Teksti suurus:

Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:

Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamise kord1
[RTL 2005, 120, 1877 - jõust. 23.12.2005]

Vastu võetud 02.05.2001 nr 31
RTL 2001, 57, 788
jõustumine 01.07.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2005RTL 2005, 120, 187723.12.2005

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote lubatud meetoditel hukkamise kord.
[RTL 2005, 120, 1877 - jõust. 23.12.2005]

§ 2.  Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamine

  Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamiseks on lubatud järgmised meetodid:
  1) hukkamine kohase silmapilkset surma põhjustava mehaanilise seadmega;
  2) hukkamine CO2 manustamise teel.
[RTL 2005, 120, 1877 - jõust. 23.12.2005]

§ 3.  Hukkamine kohase silmapilkset surma põhjustava mehaanilise seadmega

  (1) Ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamiseks kasutatakse kiiresti pöörlevate, kohest surma põhjustavate terade või labadega seadet.

  (2) Seadmesse ei tohi panna rohkem ühepäevaseid tibusid ja haudejäätmetes embrüoid, kui see suudab korraga surmata.
[RTL 2005, 120, 1877 - jõust. 23.12.2005]

§ 4.  Hukkamine CO2 manustamise teel

  (1) Ühepäevased tibud ja haudejäätmetes embrüod tuleb asetada kambrisse, kuhu juhitakse süsinikdioksiid (CO2). Süsinikdioksiidikontsentratsioon kambris peab olema võimalikult lähedane 100%-le.

  (2) Ühepäevased tibud ja haudejäätmetes embrüod peavad jääma kambrisse kuni surmani.
[RTL 2005, 120, 1877 - jõust. 23.12.2005]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2001. a.

  1 Nõukogu direktiiv 93/119/EÜ loomade kaitse kohta tapmisel või surmamisel (EÜT L 340, 31.12.1993, lk 21–34)
[RTL 2005, 120, 1877 - jõust. 23.12.2005]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json