1.

  (8) Riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär on 12 500 krooni vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse §-le 13.

  (9) Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel on:
  1) ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 20 000 krooni vastavalt seaduse § 19 lõikele 9;
  2) tööruumide ja -vahendite kohandamise hüvitise ülemmäär 30 000 krooni vastavalt seaduse § 20 lõikele 4;
  3) tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstava tunnitasu määr 40 krooni vastavalt seaduse § 23 lõikele 6;
  4) töötutoetuse päevamäär 14,30 krooni vastavalt seaduse § 31 lõikele 1;
  5) stipendiumi tunnimäär 3,75 krooni vastavalt seaduse § 35 lõikele 6;
  6) sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär kuus 1200 krooni vastavalt seaduse § 37 lõikele 5.

  (10) Olümpiavõitja toetuse määr on 10 000 krooni kuus vastavalt spordiseaduse § 13 lõikele 2.

§ 4.  Toetustest ja majandustegevusest laekuvate tulude kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 35 Toetused ning artiklite 3220–3232 Laekumised majandustegevusest vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele.

  (2) Väljamakseid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud laekumiste arvel on lubatud teha tegevuskuludeks, eraldisteks, materiaalse ja immateriaalse vara soetamiseks ja renoveerimiseks ning muudeks kuludeks.

  (3) Riigieelarve tulude artiklite 3500.00, 3502.00 ja 352.00 Toetused riigilt ja riigiasutustelt arvelt on käesoleva seadusega sätestatud toetuse saajatel õigus kasutada vahendeid ainult vastavalt toetuse andja poolt määratud otstarbele ja toetuse andja poolt määratud ajal.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud toetuste (v.a toetused teistelt riigiasutustelt, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti) ja majandustegevusest laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisesse eelarveaastasse.

§ 5.  Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 5. osa Riigikohus kulude artikli 15 alajaotuses Pangodi õppehoone renoveerimine materiaalsete varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 6 310 000 krooni ulatuses võib teha üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 5. osa Riigikohus tulude artikli 38 alajaotusega 381 Materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müük määratud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 5. jao Keskkonnaministeeriumi valitsemisala kulude artikli 15 alajaotusega maa ost varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 25 000 000 krooni ulatuses võib teha üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 6. osa 5. jao Keskkonnaministeeriumi valitsemisala tulude artikli 38 alajaotusega 3810 Maa müük määratud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.

  (3) Järgnevaid käesoleva seaduse § 1 6. osa 5. jao Keskkonnaministeeriumi valitsemisala kulusid võib teha üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 6. osa 5. jao Keskkonnaministeeriumi valitsemisala tulude artikli 38 alajaotusega 3811 Rajatiste ja hoonete müük määratud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele:
  1) kulude artikli 15 alajaotusega materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 147 300 000 krooni ulatuses;
  2) Keskkonnaministeeriumi eelarves kulude artikli 4500.9 alajaotusega rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 1 560 000 krooni ulatuses;
  3) Keskkonnaministeeriumi eelarves kulude artikli 4502.01 alajaotusega sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 10 000 000 krooni ulatuses;
  4) Keskkonnaministeeriumi eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 4 000 000 krooni ulatuses;
  5) Keskkonnainspektsiooni eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 250 000 krooni ulatuses;
  6) Info- ja Tehnokeskuse eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 400 000 krooni ulatuses;
  7) Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 600 000 krooni ulatuses ja artikli 6 alajaotusega muud kulud varade mü��gi arvelt määratud kulusid kuni 590 000 krooni ulatuses;
  8) Looduskaitseasutuste eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 1 100 000 krooni ulatuses;
  9) käesoleva lõike punktides 1–8 nimetatud kulusid võib teha proportsioonis 73,4 protsenti laekunud tuludest.

