Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Mõisamõtsa looduskaitsealal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 122, 1926

Maamaksu korrigeerimine Mõisamõtsa looduskaitsealal

Vastu võetud 15.12.2005 nr 801

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Mõisamõtsa looduskaitseala eesmärki kaitsta maastiku mitmekesisust ja ürgilmelist puistut ning arvesse võttes metsa osakaalu kaitsealal, kehtestada, et Võru maakonnas Mõniste vallas ja Varstu vallas asuvalt Mõisamõtsa looduskaitsealalt makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast kogu kaitsealal.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json