Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Peetri jõe maastikukaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 122, 1925

Maamaksu korrigeerimine Peetri jõe maastikukaitsealal

Vastu võetud 15.12.2005 nr 800

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Peetri jõe maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja maastikuilme ning arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndis, kehtestada, et Võru maakonnas Mõniste vallas asuval Peetri jõe maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu:
1) 25% maamaksumäärast Villike sihtkaitsevööndilt, Jaanuse sihtkaitsevööndilt, Mehlakolga sihtkaitsevööndilt ja Haukasaare sihtkaitsevööndilt;
2) 50% maamaksumäärast Peetri jõe piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json