  (4) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 8. jao Põllumajandusministeeriumi valitsemisala kulusid võib teha üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 6. osa 8. jao Põllumajandusministeeriumi valitsemisala tulude artikli 38 alajaotusega 3810 Maa müük ning alajaotusega 3811 Rajatiste ja hoonete müük määratud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele:
  1) kulude artikli 15 alajaotusega materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 10 000 000 krooni ulatuses;
  2) Põllumajandusministeeriumi eelarves kulude artikli 4502.8 alajaotusega sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks muudele residentidele varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 10 000 000 krooni ulatuses;
  3) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti eelarves kulude artikli 4 alajaotusega põllumajandustootjatele täiendavad otsetoetused varade müügi arvelt määratud kulusid kuni 53 000 000 krooni ulatuses;
  4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud kulusid võib teha proportsioonis 58,5 protsenti laekunud tuludest.

  (5) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi valitsemisala kulude artikli 15 alajaotusega materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt (v.a maa müük) määratud kulusid kuni 53 632 000 krooni ulatuses, Siseministeeriumi valitsemisala Politseiameti eelarves kulude artikli 5 alajaotusega tegevuskulud varade müügi arvelt (v.a maa müük) määratud kulusid kuni 18 668 000 krooni ulatuses ja artikli 6 alajaotusega muud kulud varade müügi arvelt (v.a maa müük) määratud kulusid kuni 1 700 000 krooni ulatuses võib teha proportsioonis 66 protsenti laekunud tuludest üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi valitsemisala tulude artikli 38 alajaotusega 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük (v.a maa müük) määratud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele.

  (6) Käesoleva seaduse § 1 6. osa 11. jao Sotsiaalministeeriumi valitsemisala kulude artikli 15 alajaotusega materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine varade müügi arvelt määratud kulusid rajatiste ja hoonete müügi arvelt kuni 24 000 000 krooni ulatuses võib teha üksnes pärast käesoleva seaduse § 1 6. osa 11. jao Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tulude artikli 38 alajaotusega 3811 Rajatiste ja hoonete müük määratud rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni kuuluvatele arvelduskontodele.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–6 sätestatud kulude tegemiseks esitatakse vastav taotlus Rahandusministeeriumile. Taotluse esitamise korra kehtestab rahandusminister .

  (8) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel asutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele üksnes vara võõrandamise korraldamisega otseselt seotud tegevuskuludeks.

§ 6.  Metsatulu kasutamine

  2006. aasta metsatulu on 1 147 000 000 krooni, millest Riigimetsa Majandamise Keskusel lubatakse tulenevalt metsaseadusest riigimetsa majandamiseks kulutada kuni 945 000 000 krooni.

§ 7.  Kindlustushüvitiste kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikli 3888 eespool nimetamata muud tulud konto 388800 kindlustushüvitised vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele ainult kindlustusjuhtumi saabumisel kahjude kompenseerimiseks, kahjustatud või hävinud vara taastamiseks või uue vara soetamiseks vastavalt kindlustuslepingule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud kindlustushüvitiste laekumiste arvel tehtavaid kulusid võib üle kanda järgmisesse eelarveaastasse.

§ 8.  Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude liigendamine

  Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele käesoleva seadusega määratud artikli 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ning artikli 4502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kulude objektilise liigenduse kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 9.  Vahendite eraldamine personali- ja majandamiskuludeks

  Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kinnitanud tegevuskulude liigendust personali- ja majandamiskuludeks, võib kuni nimetatud vahendite jaotuse kinnitamiseni eraldada valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele vahendeid alanud eelarveaasta igal kuul, kuid mitte enam kui kahe kuu jooksul pärast käesoleva seaduse vastuvõtmist kuni üks kaheteistkümnendik eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud personali- ja majandamiskulude summast.

