Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 123, 1958

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 15.12.2005 nr 122

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2005, 99, 1509) kinnitatud lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. aastal.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Märkus. Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.)

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json