Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 6 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2006
Avaldamismärge:RT I 2005, 71, 544

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 6 muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2005. a otsusega nr 961

§ 1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (RT I 1999, 16, 273; 2005, 39, 308) § 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Puudega lapse toetust makstakse järgmistes suurustes:
1) keskmise puudega lapsele – 270 protsenti sotsiaaltoetuste määrast;
2) raske ja sügava puudega lapsele – 315 protsenti sotsiaaltoetuste määrast.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json