Teksti suurus:

Maamaksu korrigeerimine Hino maastikukaitsealal

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 122, 1928

Maamaksu korrigeerimine Hino maastikukaitsealal

Vastu võetud 15.12.2005 nr 803

«Maamaksuseaduse» § 4 lõike 2 alusel, arvestades Hino maastikukaitseala kaitse-eesmärki säilitada elustiku mitmekesisus ja metsa- ning sookooslused ja arvesse võttes metsa osakaalu sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis, kehtestada, et Võru maakonnas Misso vallas asuval Hino maastikukaitsealal makstakse 1. jaanuarist 2006. a maamaksu 25% maamaksumäärast Idinä sihtkaitsevööndilt ja 50% maamaksumäärast Hino piiranguvööndilt.

Korraldust on võimalik vaidlustada «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json