Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 123, 1960

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ muutmine

Vastu võetud 16.12.2005 nr 124

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 17 lõike 3 punktide 3 ja 4 alusel.

Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruses nr 131 «Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend» (RTL 2001, 139, 2061; 2002, 144, 2117) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punkt 13 muudetakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kuni 1. jaanuarini 2010. a võib kiirabibrigaadi liikmeks olla ja arstibrigaadi juhtida erakorralise meditsiini või kiirabialase spetsialiseerumise läbinud üldarst või eriarst.»;

3) paragrahvi 15 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kuni 1. jaanuarini 2010. a võib kiirabibrigaadi liikmeks olla ja/või õebrigaadi juhtida erakorralise meditsiini või kiirabialase spetsialiseerumise läbinud õde.»

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json