Teksti suurus:

Põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määruse nr 67 "Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 123, 1953

Põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määruse nr 67 "Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr" muutmine

Vastu võetud 19.12.2005 nr 123

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 24 lõike 3 ning EL Nõukogu määruse 1255/1999/EÜ, millega kehtestatakse piima- ja piimatooteturu ühine korraldus (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 48–72), artikli 14 lõike 2 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määrust nr 67 «Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr» (RTL 2005, 70, 975) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 24 lõike 3 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999, millega kehtestatakse piima- ja piimatooteturu ühine korraldus (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 48–72), artikli 14 lõike 2 alusel.»;

2) määruse §-st 1 jäetakse välja sõnad «kuni 31. detsembrini 2005. a».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json