§ 10.  Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping

  (1) Käesoleva seaduse kulude artiklite 450 ja 452 all määratud eraldiste kasutamiseks sõlmitakse riigieelarvelise eraldise kasutamise leping vastava põhiseadusliku institutsiooni, ministeeriumi või Riigikantselei ning eraldist saava juriidilise isiku vahel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohaliku omavalitsuse üksustega võib sõlmida riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu kulude artikli 450 all määratud eraldiste kasutamiseks. Eesti Haigekassale, Kultuurkapitalile, rahvusvahelisele organisatsioonile ja erakonnale määratud eraldise kasutamise kohta lepingut ei sõlmita. Samuti ei sõlmita lepingut käesolevas seaduses õppelaenude põhiosa kustutamiseks, maksudeks erisoodustustelt ja õppelaenude riigitagatiseks määratud eraldiste saajatega.

  (2) Riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu, mille sõlmimise korda või tingimusi seadus ei reguleeri, sõlmimise korra ja tingimused kehtestab Vabariigi Valitsus .

  (3) Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kehtestanud lepingu sõlmimise korda ja tingimusi ning eraldise saajaga ei ole lepingut sõlmitud, on lubatud kuni nimetatud korra ja tingimuste kehtestamiseni ning lepingu sõlmimiseni eraldise saajale teha eraldisi iga kuu ühe kaheteistkümnendiku ulatuses eelarves määratud summast.

§ 11.  Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted

  (1) Eelarvete tasandusfondist (edaspidi tasandusfond) kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatav toetus TFx arvutatakse järgmiselt:

 

Tx tasandusfondi suurus konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses (kui AT > AK, siis Tx = 0);
Sx kaugkütte soojuse hinna tõusu kompensatsioon.
Kui H2006 H2005 * 1,2, siis Sx = 0;
AK konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu;
AT konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud;
k toetustaseme koefitsient;
Cn konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste (7–18 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv, vanurite (65+ eluaastat) arv rahvastikuregistri andmetel, kohalike maanteede ja linnatänavate arvestuslik pikkus (kõvakattega maanteed 0,26; linnatänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) kilomeetrites ning hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega isikute arv hooldajatoetuse aruande järgi;
Pn kohalike omavalitsuste arvestuslik keskmine tegevuskulu kroonides ühe lapse (0–6 eluaastat), kooliealise (7–18 eluaastat), tööealise (19–64 eluaastat), vanuri (65+ eluaastat), hooldatava ja hooldajateenust saava puudega isiku ning kohaliku maantee ja linnatänava arvestusliku pikkuse (kõvakattega maanteed 0,26; linnatänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) ühe kilomeetri kohta kroonides;
ΣCn*Pn konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste arv, kooliealiste arv, tööealiste arv, vanurite arv, hooldatavate ja hooldajateenust saavate isikute arv ning kohalike maanteede ja linnatänavate arvestuslik koefitsientidega korrigeeritud pikkus kilomeetrites ja iga vastava näitaja osas ühe ühiku kohta arvutatud kohalike omavalitsuste arvestusliku keskmise tegevuskuluga kroonides korrutiste kogusumma;
TM üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2003., 2004. ning 2005. aastal viiduna võrreldavaks 2006. aastal kehtima hakkavate maksumuudatustega;
  MM
ARVEST
arvestuslik maamaks (1,25 protsenti üldise maa ja 0,6 protsenti põllumajandusmaa maksustamise hinnast 2005. aastal) konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;
 RESM
ARVEST
arvestuslik maavarade kaevandamisõiguse tasude ja vee-erikasutustasu planeeritav suurus 2006. aastal konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;
MWh 2005. aasta jaanuar – mai (k.a) tarbitud soojusenergia kogus nendes kohaliku omavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalasutustes, kus soojusenergia MWh hinna tõus ületab 20 protsenti;
H soojusenergia MWh hind kroonides, mis on kehtestatud kaugkütteseaduse § 9 lõigete 1 ja 3 alusel, vastaval aastal.

  (2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse ja hinnatõusu kompensatsiooni, haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamise, koolilõuna kulude, saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendavate vahendite ning kuni 20-aastaste noorendike maamaksu vabastusest tingitud laekumiste vähenemise kompenseerimise vahendite jaotamise tingimused ja korra ning vahendite jaotuse omavalitsusüksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus .

