Teksti suurus:

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 “Statistikaameti põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 123, 1957

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 “Statistikaameti põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 19.12.2005 nr 76

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruses nr 130 «Statistikaameti põhimääruse kinnitamine» (RTL 2004, 102, 1652; 2005, 106, 1637) tehakse järgmine muudatus:

paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmiselt:

« 13) personaliosakond – korraldada ameti personalipoliitika väljatöötamist ja elluviimist, personali planeerimist, värbamist ja valikut, hindamist, personalialase dokumentatsiooni haldamist, personaliarvestust ning koolitustegevust.»

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json