Teksti suurus:

Vedelkütusevaru seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 68, 531

Vedelkütusevaru seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.12.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. detsembri 2005. a otsusega nr 955

§ 1.  Vedelkütusevaru seaduse (RT I 2005, 13, 66) § 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Varuga seotud lepingute sõlmimine

(1) Varu moodustamise ja hoidmisega seotud lepingute sõlmimiseks korraldatavaid hankeid loetakse riigi julgeoleku tagamisega seotud riigihangeteks riigihangete seaduse § 4 lõike 1 punkti 1 tähenduses.

(2) Varu moodustamiseks ja hoidmiseks korraldatavate hangete läbiviimise põhimõtted kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister. Kütuse ostu-, müügi-, hoiu- ja delegeeritud varu lepingute üldtingimused kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister, eritingimused nõukogu juhatuse ettepanekul.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json