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 alusel eraldatavate vahendite jaotamisel kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtutakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikes 6 sätestatud riigieelarvest eraldatava toetuse vähenemise kompenseerimise põhimõttest .

  (4) Kui Vabariigi Valitsus ei ole eelarveaasta alguseks kehtestanud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vahendite jaotuse tingimusi ja korda ning vahendite jaotust kohaliku omavalitsuse üksuste vahel, võib kuni nimetatud jaotuse tingimuste ja korra ning jaotuse kehtestamiseni eraldada igale omavalitsusüksusele alanud eelarveaasta igal kuul kuni üks kaheteistkümnendik eelmise aasta Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaotuse alusel vastavale omavalitsusüksusele eraldatud tasandusfondi summast.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite puhul ei tohi kohaliku omavalitsuse üksused riigieelarvest saadud vahenditega asendada oma eelarvest tehtavaid kulusid.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel eraldatavate vahendite ja kulude artikli 4500.01 alt eraldatavate vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk kantakse üle järgmisesse eelarveaastasse kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 16 lõikega 2 ja § 19 lõikega 2, kui eraldise andja pole ette näinud kasutamata jäänud vahendite tagastamist riigieelarvesse.

  (7) 2005. aasta riigi lisaeelarves kasutamata jäänud ning 2006. eelarveaastasse ülekantud finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimiseks ettenähtud vahendeid kasutatakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 8–10.

  (8) Finantsraskustes kohaliku omavalitsuse üksuste saneerimiseks toetuse eraldamise aluseks on asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu poolt Rahandusministeeriumile esitatud taotlus ning volikogu poolt kinnitatud saneerimiskava, mis on kooskõlastatud Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (9) Saneerimiskava eesmärk on tulude, kulude ja finantseerimistehingute saneerimise kaudu tagada omavalitsusüksuse võetud kohustuste täitmine. Saneerimiskavaga määratakse kuni nelja eelseisva aasta kohta omavalitsusüksuse eelarve kõik tulud, kulud ja finantseerimistehingud. Saneerimiskavas tuleb esitada finantsraskuste tekkimise põhjendused.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel jaotatavate vahendite eraldamise otsustab Vabariigi Valitsus ning toetuse ülekandmiseks sõlmitakse rahandusministri ja eraldise saaja vahel riigieelarvelise eraldise kasutamise leping vastavalt käesoleva seaduse § 10 lõikele 2.

§ 12.  Sotsiaalhoolekande kulude jaotamine

  Käesoleva seaduse § 1 6. osa 10. jao Siseministeeriumi valitsemisala (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 sotsiaalhoolekande kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab sotsiaalminister pärast 2006. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas .

§ 13.  Eraldised Euroopa Liidule

  Käesoleva seaduse § 1 6. osa Vabariigi Valitsus kulude artikli 452.92 Euroopa Liit arvel kulude tegemise õigus on Rahandusministeeriumil ning rahandusministri volitusel Maksu- ja Tolliametil.

§ 14.  Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt ja välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude muutmine

  Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi käesoleva seadusega määratud Euroopa Liidult, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seonduvate kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses kuluartiklite vahel majandusliku sisu järgi.

§ 15.  Mitmeaastaste kohustuste võtmine struktuurifondide projektide rahastamisel

  Struktuuritoetuse seadusest tulenevate meetmete rahastamiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest, sealhulgas Euroopa Ühenduse algatuste Interreg ja Equal raames, ja Ühtekuuluvusfondist on rakendusasutustel ja riigiasutustest rakendusüksustel õigus võtta kohustusi järgmiste aastate eelarvete arvel tingimusel, et kohustuste ja teostatud väljamaksete summaarne määr ei ületa meetme kogumahtu ja kohustuste võtmisel rakendatakse struktuuritoetuse seaduse § 20 lõiget 5.

§ 16.  Riigivara üleandmine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile

  Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste valitsemisel või valduses oleva riigivara üleandmisel mitterahalise sissemaksena Riigi Kinnisvara AS aktsiakapitali vähendada nendele riigiasutustele materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks kulude artiklis 15 ning § 1 6. osa 9. jao Rahandusministeeriumi valitsemisala Rahandusministeeriumi eelarves maamaksukuludeks artiklis 601 ettenähtud finantseerimist, suunates vabanevad summad oma reservi, ning finantseerida reservist nende riigiasutuste poolt renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulusid, mis on ette nähtud artiklis 5511.

§ 17.  Riigiasutuste ümberkorraldamisel, riigiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ning riigiasutuste lõpetamisel vabanevate vahendite kasutamine

  (1) Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste ühinemisel või jagunemisel, ümberkorraldamisel valitsusasutuseks või ühendamisel olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel vähendada neile riigieelarves ettenähtud finantseerimist, suunates vabanevad summad oma reservi.

  (2) Vabariigi Valitsuse reservist riigiasutuste ühinemiseks või jagunemiseks, ümberkorraldamiseks valitsusasutuseks või ühendamiseks olemasoleva valitsusasutusega või tegevuse ümberkorraldamisel eraldatud vahendeid võib riigieelarve seaduses sätestatud tingimustel ja korras üle kanda järgmisesse eelarveaastasse.

§ 18.  Kassareservi suuruse määramine

  Kassareservi suurus on 1 500 000 000 krooni, millest riikliku pensionikindlustuse vahendid moodustavad 250 000 000 krooni.

§ 19.  Piirmäärad riigi rahavoogude juhtimiseks

  (1) Riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise suurim lubatud jääk on 3 500 000 000 krooni.

  (2) Välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht on 3 000 000 000 krooni.

  (3) Eelarvelaenu suurim lubatud jääk on 3 500 000 000 krooni ja kassalaenu suurim lubatud jääk on 3 500 000 000 krooni.

  (4) Vabariigi Valitsuse poolt avalike ülesannete täitmiseks antavate laenude suurim lubatud jääk on 1 000 000 000 krooni.

§ 20.  Kütuseaktsiisi kompenseerimine põllumajandustootjatele

  2005. aasta riigieelarves kasutamata jäänud ning 2006. eelarveaastasse ülekantud kütuseaktsiisi kompenseerimiseks määratud vahendite piires võib põllumajandustootjatele rakendada maksusoodustust alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 66 lõike 6 alusel makstud aktsiisi osalise hüvitamise teel. Hüvitamise nõuded ja korra kehtestab põllumajandusminister .

§ 21.    Euroopa Komisjoni poolt eraldatud 2005. aasta jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks toetuse eraldamine ja vahendite jaotus

  Käesoleva seaduse § 1 6. osas Vabariigi Valitsuskavandatud Euroopa Komisjoni poolt eraldatud 2005. aasta jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks toetuse eraldamise korra ja tingimused ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus .

§ 22.  Energiakandjate hinnatõusu kompenseerimine kodutarbijatele

  Käesoleva seaduse § 1 6. osas Vabariigi Valitsuskohaliku omavalitsuse üksuste eraldiste hulgas kodutarbijatele energiakandjate hinnatõusu kompenseerimiseks ettenähtud vahenditest hüvitise eraldamise ja kasutamise korra ning tingimused kehtestab Vabariigi Valitsus . Vahendid jaotatakse käesoleva seaduse § 11 lõike 2 alusel.

§ 23.  Välisabi sildfinantseerimine

  (1) Vabariigi Valitsuse korralduse välisabi sildfinantseerimiseks valmistab ette Rahandusministeerium riigiasutuste põhjendatud taotluste ning taotlusi toetavate dokumentide alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse korralduses sätestatakse muu hulgas piirmäärad, sildfinantseerimise vahendite tagastamise eest vastutav riigiasutus või muu isik, tagastamise tähtajad ning tingimused tähtaegselt tagastamata jäänud vahendite kinnipidamiseks Rahandusministeeriumi poolt vastutava riigiasutuse eelarvelistest vahenditest.

Riigikogu aseesimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json